Stage 

Leerkring Circulaire Bedrijvigheid 
Port of Zwolle

Context

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland. De havenregio Port of Zwolle met multimodale verbindingen speelt daarbij een cruciale rol als motor van de regionale economie. De ontwikkeling van Port of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio Zwolle (2020). Dit project is opgebouwd uit vier iconen:

 1. nieuwe haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle; 
 2. nieuwe haven Meppel als grondstoffenknooppunt; 
 3. Hessenpoort Zwolle als proeftuin voor klimaatadaptatie; 
 4. Circulair mkb-LAB voor stad en regio.


Port of Zwolle werkt binnen de Regio Deal Regio Zwolle (RDRZ) aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus. Economische structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand.

Situatie

Port of Zwolle werkt daarin nauw samen met NICE al een van de RDRZ-partners. De dienst betreft een regionale transitiewerkplaats: het circulair mkb-LAB. Bedrijven kunnen daar terecht voor kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie. Met een speciaal leer- en werkprogramma ontdekken ze wat circulariteit voor hun bedrijf kan betekenen. Al doende leren staat hierbij centraal. Wij zetten in het mkb-LAB studenten van regionale mbo-, hbo- en wo-kennisinstellingen in, zodat jong talent voor een circulaire economie zich kan ontwikkelen en behouden blijft voor de regio. Dit sluit aan bij de ambitie Regio Zwolle proactieve ‘werkzekerheid’ regio te maken. De werkzaamheden hiervoor gaan na de zomer in 2021 een volgende fase in.

Uit onderzoek is gebleken dat er werk aan de winkel is voor het bestaande MKB binnen Port of Zwolle. De vraag is echter hoe we het MKB mee gaan krijgen, en ook; bij welke MKB ondernemers gaan we beginnen? Uit eerder onderzoek is gebleken dat er 3 kansrijke transitiepaden zijn: Bouw-, Agri- en Energiesector. Dit is een mogelijke invalshoek om aan de slag te gaan met het MKB en biedt al enige richting, maar uiteraard willen we alle MKB ondernemers kunnen ondersteunen. Het startpunt is dan ook; wat zijn de behoeften van de bestaande MKB’ers binnen Port of Zwolle mbt circulair ondernemerschap? Hoe zien MKB ondernemers hun toekomstige rol binnen Port of Zwolle en waarin kunnen we ze ondersteunen?  

Uitdaging

De regio groeit, maar er is onzekerheid. Vooral de mkb-bedrijven ondervinden de effecten van de gerelateerde economische vraagstukken. De COVID-19-crisis verscherpt bovendien deze vraagstukken, maar vergroot ook het besef en de noodzaak om nu fundamenteel anders te acteren rond de kloof tussen economie en ecologie. De vraag is hoe? En wat dat aan nieuwe kennis, ervaring en houding vraagt van ondernemers?

Ons leerprogramma wordt op zo’n wijze ingericht dat alle direct betrokken partijen leren op drie niveaus, namelijk het project, de regionale ontwikkeling en het ecosysteem. Professionals uit de ondernemingen, ambtenaren van de gemeenten en provincie, omwonenden, studenten en scholieren gaan deelnemen in een zogenaamde ‘Community of Innovative Learners’ circulaire bedrijvigheid: de leerkring Circulair Port of Zwolle. NICE ontwikkelt hiervoor een online academie. Gevuld met een online leerprogramma bestaande uit meerdere kennismodules, trainingen en coaching op maat per doelgroep. Deze digitale leeromgeving ontwikkelt zich zowel vraag- als aanbodgestuurd.


Het digitaal leren wordt gemixt met face-to-face ontmoeting, uitwisseling en begeleiding: blended learning. Op frequente basis – elke twee maanden – gaat de leerkring bijeenkomen in voor hen georganiseerde meet-ups en kennisstudio’s gericht op het samen met elkaar impact maken en werken aan het oplossen van de gemeenschappelijke vragen. Dit vormt de routekaart voor het samen leren in een transitie.

Projecten

Je kunt tijdens je stageperiode werken aan onderstaande opdrachten:

 • ontwikkelen leer- werkarrangement circulair ondernemen voor het MKB 
 • activeren en organiseren van MKB-activiteiten 
 • opzetten/meehelpen aan behoefte onderzoek onder MKB-ers 


De stageopdrachten zijn geschikt voor studenten van de volgende opleidingen:

 • Technology & Society 
 • Global Change & Project management 
 • Urban Environmental Management 
 • Built Environment 
 • Management van de Leefomgeving 
 • Ondernemerschap & Retail management 
 • Bedrijfskunde en Agri-foodbusiness 
 • Master Energy for Society 
 • European Master in Sustainable Energy System Management 

Mocht dit niet jouw studie zijn, maar zie je wel raakvlak, dan kan je altijd contact met ons opnemen en je motivatie opsturen!


Wil je meer lezen over dit project:
https://www.wearenice.org/projecten/port-of-zwolle/
https://portofzwolle.nl

Port of Zwolle in Ondernemend Nederland

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Havendebat Port of Zwolle

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Sollicitatieprocedure

 

 • Je stageperiode start per 1 september 2022.  
 • Op 30 juni is de NICE EXPO waar alle projecten door de Junior Medewerkers gepresenteerd worden aan de opdrachtgevers en andere geïnteresseerden. 

 
Geïnteresseerd? Stuur je CV en een motivatiebrief naar info@wearenice.org

Geïnteresseerd? NICE!

Heb je een vraag over stage lopen bij NICE? Of wil je direct solliciteren? Mail ons!