Stage 

Meppel Circuleert

.... 

Context

NICE is gevestigd aan de rand van het Meppeler centrum. De gemeente Meppel is een van de initiatiefnemers van de oprichting van NICE en strategisch partner. Sinds de ondertekening van het manifest NICE op 19 december 2016 zijn gezamenlijk mogelijkheden verkend van het praktijk maken van circulariteit in Meppel. Samen met de gemeente is het programma Meppel CircuLeert opgezet. Dit programma bestaat uit drie onderdelen waardoor we samen niet alleen focussen op het ‘doen’ maar ook op het leren hiervan. 

1.     Rolmodel: we ondersteunen de gemeente bij hun transitie naar een circulair Meppel zodat zij een rolmodel kunnen zijn voor haar inwoners en bedrijven. 
2.     Stadspraktijken: ook stimuleren en versterken we circulaire initiatieven uit de Meppeler samenleving zoals vanuit het MKB. 
3.     Hotspot: daarnaast borgen we de opgedane kennis en ervaring en helpen we Meppel op de circulaire kaart te zetten.

Sinds 2018 voeren we op alle drie de onderdelen samen met de gemeente en anderen activiteiten uit om de circulaire economie in Meppel aan te jagen. 


Situatie

NICE werkt met de Buitendienst aan drie sporen: meetbaar, ervaarbaar en tastbaar. Zo hebben we een circulariteitsmeter in ontwikkeling waarmee de Buitendienst haar ambities ‘smart’ kan formuleren. Het instrument kan daarnaast ook ingezet worden in de PDCA-cyclus en dienen als benchmark met andere gemeentelijke buitendiensten (meetbaar). In navolging van de Buitendienst gaan we deze periode ook starten met het meetbaar maken van de Inkoopafdeling van de gemeente. Samen met de medewerkers maken we de circulariteitsmeter passend voor de inkoopafdeling, zo vergroten we de bewustwording. Dit als deel van de veranderaanpak voor de Gemeente Meppel.  

Het tastbaar laten zien dat afval niet bestaat, doen we door nieuwe producten te ontwikkelen uit afvalstromen: upcycling. Afgelopen periode hebben we een start gemaakt met de productie van BeeNICE. Hiervoor kijken we naar een businesscase voor de upcycle producten en verkennen we de opzet van een productielijn i.s.m. het Leer Werk Centrum, Cement en andere partners.  

Uitdaging

Meppel wil in 2030 afvalvrij zijn. De Buitendienst van Meppel wil de ‘meest circulaire buitendienst van Nederland’ worden. In 2020 gooiden de inwoners van de gemeente Meppel nog te veel restafval weg: 155 kilogram aan restafval per inwoner. In 2025 moet dat maximaal 60 kilogram zijn. Kortom, hier ligt een flinke uitdaging.  

 

Die uitdaging gaan we verder aan door de Buitendienst en Inkoop te ondersteunen in de implementatie van het verandertraject o.a. met inzet van de circulariteitsmeter. Het stimuleren van bewustwording over afval zetten we door met behulp van een productlijn van upcycled producten en een campagne. 

Opdrachten

Je kunt tijdens je stageperiode werken aan onderstaande opdrachten:

  • ontwikkelen campagne bewustwording werknemers Buitendienst en Gemeente Meppel 
  • implementeren verandertraject bij de Buitendienst Meppel 
  • implementeren verandertraject bij Inkoopafdeling 


De stageopdrachten zijn geschikt voor studenten van de volgende opleidingen:

  • Marketing & Communicatie 
  • Toegepaste Psychologie 
  • Global Project & Change Management 
  • Bedrijfskunde 
  • Industrieel Product Ontwerpen 

Mocht dit niet jouw studie zijn, maar zie je wel raakvlak, dan kan je altijd contact met ons opnemen en je motivatie opsturen!


Wil je meer lezen over dit project:
https://www.wearenice.org/projecten/gemeentewerf-meppel/

https://www.meppel.nl/Inwoner/Afval_groen 

Sollicitatieprocedure

 

  • Je stageperiode start per 1 september 2022.  
  • Op 30 juni is de NICE EXPO waar alle projecten door de Junior Medewerkers gepresenteerd worden aan de opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. 

 
Geïnteresseerd? Stuur je CV en een motivatiebrief naar info@wearenice.org

Geïnteresseerd? NICE!

Heb je een vraag over stage lopen bij NICE? Of wil je direct solliciteren? Mail ons!