Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Nice° five: Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie bestaat 5 jaar en          ziet een exponentieel groeiende ondersteuningsvraag in Noord-Nederland

“Toen ik vijf jaar geleden als kwartiermaker begon met nice° was de gevoelde urgentie nog stukken minder. Nu met een stapeling van crises zoals de landelijke woningnood, stijgende grondstofprijzen, groeiende stikstofoverschotten, voortgaande klimaatveranderingen, en daarbovenop nog eens een pandemie, maakt dat de druk om de dingen écht anders te doen alleen maar groter is geworden. De waarom vraag hoeven we inmiddels dan ook niet meer te beantwoorden, maar vooral de vraag HOE doen we dat dan. Nice° is daarmee dagelijks aan de slag. Op technisch vlak, organisatorisch en financieel, qua kennisontwikkeling en kennisdeling, maar zeker ook op het gebied van houding. Want ik zeg altijd: “the real challenge is not climate change, but mind change” vertelt Alex van Oost, directeur-bestuurder NICE gevestigd in Meppel.

Samen werken is verder komen

SAMEN – gezicht geven aan een gedeelde ambitie. Nice° is een initiatief van overheden, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Na een jaar van verkennende gesprekken en het bouwen van een samenwerkingsverband in Drenthe en Groningen hebben 21 partijen op 19 december 2016 het Manifest nice° ondertekend. Een nieuw Noordelijk innovatiecluster van partijen die elkaar aanvullen en versterken door cross-sectoraal en domeinoverstijgend samen te werken. 

 

Doen is het nieuwe denken 

DOEN – meer markt maken met elkaar. Het circulair lab is een bron van open innovatie. Nice° werkt mee aan de projecten, van idee tot realisatie, als partner in verandering. Denk hierbij aan vooronderzoek, deelonderzoek tot en met het daadwerkelijk doen en het optekenen van de learnings, zodat het toegankelijk is voor iedereen. We hanteren het principe ‘learning by doing’, de ervaring maakt ons rijker en helpt ons om continu voortgang te maken. We ontwikkelen programma’s, pilotprojecten, zetten fieldlabs op en ontwikkelen startups.

 

Leren door denken in systemen

LEREN – kweekvijver zijn van professionals van de toekomst. Inmiddels heeft nice° een grote aantrekkingskracht voor jong talent. Het lab begon vijf jaar geleden met studenten van het Alfa-college in Hoogeveen en de Hanzehogeschool Groningen. Inmiddels heeft nice° meer dan 500 studenten aan zich weten te binden die aan meer dan 50 circulaire projecten hebben gewerkt. Studenten komen bijna uit heel Nederland. Wij begonnen met studenten uit de Noord-Nederlandse regio, maar nu is dat al nationaal en volgend jaar zelfs internationaal.

 

In inter- of transdisciplinaire teams werken zij aan maatschappelijke vraagstukken binnen onze vier clusters: 

1. Afval & Grondstoffen - verwaarden afval- en reststromen 

2. Bouw & Infra - circulair bouwen en wonen 

3. Landbouw & Voedsel - korte voedselketens 

4. Stad & Regio - circulaire gebiedsontwikkeling 

 

Door deze aanpak worden de complexe vraagstukken vanaf verschillende kanten belicht. En zo leren samenwerken is mede een reden voor studenten om vooral bij NICE stage te gaan lopen. Wat we leren, delen we. Dat kan zijn in kennis delen tijdens evenementen, webinars en workshops maar ook documentatie, onderzoeken, resultaten, en leerboeken. 

 

Zien door anders te kijken

ZIEN – nieuwe narratief bieden. Zowel studenten als medewerkers bij bedrijven en bestuurders bij overheden gaan anders kijken als zij aan de slag gaan met de transitie naar een circulaire economie ‘Change how you see, see how you change’. We inspireren en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe visies. We gaan samen op reis met een open houding en een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Hierbij zijn we zowel moedig als kwetsbaar. We streven ernaar om los te laten wat we kennen en hoe we het altijd gedaan hebben om die transitie gezamenlijk te kunnen maken. 

 

Sturen door onzekerheid te omarmen

REGIE – beïnvloeden van niche naar systeem. De ambities van nice° zijn groot en de noodzaak om de vele problemen aan te pakken zo nog groter. Nice° ziet zich als een erkende en te herkennen speler in het regionale, nationale en misschien zelfs in het internationale ecosysteem. Waarbij ze in 2025 zo’n 2500 jonge talenten willen helpen ontwikkelen tot de circulaire changemakers van de toekomst. Daarnaast koerst nice° op nog meer impact maken met succesvolle projecten en intensievere samenwerking met de vele initiatieven in Noord-Nederland.  

De 21 partijen, die het initiatief hebben genomen voor nice°, hebben op 19 december 2016 het Manifest ondertekend: