Port of Zwolle

Uitdaging: Er gebeurt veel in de regio Zwolle. Met de strategische ligging en groot investeringsklimaat is de Regio Zwolle volop in beweging. Port of Zwolle speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er ambities om sterk in te zetten op verduurzaming en circulaire economie. Nice° helpt om de circulaire economie binnen Port of Zwolle te versnellen. 

Locatie: Zwolle, Meppel, Kampen
Betrokken partijen:
Overheden: Gemeente Zwolle, Gemeente Meppel, Gemeente Kampen, Provincie Overijssel  

Banken: Rabobank, ABN AMRO, ING

Kennisontwikkeling: Port of Zwolle, Hogeschool Windesheim, Deltion College, Kennispoort regio Zwolle, Oost NL, Nice° 

Transport: Job Trans, Scania, Tielbeke, Verhoek Europe, DHL, MCS (Full Service Container Logistics), TGN Fritom, BW Wezenberg, MDI Logistics, CTS Group, Alumax Boten, Bedrijvenpark H2O 

Opslag: Graansloot Kampen 

Werknemersverzekeringen: UWV

IT: Sycade

Overig: PEC Zwolle United, PEC Zwolle 

Mede mogelijk gemaakt door: Regio Deal Regio Zwolle
Aantal studenten: 14

Uitdaging

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland. De havenregio Port of Zwolle speelt daarbij een cruciale rol als motor van de regionale economie. De ontwikkeling van Port of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio Zwolle (2020) en werkt aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus. Economische structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand. 
 
Dit project is opgebouwd uit vier aspecten:   
Nieuwe haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle 
Nieuwe haven Meppel als grondstoffenknooppunt  
Hessenpoort Zwolle als proeftuin voor klimaatadaptatie 
Circulair mkb-LAB voor stad en regio.  

Aanpak

Ons programma wordt op zo’n wijze ingericht dat alle direct betrokken partijen leren op drie niveaus, namelijk het project, de regionale ontwikkeling en het ecosysteem. Professionals uit de ondernemingen, ambtenaren van de gemeenten en provincie, omwonenden, studenten en scholieren nemen deel in een multidisciplinaire leeromgeving om zo al doende te leren wat het betekent om circulair te ondernemen en wat leiderschap betekent in een circulaire economie. 

Activiteiten

Wij bieden binnen Port of Zwolle een regionale transitiewerkplaats: het circulair mkb-LAB: bedrijven kunnen binnen deze context bij nice° terecht voor kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie. Met een afgestemd leer- en werkprogramma ontdekken ze wat circulariteit voor hun bedrijf kan betekenen en hoe het bedrijf daarin zich verder kan ontwikkelen. Al doende leren staat hierbij centraal. Wij zetten binnen de context van het MKB lab zowel interne projectleiders in als studenten van regionale mbo-, hbo- en wo-kennisinstellingen in. Zodoende blijft jong talent behouden in de regio kan zich ontwikkelen binnen de circulaire economie. Dit sluit aan bij de ambitie Regio Zwolle proactieve ‘werkzekerheid’ regio te maken. 
 
Daarnaast hebben we in de haven van Meppel het Fieldlab gerealiseerd. Een fysieke doe plek waar wordt gewerkt met reststromen en waar wordt geëxperimenteerd met alternatieve eiwitten.

Meer weten over dit project? Neem een kijkje op: https://portofzwolle.nl 

Aftermovie Circulaire Broedhaven

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Oevers S: Uitbreiding haven Meppel 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Port of Zwolle in Ondernemend Nederland

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Havendebat Port of Zwolle

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Koning bezoekt Port of Zwolle

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

Burgemeester Richard Korteland aan het woord.

Foto: Marcel J. de JongDe koning op werkbezoek bij Port of Zwolle.

Foto: Marcel J. de Jong


De koning in gesprek met Alex van Oost en Jeroen van den Ende.

Foto: Marcel J. de Jong


De koning in gesprek met Alumax Boats.

Foto: Marcel J. de JongDe koning in gesprek met Weever.

Foto: Marcel J. de JongDe koning in gesprek met jong ondernemers en studenten op het Fieldlab Circulair Ondernemen.

Foto: Marcel J. de Jong

Nice° Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Fenna

Project Medewerker

Myrthe de Rooy

Trainee

Studenten werkzaam aan dit project

Kees

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional 

Myrthe

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Floris

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Sam

Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen

Hâns

NHL Stenden
Bedrijfskunde

Studiejaar 2021-2022


Floor

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde


Huub 

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment


Thomas

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment


Friso 

Hanzehogeschool Groningen
Master interdisciplinary businessprofessional


Iris

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 


Reinoud 

NHL Stenden Hogeschool
Bedrijfskunde


Studiejaar 2020-2021


Jesse

Van Hall Larenstein
International Business and Management Studies


Thijs

Van Hall Larenstein
International Business and Management Studies 


Steven

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment | mCT


Jurgen

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij