Nice° Organisatie

Uitdaging: Doorontwikkelen van organisatie  

Locatie: Meppel 

Betrokken partijen: nice°  

Betrokken studenten: 14 

Uitdaging 

Ook nice° zelf is een experiment. De wijze waarop we de benodigde systemische transformatie aanpakken is uniek in Nederland. Na 5 jaar is de start up aan het groeien en is er vraag om meer capaciteit en dat komt ook met de nodige vraagstukken en ontwikkelen van de organisatie zelf op gebied van financiering, human resources, marketingcommunicatie en dashboard ontwikkeling.      

Impact  

Jong talent geeft ons niet alleen in circulaire vraagstukken, maar ook als het om onze organisatie gaat een frisse blik. In de werkwijze sparren en brainstormen we samen met ons team over vraagstukken. Elke groep studenten vragen we naar hun mening en ervaring van  bevragen we op hun ervaring in de tijd dat ze bij ons werken en vragen ze mee te denken in hoe we nice° verder kunnen ontwikkelen. Zo krijgen studenten een unieke inkijk in een strartende stichting/onderneming en wat er allemaal bij komt kijken.    

Aanpak 

In onze zoektocht naar circulair ondernemerschap zijn er verschillende vraagstukken die onderzoek behoefde. Door een team mee te laten denken door middel van een onderzoek diepen we de organisatie verder uit en vormen we een steviger fundament.  
 
Bij het groeien van een organisatie komen ook de nodige financiële uitdagingen. Nice° wil hierin open en transparant zijn en kiest er dan ook voor om ook op dat gebied jong talent in te zetten en mee te laten kijken en advies te laten geven. Of dat nu is op gebied van samenwerkingen, projecten en lonen/salarissen. Zo draagt onderzoek bij aan het ‘in-control’ houden van de organisatie en risico’s te beheersen.  
 
We werken met jong talent in perioden van 20 weken, waardoor het verloop per jaar groot is. De staf van organisatie is uitgebreid, wat ook betekentd dat er frequent gesprekken gevoerd worden, opleidingen gedaan worden worden gevolgd en nieuwe functies ontstaan. Er is een change agent competenties profiel ontwikkeld, functieprofielen van functies omschreven en adviesrapport m.b.t. het ontwikkelde TraiNICE programma geschreven.  
 
In opdracht van nice° is er onderzoek gedaan naar toekomstige algemene voorwaarden die passen bij de organisatie. Dit is uiteraard om risico’s te beperken, conflicten te voorkomen en te voldoen aan juridische vereisten volgens, in overeenstemming met de wet- en regelgeving in Nederland.  
 
Zichtbaarheid en communicatie is voor nice° cruciaal en zit verweven in onze opdracht van de SNN. Naast een onderzoek hoe communicatie kan bijdragen aan draagvlak betrekt nice° actief jong talent bij het generen van communicatiemiddelen. Hiermee maken we gebruik van de skills van deze generatie op het vlak van social media en het aanspreken van deze doelgroep.  


Nice° Team

Project medewerkers

Nienke

Lab Manager

Stefan

Lab Manager

Yigit

Trainee 

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2022-2023

Marijke

NHL Stenden
Leisure & Events Management

Anher

Hanzehogeschool Groningen
Informatie & Communicatie Technologie

Elisa

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie en Multimedia Design

David

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment

Boye

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 

Bram

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 

Eva

Hogeschool Windesheim
Bedrijfskunde

Eline

Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management


Studiejaar 2020-2021


Lotte 

ROC Friese Poort  
Media Redactiemedewerker

Manon

Hogeschool Windesheim Zwolle 

Human Resource Management 

Marit

Hogeschool Windesheim Zwolle 

Human Resource Management 


Bianca

Hanzehogeschool Groningen 
Sociaal Juridisch Dienstverlening 


Harm Ouke

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 

Suzanne 

Hogeschool Windesheim Zwolle 
Communicatie