Transitie Circulaire Economie

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. 

NICE is in het leven geroepen om deze transitie te helpen versnellen. Dit is een initiatief van 18 organisaties afkomstig uit de werelden van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden en omgeving. Organisaties die samen werk willen maken van de transitie naar een circulaire economie.

Doen is het nieuwe denken

NICE organiseert een professionele leerwerkomgeving waar al doende gecirculeerd wordt. Concreet werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, van klein tot groot. Daarbij staan vraagstukken uit de praktijk van Noord-Nederland centraal. Authentieke vraagstukken met een strategisch karakter, qua doorlooptijd langlopend.

Eigenaarschap van het vraagstuk door de betrokken organisatie is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Voor het opbouwen van een langduriger samenwerking: een partnerschap.

Jong talent aan zet

NICE wil bijdragen aan de groei van de innovatiecapaciteit voor een circulaire economie in Noord-Nederland aan de hand van jong talent. Dat doen we door bedrijven, overheden en initiatiefnemers uit het Noorden een plek te bieden om potentiële business cases in de praktijk te delen met onze Junior Medewerkers; samen al doende leren.

Studenten van diverse opleidingen, van MBO tot WO, worden op onze innovatiewerkplekken opgeleid tot jonge circulaire professionals. Jong geleerd is oud gedaan. Studenten vormen het kloppend hart van NICE en zijn de versnellers van de circulaire economie van morgen.

Staf-team

Alex van Oost
Directeur-bestuurder

E-mail
alexvanoost@wearenice.org

Nienke Laan
Lab-manager

E-mail
nienkelaan@wearenice.org

Stefan Dingemanse
Lab-manager

E-mail stefandingemanse@wearenice.org

Nienke Mol
Marketing & Communicatie

E-mail
nienkemol@wearenice.org

Eefje Burkels
Office-manager

E-mail: 
eefjeburkels@wearenice.org 

Fenna den Hartog
Project-medewerker

E-mail: fennadenhartog@wearenice.org

Marie Bruns-Strenge
Project-medewerker

E-mail: 

mariebrunsstrenge@wearenice.org

Berber Schermerhorn
Project-medewerker

E-mail:
berberschermerhorn@wearenice.org

Elise Brugman
Office-manager | Circle of Food

E-mail: 
Elisebrugman@wearenice.org 

Henk Haagsma
Project-medewerker


Dede Mens
TraiNICE

E-mail:
dedemens@wearenice.org 

Hilly Lautenbach
Circle of Food

E-mail: 
hillylautenbach@wearenice.org

Onze Junior Medewerkers lichting sept 2022 - feb 2023

Studenten van diverse opleidingen, van MBO tot WO, worden tijdens hun stage bij ons jonge circulaire professionals. Zij vormen het kloppend hart van NICE.


Hâns


NHL Stenden
Bedrijfskunde

Sam


Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen

Astrid


Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management

Floris 


Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management

Eline

Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management

Jelger

Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management

Iris

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij

Angela

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij

Gerben

Hogeschool Van Hall Larenstein
Management van de Leefomgeving

Eva

Hogeschool Windesheim
Bedrijfskunde

NICE to meet you

Wil je kennis met ons maken of deel uit maken van het team? 

We werken samen met bevlogen professionals uit het werkveld. Zij maken deel uit van het netwerk van NICE en zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen en projecten.