Port of Zwolle

Uitdaging: Het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat in de regio Zwolle
Locatie: Zwolle, Meppel, Kampen
Betrokken partijen:
Overheden: Gemeente Zwolle, Gemeente Meppel, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel  

Banken: Rabobank, ABN AMRO, ING

Kennisontwikkeling: Port of Zwolle, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Kennispoort regio Zwolle, Oost NL, NICE 

Transport: Job Trans, Scania, Tielbeke, Verhoek Europe, DHL, MCS (Full Service Container Logistics), TGN Fritom, BW Wezenberg, MDI Logistics, CTS Group, Alumax Boten, Bedrijvenpark H2O 

Opslag: Graansloot Kampen 

Werknemersverzekeringen: UWV

IT: Sycade

Overig: PEC Zwolle United, PEC Zwolle 

Mede mogelijk gemaakt door: Regio Deal Regio Zwolle
Aantal studenten: 13

Uitdaging

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland. De havenregio Port of Zwolle speelt daarbij een cruciale rol als motor van de regionale economie. De ontwikkeling van Port of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio Zwolle (2020) en werkt aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus. Economische structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand. 
 
Dit project is opgebouwd uit vier aspecten:   
Nieuwe haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle 
Nieuwe haven Meppel als grondstoffenknooppunt  
Hessenpoort Zwolle als proeftuin voor klimaatadaptatie 
Circulair mkb-LAB voor stad en regio.  

Aanpak

Ons programma wordt op zo’n wijze ingericht dat alle direct betrokken partijen leren op drie niveaus, namelijk het project, de regionale ontwikkeling en het ecosysteem. Professionals uit de ondernemingen, ambtenaren van de gemeenten en provincie, omwonenden, studenten en scholieren gaan deelnemen in een zogenaamde ‘Community of Innovative Learners’ circulaire bedrijvigheid: de leerkring Circulair Port of Zwolle. NICE ontwikkelt hiervoor een online academie. Gevuld met een online leerprogramma bestaande uit meerdere kennismodules, trainingen en coaching op maat per doelgroep. Deze digitale leeromgeving ontwikkelt zich zowel vraag- als aanbodgestuurd.  
 
Het digitaal leren wordt gemixt met face-to-face ontmoeting, uitwisseling en begeleiding.  Elke twee maanden zal de leerkring bijeenkomen in voor hen georganiseerde meet-ups en kennisstudio’s gericht op het samen met elkaar impact maken en werken aan het oplossen van de gemeenschappelijke vragen. Dit vormt de routekaart voor het samen leren in een transitie.  

Activiteiten

Port of Zwolle werkt nauw samen met NICE. NICE biedt daarin twee type diensten. 
 
De eerste dienst betreft een regionale transitiewerkplaats: het circulair mkb-LAB: bedrijven kunnen daar terecht voor kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie. Met een speciaal leer- en werkprogramma ontdekken ze wat circulariteit voor hun bedrijf kan betekenen. Al doende leren staat hierbij centraal. Wij zetten in het mkb-LAB studenten van regionale mbo-, hbo- en wo-kennisinstellingen in, zodat jong talent voor een circulaire economie zich kan ontwikkelen en behouden blijft voor de regio. Dit sluit aan bij de ambitie Regio Zwolle proactieve ‘werkzekerheid’ regio te maken. 
 
De tweede dienst betreft de ontwikkeling van een handboek circulaire havens. Een circulaire doorontwikkeling van onder meer de binnenhavens van Kampen en Meppel zijn deel van de beoogde economische structuurversterking van de regio. Handvatten die de ruimtelijke en economische ontwikkeling van circulaire binnenhavens kunnen begeleiden ontbreken echter nog. Het opzetten van een handboek helpt om deze handvatten te creëren. 
 
De eerste outline voor het handboek is opgezet. Op dit moment wordt dit handboek verder uitgebouwd en uitgewerkt.  Meer weten over dit project? Neem een kijkje op: https://portofzwolle.nl  

Oevers S: Uitbreiding haven Meppel 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Port of Zwolle in Ondernemend Nederland

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Havendebat Port of Zwolle

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

NICE Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Nienke

Lab Manager

Fenna

Project Medewerker

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2022-2023


Floris

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Sam

Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen

Hâns

NHL Stenden
Bedrijfskunde

Studiejaar 2021-2022


Floor

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde


Huub 

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment


Thomas

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment


Friso 

Hanzehogeschool Groningen
Master interdisciplinary businessprofessional


Iris

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 


Reinoud 

NHL Stenden Hogeschool
Bedrijfskunde


Studiejaar 2020-2021


Jesse

Van Hall Larenstein
International Business and Management Studies


Thijs

Van Hall Larenstein
International Business and Management Studies 


Steven

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment | mCT


Jurgen

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij