BUITENDIENST MEPPEL

Uitdaging: In 2025 is het restafval per inwoner gehalveerd
Locatie: Gemeente Meppel
Betrokken partijen: Gemeente Meppel, Leerwerkcentrum Meppel, IVM
Medemogelijk gemaakt door: SNN
Aantal studenten:
16

Uitdaging


De buitendienst van de gemeente Meppel en houdt zich onder andere bezig met stadsreiniging en groenonderhoud. Hierdoor zijn ze veel in contact met afval, hier ligt de mogelijkheid om circulair te innoveren. Eind april 2021 is het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Samen van afval naar grondstoffen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De Gemeente wil in deze beleidsperiode sterk inzetten op het voorkomen van afval: Meppel wil in 2030 afvalvrij zijn. In 2020 gooiden de inwoners van de gemeente Meppel nog 155 kilogram aan restafval per inwoner weg. In 2025 moet dat maximaal 60 kilogram zijn. Kortom, hier ligt een flinke uitdaging.  

Aanpak

De buitendienst staat voor een grote opgave: ze willen transformeren naar een circulaire dienst. Onder andere op het vlak van de afvalstromen, het eigen vastgoed (Gemeentewerf), wagenpark, materieel en kleding. Een belangrijke doelstelling is dat het eigen personeel een voorbeeldrol kan vervullen; ambassadeurs zijn van een stad zonder afval. 


De buitendienst werkt aan dit doel aan de hand van drie onderdelen:  

  • Meetbaar: de circulaire verandering moet te meten zijn om zo progressie te zien 
  • Ervaarbaar: medewerkers moeten bewust worden van de circulaire transitie  
  • Tastbaar: door de transitie tastbaar te maken zien medewerkers dat afval niet bestaat 

Activiteiten

Aan de hand van de drie aspecten heeft NICE, samen met de Junior Medewerkers meerdere activiteiten ondernomen. Zo hebben we een circulariteitsmeter in ontwikkeling waarmee de Buitendienst haar ambities ‘smart’ kan formuleren. Het instrument kan daarnaast ook ingezet worden in de Plan, Do, Change, Act-cyclus en dienen als benchmark met andere gemeentelijke buitendiensten (meetbaar).  

 

Bewustwording van eigen personeel ondersteunen we ook met inzet van de Circulariteitsmeter door deze gezamenlijk met het personeel in te vullen. Dit als deel van de veranderaanpak voor de Buitendienst Meppel (ervaarbaar). Het tastbaar laten zien dat afval niet bestaat, doen we door nieuwe producten te ontwikkelen uit afvalstromen: upcycling. We verkennen voor een van de ontwikkelde producten nu de opzet van een productielijn i.s.m. het Leer Werk Centrum.  

 
De buitendienst staat voor een grote opgave: ze willen transformeren naar een circulaire dienst. Wat dit betekent en wat er kan, is door NICE onderzocht sinds september 2020. Op dit moment is NICE samen met buitendienst bezig met het uitvoeren van de producten die Junior Medewerkers voor de buitendienst hebben gecreëerd. Zo wordt er gewerkt aan de hand van een verander- en communicatieplan en worden de circulaire producten (Pier’n Hûs en Bee NICE) ontwikkeld.  

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

Nice° Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder 

Nienke

Lab Manager

Berber  

Project Medewerker


Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2022-2023


Anna

Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen

Sasker

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskude

Yigit

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Jonathan

Hogeschool Windesheim Zwolle
Industrieel Product Ontwerpen


Sam

Hanzehogeschool Groningen 
Industrieel Product Ontwerpen

Hâns

NHL Stenden
Bedrijfskunde

Studiejaar 2021-2022


Vera  

Hogeschool Windesheim Zwolle
Industrieel Product Ontwerpen

Mark

Hogeschool Groningen
Bedrijfskunde


Matthijs 

Hanzehogeschool Windesheim Zwolle
Bedrijfskunde


Kiki  

Hogeschool Windesheim Zwolle
Industrieel Product Ontwerpen 


Studiejaar 2021-2022


Anke  

Hogeschool Utrecht
Bedrijfskunde

Berber

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Shanna

Hogeschool Windesheim Zwolle
Industrieel Product Ontwerpen


Erika

Hanzehogeschool Groningen
Industrieel Product Ontwerpen 


Ilse

Van Hall Larenstein
Milieukunde


Studiejaar 2020-2021

Olga

Hanzehogeschool Groningen
Human Technology