Kernwaarden

We behandelen iedereen gelijkwaardig

Ieders behoefte is belangrijk, zowel van de mensen, de dieren en de planten. We creëren gelijkwaardige, multidisciplinaire teams om de wicked problems het hoofd te kunnen bieden. Dit doen we voor huidige en toekomstige generaties.​

We zoeken connectie

Ecologie is ons leidende principe. Alles staat in verband met elkaar. We raken mensen met wie we werken niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart​

We beoefenen empathie

We verplaatsen ons in het perspectief van de ander, om elkaar beter te kunnen begrijpen en tegemoet kunnen komen aan ieders wensen en behoeften. Dit vergt luisteren met een open houding, een leeg hoofd, zonder te hoeven antwoorden of te oordelen

We bewandelen de weg van verandering en avontuur

We omarmen verandering. We hebben een open houding en zijn nieuwsgierig. Hierbij zijn we zowel moedig als kwetsbaar. We benoemen de reis, er is geen einddoel. We laten los wat we kennen, hoe we het altijd gedaan hebben​

We doen alles met aandacht

Aandacht geven en tijd nemen is liefde. Dat betekent dat we keuzes maken in wat we belangrijk vinden en zorgen dat het gevoed wordt zodat het kan bloeien. We gaan een wederzijdse commitment aan met de mensen met wie we werken. We laten ze voelen dat ze gezien worden.​