Port of Zwolle

Logistieke HUB voor circulaire bedrijvigheid

Zwolle, Meppel, Kampen

Drie havens, één havenbedrijf. 
Ontmoet Port of Zwolle.

Port of Zwolle, de logistieke hub van het Noordoosten, krijgt binnen de Regiodeal die Regio Zwolle met het Rijk heeft gesloten een subsidiebijdrage waarmee zij zich kan ontwikkelen tot een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid.

Betrokken partijen

Bedrijven & organisaties

Port of Zwolle
NICE | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie

Port of Zwolle: Een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid 

De havenregio Port of Zwolle verbindt zee, spoor en weg met de ruimtelijke ontwikkeling van twee binnenhavens – Kampen en Meppel - en een bovenregionaal bedrijventerrein - Zwolle -. Tegelijkertijd wordt er in samenwerking met het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) aan het vestigingsklimaat gewerkt voor circulaire bedrijvigheid met circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie als verbindende strategie. 

Integrale circulaire gebiedsontwikkeling

Havens van de toekomst fungeren als broedplaatsen voor een fundamenteel nieuwe aanpak van de complexe duurzaamheidsvraagstukken waar we als samenleving voor staan. Port of Zwolle kiest voor integrale circulaire gebiedsontwikkeling waarbinnen vier onderling versterkende icoonprojecten de toon zetten. Zo wil Port of Zwolle een haven realiseren die gaat fungeren als grondstoffenknooppunt dat waarde toevoegt aan reststromen: een upcycle hub voor stad en regio. Hierbij worden groene grondstoffen uit de regio, bijvoorbeeld reststromen uit de landbouw, opgewaardeerd voor verder gebruik. Momenteel wordt er onder andere gekeken naar de verwerking van bermgras in biologisch afbreekbare materialen. Ook starten in april een hele serie aan onderzoeken. Dit zijn gebiedsonderzoeken, maar ook onderzoeken naar grondstofstromen.  

Nieuwe mogelijkheden 

Tevens wil Port of Zwolle een nieuwe haven in Kampen realiseren die meer energie opwekt dan verbruikt. De haven functioneert dan als batterij voor regio Zwolle. Hierbij wordt duurzame energie geproduceerd, maar ook opgeslagen, bijvoorbeeld in waterstof. Waterstof wordt hierbij ook ingezet om duurzame energie op te slaan voor de aandrijving van schepen. 

Er wordt voortdurend gekeken naar innovatieve mogelijkheden binnen de scheepvaart. Deze mogelijkheden worden verder ontwikkeld zodat het niet alleen een pilot is, maar ook in de praktijk ontstaat.


Port of Zwolle wil een knooppunt realiseren dat een fysieke proeftuin vormt voor klimaatadaptatie en natuurvriendelijkheid: een klimaatadaptieve hotspot voor stad en regio. Het wordt een prototype van de IJssel-Vechtdelta als demonstratiedelta van de watervraagstukken van heel Nederland. Met dit plan sluit Port of Zwolle aan bij de ambitie van Zwolle om in 2025 een klimaatadaptieve Hanzestad te zijn. 

De samenwerking tussen NICE en Port of Zwolle

NICE ontwikkelt met Port of Zwolle een regionale transitiewerkplaats: het circulair ondernemingsLAB. Bedrijven kunnen daar terecht voor kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie. Met een speciaal leer- en werkprogramma ontdekken ze wat circulariteit voor hun bedrijf kan betekenen. Al doende leren staat hierbij centraal. NICE zet in het mkbLAB studenten van regionale mbo-, hbo- en wo-kennisinstellingen in, zodat jong talent voor een circulaire economie zich kan ontwikkelen en behouden blijft voor de regio. Zo wordt er door jong talent momenteel een ontwerpcatalogus in kaart gebracht en wordt er gekeken naar internationale voorbeelden van circulaire havens.  

Aanpak

Port of Zwolle wil een haven realiseren die meer energie opwekt dan verbruikt: een batterij voor stad en regio. Deze energie-innovatie wordt een belangrijke katalysator voor een circulaire havenontwikkeling binnen de Regio Zwolle.

Port of Zwolle wil een haven realiseren die gaat fungeren als grondstoffenknooppunt dat waarde toevoegt aan reststromen: een upcycle hub voor stad en regio. In deze circulaire haven draait het in de eerste plaats om grondstoffen waardevast te houden door ze herbruikbaar te maken. Daarnaast om nieuwe waarde te geven aan afvalstoffen door ze juist als grondstof in te zetten.

Port of Zwolle wil een knooppunt realiseren dat een fysieke proeftuin vormt voor klimaatadaptatie en natuurvriendelijkheid: een klimaatadaptieve hotspot voor stad en regio. Het wordt een prototype van de IJssel-Vechtdelta als demonstratiedelta van de watervraagstukken van heel Nederland.

Port of Zwolle wil met NICE transitiecapaciteit opbouwen voor innovatieve bedrijfsontwikkeling (business development) rond energie en circulariteit: een lab voor circulair ondernemen voor stad en regio. In het circulair lab NICE staat al doende leren centraal. Ondernemingen krijgen ondersteuning met kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie in de vorm van een samenhangend leerprogramma.

Al doende leren

"Ondernemingen krijgen van ons ondersteuning met kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie in de vorm van een samenhangend leerprogramma"

NICE

Gezamenlijke transitie

Deze economische ontwikkeling wil Port of Zwolle, in samenwerking met overheid, onderwijs en bedrijfsleven, versterken met nieuwe vormen van bedrijvigheid in regio Zwolle rondom thema’s als circulariteit en energie. Zo wordt de regionale economie klaargestoomd voor de grote transities rond circulariteit, energie en klimaat. Er wordt nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid gecreëerd die bijdraagt aan de ontwikkeling en versterking van de logistieke sector, en daarmee de economische vitaliteit, van de regio.

Meer weten over dit project?

Terug naar het overzicht van alle projecten

Het project Port of Zwolle valt onder sector Stad & Regio