Tussenstation BORK

Uitdaging: Hoe vormen we deze lineaire bouwindustrie om tot een circulaire voor 2050?
Locatie: Hoogeveen
Betrokken partijen: Bork
Mede mogelijk gemaakt door: SNN
Aantal studenten: 19


Uitdaging

Bouwen is noodzakelijk voor een gezond functioneren van onze economie. Daarentegen is de bouw groot verbruiker van energie (35% aandeel in totale CO2-uitstoot), primaire grondstoffen (50% van totaal), en verantwoordelijk voor 40% van onze nationale afvalberg. Hoe vormen we deze lineaire bouwindustrie om tot een circulaire voor 2050? 

Aanpak

Het familiebedrijf Bork startte in 1946 door schaarste met het verzamelen van bouwmaterialen en verhandelde deze. Later verschoof de aandacht naar slopen. BORK gaat mee in verandering die deze tijd vraagt en geeft de transitie naar een volledig circulair bedrijf vorm. Zo veranderde innovatieve ‘kop(s)loper’ BORK het slopen, naar het inzamelen van materialen. 
 
BORK werkt voortdurend aan innovatieve manieren om vrijgekomen grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken. Ze zijn betrokken bij het bouwproces, waardoor er rechtstreeks vrijgekomen materialen kunnen worden herplaatst. Daarnaast verkopen ze vrijgekomen materialen via een business to business circulaire marktplaats en willen ze op de circulaire Materialen HUB de Stadterij in Hoogeveen een innovatiemilieu creëren voor, en samen met, circulaire ondernemers.
Nice° werkt samen met BORK aan meerdere aspecten van het complexe vraagstuk: 
Circulaire prestatie-indicatoren: meetbaarheid
Circulaire materialen: beschikbaarheid en kwaliteit
Sociale waarde: meervoudige waarde creatie
 
De verkregen inzichten daaruit dragen bij aan het oplossen van de vraag: Hoe kan BORK het aantrekkelijk maken voor de markt om circulaire materialen te kopen/gebruiken? 
 
Meer weten? Neem een kijkje op: https://www.borkgroep.nl/update-circulaire-hub/ 

Activiteiten

Nice° heeft de voor- en nadelen voor de doelgroepen Maakindustrie en Bouw in kaart gebracht. We helpen Bork in het ontwikkelen en opzetten van het innovatiemilieu. In lijn met de waarden van het bedrijf BORK is onderzoek gedaan naar een sterk sociaal en inclusief perspectief als deel van het te ontwikkelen innovatiemilieu van de Materialen HUB.  
 
We zetten onze expertise in op het vlak van urban mining, circulair slopen en bouwen, en upcycling om BORK te ondersteunen bij het ontwikkelen van een succesvolle circulaire Materialen HUB. Een onderdeel van een nieuw te vormen regionale keten die het mogelijk maakt om materialen, grondstoffen en reststromen hoogwaardig her te gebruiken en meervoudig te verwaarden. Het onderliggende verdienmodel en bijpassend innovatiemilieu vraagt om nadere uitwerking.  
 
We zijn bezig met het schrijven van een voorstel wat de vervolgstappen zijn om een innovatiemilieu te realiseren.  

Ben jij ondernemer of of zie jij andere kansen? 

Tussenstation zoekt circulaire helden! Heb jij je eigen (startende) onderneming en zie je ook kansen voor een samenwerking met Tussenstation? Kijk voor meer informatie op www.tussenstation.nl of neem contact met ons op.

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

Nice° Team

Project medewerkers

Fenna

Project-leider

Myrthe

Trainee

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2023-2024


Anna 

Hogeschool Windesheim Zwolle

Global Project and Change Management

Studiejaar 2022-2023


Thomas

Hogeschool Windesheim Zwolle
Industrieel Product Ontwerpen

Hâns

NHL Stenden
Bedrijfskunde

Studiejaar 2021-2022


Job 

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change management


Simon 

Hogeschool Windesheim Zwolle
Technische bedrijfskunde


Iris

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie


Jesse

Hanzehogeschool Groningen 
Vastgoed & Makelaardij

Rianne

Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen

Studiejaar 2020-2021


Iris  

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional 


Marie  

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional


Syl

Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen 


Loes

Hanzehogeschool Groningen
International Business & Management 


Studiejaar 2019-2020


Koen

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professiona


Berry  

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional 


Julia

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional


Heidi

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 


Jurjan

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 


Julliet

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 

Diego

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 

Rinse

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij