Transitie Circulaire Economie

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. 

Nice° is in het leven geroepen om deze transitie te helpen versnellen. Dit is een initiatief van 18 organisaties afkomstig uit de werelden van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden en omgeving. Organisaties die samen werk willen maken van de transitie naar een circulaire economie.

Doen is het nieuwe denken

Nice° organiseert een professionele leerwerkomgeving waar al doende gecirculeerd wordt. Concreet werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, van klein tot groot. Daarbij staan vraagstukken uit de praktijk van Noord-Nederland centraal. Authentieke vraagstukken met een strategisch karakter, qua doorlooptijd langlopend.

Eigenaarschap van het vraagstuk door de betrokken organisatie is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Voor het opbouwen van een langduriger samenwerking: een partnerschap.

Jong talent aan zet

Nice° wil bijdragen aan de groei van de innovatiecapaciteit voor een circulaire economie in Noord-Nederland aan de hand van jong talent. Dat doen we door bedrijven, overheden en initiatiefnemers uit het Noorden een plek te bieden om potentiële business cases in de praktijk te delen met onze Junior Medewerkers; samen al doende leren.

Studenten van diverse opleidingen, van MBO tot WO, worden op onze innovatiewerkplekken opgeleid tot jonge circulaire professionals. Jong geleerd is oud gedaan. Studenten vormen het kloppend hart van nice° en zijn de versnellers van de circulaire economie van morgen.

Staf-team

Alex van Oost
Directeur-bestuurder

E-mail
[email protected]

Nienke Laan
Lab-manager

E-mail
[email protected]

Stefan Dingemanse
Lab-manager

E-mail [email protected]

Margo Verhagen
Project-leider

E-mail
[email protected]

Fenna den Hartog
Project-leider

E-mail: [email protected]

René van Dalen
Bedrijfsvoerder

E-mail: 

[email protected]

Annelies Lely
Programma-manager

E-mail:
[email protected] 

Dede Mens
Project-medewerker & informatie management

E-mail:
[email protected] 

Yigit Ispir
TraiNICE


E-mail:
[email protected] 

Marijke van der Duim
TraiNICE

E-mail:
[email protected] 

Myrthe de Rooy
TraiNICE

E-mail:
[email protected]

Onze Junior Medewerkers lichting feb 2024 - juli 2024

Studenten van diverse opleidingen, van MBO tot WO, worden tijdens hun stage bij ons jonge circulaire professionals. Zij vormen het kloppend hart van nice°.


Maryn 


Windesheim Honours College
Bedrijfskunde

Kimberley


Windesheim Honours College
Global Project and Change Management

Marrit

Hanzehogeschool Groningen

Communicatie en multimedia design 

Nina

Hogeschool van Hall Larenstein
Milieukunde

Jakub

Hanzehogeschool Groningen 
Interdisciplinary Business Professional

Anna

Windesheim Honours College
Global Project and Change Management

Ruta

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Nice° to meet you

Wil je kennis met ons maken of deel uit maken van het team? 

We werken samen met bevlogen professionals uit het werkveld. Zij maken deel uit van het netwerk van nice° en zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen en projecten.