Stage 

Collectief Circulair Westerveld

Context

Het Collectief Circulair Westerveld (CCW) is in 2021 gestart als samenwerkingsverband om uitvoering te geven aan een samenhangend ondersteuningsprogramma ‘Circulair produceren en consumeren in Westerveld’. Een programma dat deel is van de in 2020 gesloten Regio Deal Regio Zwolle (RDRZ) en ten doel heeft om de regionale economische structuur te versterken door duurzame groei en circulair ondernemen van het MKB. 

 

Juist omdat de gemeente Westerveld een rijke historie heeft in zelfvoorzienend zijn, is het op vele fronten een geschikte plek voor circulaire praktijken: van proefkolonie naar proeftuin.

Situatie

NICE werkt met CCW aan een mix van activiteiten. In die mix vervult een door NICE ontwikkelde transitie-expeditie (NICE|TREX) als een ‘broedkamer’ voor het lokale experiment. De eerste ronde van NICE|TREX is net afgerond, na de zomer gaan we met de tweede ronde van start met alle geleerde lessen van ronde 1. We brengen met behulp van een open oproep voor ideeën pionierende ondernemers en betrokken burgers bijeen in een gebiedsexpeditie team. Dat team krijgt van ons ondersteuning in de vorm van scholing, training en coaching om gedurende een half jaar het initiële idee op te werken naar een haalbaar projectinitiatief. Innovatieve ambtenaren van de Gemeente Westerveld draaien mee in het team om zo in het veld te werken aan de ontwikkeling van bijbehorende beleidskaders.Uitgangspunt is een hoog doe gehalte, waar praktijk en beleid samen optrekken.

 

Naast de transitie-expeditie werkt NICE aan een grondstofstromenanalyse, de verkenning van potentiële businesscases en ontwikkeling van innovatiebiotopen op het vlak van het verwaarden van restromen, circulaire bouw, en kleinschalige voedselproductie.

Uitdaging

Het Collectief Circulair Westerveld wil de huidige brede welvaart in de gemeente behouden en verdiepen voor de toekomst door een integrale aanpak van de sociale, ecologische en economische uitdagingen. Niet alleen, maar samen. Door gezamenlijk (in een quadruple helix samenwerking) te experimenteren, te ontdekken, te ontwikkelen en te leren, versnellen we de transitie naar een circulaire economie. Wat vraagt zo’n innovatieve vorm van samenwerking van elke deelnemer? En hoe leer je samen impact te maken? Wat is de gedeelde visie en verwachting voor de gemeente, en hoe neem je daar als ondernemer, inwoner en ambtenaar eigenaarschap in?

De tweede ronde van de open oproep in SEP2022 richt zich op ideeën binnen drie thema’s, namelijk verwaarden van reststromen, circulaire bouw en kleinschalige voedselproductie. Ter ondersteuning van die focus gaan we nader markt- en behoefteonderzoek uitvoeren. Tevens gaan we de benodigde bestuurlijke innovaties onderzoeken, en welke vormen van lokale betrokkenheid aansluiten bij Westerveld. 

Projecten

Je kunt tijdens je stageperiode werken aan onderstaande opdrachten:

 • uitvoeren marktonderzoek circulair bouwen
 • uitvoeren behoefteonderzoek circulaire voeding
 • onderzoeken bestuurlijke innovatie
 • onderzoeken plattelandsontwikkeling en betrekken bewoners bij ruimtelijke ontwikkeling


De stageopdrachten zijn geschikt voor studenten van de volgende opleidingen:

 • Management van de Leefomgeving 
 • Global Change & Project Management 
 • Bestuurskunde
 • Bedrijfskunde
 • Marketing & Communicatie

Mocht dit niet jouw studie zijn, maar zie je wel raakvlak, dan kan je altijd contact met ons opnemen en je motivatie opsturen!


Wil je meer lezen over dit project:
https://collectiefcirculairwesterveld.nl/

Sollicitatieprocedure

 

 • Je stageperiode start per 1 september 2022.  
 • Op 30 juni is de NICE EXPO waar alle projecten door de Junior Medewerkers gepresenteerd worden aan de opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. 

 
Geïnteresseerd? Stuur je CV en een motivatiebrief naar info@wearenice.org


Geïnteresseerd? NICE!

Heb je een vraag over stage lopen bij NICE? Of wil je direct solliciteren? Mail ons!