Meppel Onderneemt Circulair

Uitdaging: ondersteunen Meppeler MKB in transitie naar circulair ondernemen
Betrokken partijen: Ferr-Tech, B+O Architecten, SAAB Youngtimers, Villa Kalkoven, Cement, Gemeente Meppel, Metabolic

Mede mogelijk gemaakt door: gemeente Meppel, SNN
Aantal studenten: 7

Uitdaging

Er is sprake van een groeiend gevoel van maatschappelijk ongemak en bedrijven staan onder hoge druk in hun legitimiteit van handelen en continuïteit van bedrijfsvoering. Het moet en kan echt anders, en in de transitie naar een circulaire economie ligt de oplossing. De hamvraag is hoe organiseren we dat? En met wie?

Aanpak 

Kijkend naar Meppel zien we dat onder de noemer van het uitvoeringsprogramma ‘Meppel circuLeert’ (2018) de afgelopen jaren gewerkt is aan het stimuleren van bewustwording voor circulaire economie. Dit wordt gedaan aan die onderdelen; het ondersteunen van de gemeente in haar transitie naar een circulaire economie (rolmodel), het stimuleren van circulaire bedrijvigheid en het ondersteunen van Meppeler MKB in hun transitie naar circulaire economie (stadspraktijk) en het borgen van de opgedane kennis om Meppel op de circulaire kaart te zetten (hotspot). De regie wordt zo vormgegeven dat gedeeld eigenaarschap kan ontstaan bij zowel gemeente Meppel als het MKB, en andere ketenpartners.

Activiteiten 

Om de circulaire kansen van Meppel in kaart te brengen, wordt er een grondstofstroomanalyse ontwikkeld. De analyse heeft het doel om inzicht te geven in de belangrijkste ingaande en uitgaande grondstofstromen en de huidige stand van zaken en kansen voor potentiële circulaire businesscases valideren. Daarnaast helpt het met het activeren van partijen in Meppel door ze onderdeel te maken van de nulmeting en te betrekken bij de data-verzameling. De grondstofstromen zijn opgedeeld in vier clusters: afval. (gemeentelijke diensten met afvalbeheer), bouw, maakindustrie en zorg.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom zijn er NICE Stories gemaakt van vijf ondernemers met een authentiek en persoonlijk verhaal over het waarom, hoe en wat van circulair ondernemen. Daarom zijn vijf koplopers uit Meppel in kaart gebracht. De diepte interviews met de  lokale circulair ondernemers vastgelegd in video, foto en tekst. De vijf circulaire koplopers zijn: 

Ferr-Tech | Afvalwaterzuivering groen, efficiënt en circulair
B+O | Architectuur en Stedenbouw
Villa Kalkoven | Duurzame en lokale producten
SAAB Youngtimers | Circulair businessmodel
Cement | sociale duurzaamheid

Ondernemers uit Meppel, inclusief de vijf koplopers, waren te gast bij het evenement Meppel Onderneemt Circulair. Het event werd georganiseerd in samenwerking met Gemeente Meppel en NICE. Tijdens het event konden ondernemers inspiratie opdoen, inzicht krijgen in de lokale kansen, zich met elkaar verbinden en ondersteunen in de eerste concrete stappen richting circulair ondernemen. Aan de hand van dit evenement helpen wij ondernemers en de gemeente met hun vervolgstappen om circulair ondernemen in de gemeente te doen bloeien. 

Ferr-Tech

B+O architecten

SAAB Youngtimers

Villa Kalkoven

Cement

Nice° Team

Project medewerkers

Annelies

Project Medewerker

Fenna

Project-leider

Stefan

Lab Manager

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2022-2023


Floris

Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management

Studiejaar 2021-2022

Judith

Hogeschool Windesheim
Ondernemerschap

Ahmed

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde

Jeroen-Marc

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde

Roel

Hanzehogeschool Groningen

Bedrijfskunde

Marco

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde

Marco

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde