REDII PORTS

Uitdaging: Het verduurzamen en verbinden van Europese havengebieden
Betrokken partijen:
Denemarken: Port of Korsoer, Martime Equity Partners, Port of Skagen
België: Vives University of applied Sciences , Port of Brussels
Frankrijk: Conseil Régional de Bretagne, Bretagne Dèveloppement Innovation
Duitsland: Port of Hamburg Marketing, Niedersachsen Ports
Nederland: Port of Zwolle, Metabolic
Noorwegen: Eigersund Kommune, Moss Havn KF
Zweden: Trelleborgs Hamn AB

Mede mogelijk gemaakt door: Regio Deal Regio Zwolle, Interreg North Sea, Co-funded by the European Union
Aantal studenten: 1

For English, see below

Context 

REDII Ports richt zich op het opwekken van hernieuwbare energie binnen havengebieden, met als doel om als zowel technisch zoals economisch haalbare opwekking, opslag en verbruik van schonere energie /brandstoffen. Hierbij wordt er specifiek ingezoomd op de volgende alternatieven:
 
·       ELEKTRICITEIT (WAL / HYDRO POWER / BATTERIJ),
·       WIND / SLOT / GETIJDE / ZON,
·       BIODIESEL, WATERSTOF en AMMONIAK/METHANOL.

Hierbij is het 3 jarige project opgedeeld in 3 fases:
-        Lokale overtollige groene hulpbronnen/grondstoffen/afval identificeren via een circulaire economie-aanpak en deze delen via online tools
-        Uitdagingen en mogelijkheden voor havens definiëren;
-        Vraag en potentie definiëren over handelsvolume van het type energie, rekening houdend met meerdere factoren, b.v. prijs, rooster.

Aanpak

 
De rol van nice° ligt specifiek in het in kaart brengen van de grondstofstromen binnen havengebieden; dit doen we samen met onze partner Metabolic. Dit doen we op een integrale manier. Vervolgens kijken welke stromen zich lenen voor valorisatie en welke grondstoffen geschikt zijn om te benutten voor het opwekken van hernieuwbare energie om zo aansluiting te vinden met de pilots die uitgevoerd worden binnen de verschillende havens. 
 

Activiteiten

 
We voeren vanuit nice° een drietal activiteiten uit: 
 
-        Het uitvoeren van een grondstofstroomanalyse voor drie havens:
o   Port of Zwolle
o   Port of Egersund (Noorwegen)
o   Port of Skagen (Denemarken)
-        Het digitaliseren van de grondstofstromen in de vorm van een Green Resource Platform
-        Het aanbieden van een workshop binnen het consortium 

Context


REDII Ports focuses on generating renewable energy within port areas, aiming to achieve both technically and economically feasible generation, storage, and consumption of cleaner energy/fuels. Specifically, the following alternatives are examined:

• ELECTRICITY (SHORE / HYDRO POWER / BATTERY),
• WIND / LOCK / TIDE / SOLAR,
• BIODIESEL, HYDROGEN, and AMMONIA/METHANOL.

This 3-year project is divided into 3 phases:
- Identifying local surplus green resources/raw materials/waste through a circular economy approach and sharing them through online tools.
- Defining challenges and opportunities for ports.
- Defining demand and potential for the trade volume of energy types, considering multiple factors such as price and grid.

Approach


The role of nice° specifically involves mapping the raw material flows within port areas, which we do in collaboration with our partner Metabolic. We approach this in an integrated manner. We then assess which flows are suitable for valorization and which raw materials are suitable for generating renewable energy to align with the pilots carried out in various ports.

Activities


From nice°, we carry out three activities:

- Conducting a raw material flow analysis for three ports:
  o Port of Zwolle
  o Port of Egersund (Norway)
  o Port of Skagen (Denmark)
- Digitizing the raw material flows in the form of a Green Resource Platform.
- Offering a workshop within the consortium.


We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

Nice° Team

Project medewerkers

Annelies

Programma Manager 

Fenna

Project-leider

Studenten werkzaam aan dit project

Kees

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional