"Ik wil mijn steentje bijdragen aan circulair bouwen"

Naam Berry Kraaijenoord

Studie Master Interdisciplinary Business Professional

Opleidingsinstituut Hanzehogeschool

Project Drenthe woont circulair

“In 2050 wil de bouwsector volledig circulair zijn. Een mega-opgave voor zowel bouwbedrijven, architecten, projectontwikkelaars als woningbouwcorporaties. In het project Drenthe Woont Circulair bundelen al deze disciplines hun krachten. Acht woningbouwcorporaties in Drenthe zijn de aanjagers van dit project. Zij gaan de uitdaging aan om circulair te bouwen. 

Daarvoor hebben ze de bouwsector gevraagd om met ideeën te komen over het duurzaam bouwen van sociale huurwoningen. Uiteindelijk zijn er zes ideeën geselecteerd, die uitgevoerd mogen worden. Van het recyclen van bestaande woningen tot modulair bouwen: alles is mogelijk. Ik focus me in dit project op de samenwerking binnen deze bouwteams. Hoe moet zo'n team eruit zien? Welke disciplines heb je nodig? En wie is waar verantwoordelijk voor? Mijn doel is om op basis van dit onderzoek binnen deze zes teams de sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Zo wil ik mijn steentje bijdragen aan circulair bouwen. 

Het resultaat is een generiek bedrijfsmodel, dat als blauwdruk kan dienen voor toekomstige bouwteams. Sterker nog: niet alleen in de bouw is zo'n model toepasbaar, in iedere branche is duurzaamheid immers een issue. Bij NICE leer je een groene bril op te zetten. Het maakt niet uit wat voor soort werk je doet, je kunt circulariteit overal toepassen. Ik werk zelf bij een logistiek bedrijf, waar we ons transport zo duurzaam mogelijk inrichten. Ook daar kan mijn businessmodel ingezet worden. Zo bouw ik dus mee aan circulariteit in de breedste zin van het woord.”