Stage 

Upcycle HUB Meppel

Context

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland. De havenregio Port of Zwolle met multimodale verbindingen speelt daarbij een cruciale rol als motor van de regionale economie. De ontwikkeling van Port of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio Zwolle (2020). Dit project is opgebouwd uit vier iconen:


 1. nieuwe haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle
 2. nieuwe haven Meppel als grondstoffenknooppunt
 3. Hessenpoort Zwolle als proeftuin voor klimaatadaptatie
 4. Circulair MKB-lab voor stad en regio.


De verbindende strategie is het realiseren van een vestigingsklimaat voor circulaire bedrijvigheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Port of Zwolle ontwikkelt zich als een internationale hub met een duurzaam signatuur.

Havens van de toekomst fungeren als broedplaatsen voor een fundamenteel nieuwe aanpak van de complexe duurzaamheidsvraagstukken waar we als samenleving voor staan. De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van grondstoffen wordt nu nog per onderdeel afzonderlijk aangepakt. Port of Zwolle kiest voor integrale circulaire gebiedsontwikkeling waarbinnen vier onderling versterkende icoonprojecten de toon zetten.


Een van die vier icoonprojecten betreft de Upcycle HUB Meppel. Port of Zwolle wil bij Meppel de nieuwe circulaire haven Oevers S realiseren. Daar wordt hét grondstoffenknooppunt van de regio ontwikkeld. De plek waar afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor hergebruik, zodat ze als grondstoffen nieuwe waarde krijgen: een upcycle hub. Dit knooppunt draagt bij aan een afvalvrije Regio Zwolle in 2030. De nieuwe haven in Meppel beschikt over een moderne infrastructuur voor een circulaire industrie.

Situatie

NICE heeft verkennend onderzoek gedaan naar verschillende potentiele businesscases voor de Upcycle HUB Meppel. In 2019 hebben we een vooronderzoek gedaan naar de kansen voor een productiefaciliteit voor bouwplaten gemaakt van regionaal gewonnen bermgras. Dit in aansluiting op een onderzoek naar het verwaarden van reststromen door de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Eind mei 2021 is ter sluiting van de keten van bermgras door een aantal Drentse en Overijsselse gemeenten een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Naast de groene reststroom bermgras onderzoeken we ook andere kansrijke reststromen uit de regio n.a.v. de recent afgeronde grondstofstroom analyse.

.

Uitdaging

Economische structuurversterking in balans met ecologie en sociaal maatschappelijke ontwikkeling is nog geen dagelijkse praktijk. Sterker nog, we worden op dit moment geconfronteerd met de grenzen van onze huidige praktijk. Stikstof-, fosfaat- en CO2-overschotten zorgen voor een impasse. Dat vraagt om nieuwe werkwijzen en waardemodellen met een focus op het stimuleren van Brede Welvaart.

Met die focus werken we een stimulerend innovatief gemeentelijk instrumentarium nader uit, en verkennen we de haalbaarheid van een Upcycle HUB Meppel. Dat laatste doen we door meerdere potentiële businesscases voor het verwaarden van regionale (groene) reststromen in kaart te brengen, en door het businessmodel van de Upcycle HUB te onderzoeken. Verder doen we vooronderzoek naar de mogelijkheden van de oprichting van een regionaal grondstoffencollectief dat bij kan gaan dragen aan een goede regie op grondstoffen en bijpassend ketenmanagement.

Opdrachten

Je kunt tijdens je stageperiode werken aan onderstaande opdrachten:

 • ontwikkelen potentiële businesscases en businessmodel Upcycle HUB
 • verkennen mogelijkheden en onmogelijkheden van een regionaal grondstoffencollectief


De stageopdrachten zijn geschikt voor studenten van de volgende opleidingen:

 • Vastgoed & Makelaardij 
 • Interdisciplinary Business Professional 
 • (Technische) Bedrijfskunde
 • Global Change & Project Management 
 • Environmental Sciences

Mocht dit niet jouw studie zijn, maar zie je wel raakvlak, dan kan je altijd contact met ons opnemen en je motivatie opsturen!


Wil je meer lezen over dit project:
https://www.wearenice.org/projecten/port-of-zwolle/
https://portofzwolle.nl 

Sollicitatieprocedure

 

 • Je stageperiode start per 1 september 2022.  
 • Op 30 juni is de NICE EXPO waar alle projecten door de Junior Medewerkers gepresenteerd worden aan de opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. 

 
Geïnteresseerd? Stuur je CV en een motivatiebrief naar info@wearenice.org


Geïnteresseerd? NICE!

Heb je een vraag over stage lopen bij NICE? Of wil je direct solliciteren? Mail ons!