Meppel CircuLeert  

Meppel CircuLeert

Nice° is gevestigd aan de rand van het Meppeler centrum. De gemeente Meppel is een van de initiatiefnemers van de oprichting van nice° en strategisch partner. Sinds de ondertekening van het manifest nice° op 19 december 2016 zijn gezamenlijk mogelijkheden verkend van het praktijk maken van circulariteit in Meppel. Samen met de gemeente is het programma Meppel CircuLeert opgezet. Dit programma bestaat uit drie onderdelen waardoor we samen niet alleen focussen op het ‘doen’ maar ook op het leren hiervan. 


  • Rolmodel: we ondersteunen de gemeente bij hun transitie naar een circulair Meppel zodat zij een rolmodel kunnen zijn voor haar inwoners en bedrijven. 
  • Stadspraktijken: ook stimuleren en versterken we circulaire initiatieven uit de Meppeler samenleving zoals vanuit het MKB. 
  • Hotspot: daarnaast borgen we de opgedane kennis en ervaring en helpen we Meppel op de circulaire kaart te zetten.


Sinds 2018 voeren we op alle drie de onderdelen samen met de gemeente en anderen activiteiten uit om de circulaire economie in Meppel aan te jagen.

Naast het programma Meppel CircuLeert, lopen er nog meer programma's waar Meppel bij betrokken is. Waar onder Regio Deal Regio Zwolle (Port of Zwolle) en de Circulaire Vernieuwbouw Schouwburg Ogterop.

Circulaire Buitendienst

Rolmodel
De gemeente Meppel heeft als ambitie om de meest circulaire Buitendienst van Nederland te worden. Dit wordt gedaan door de circulaire economie Meetbaar, Ervaarbaar en Tastbaar te maken. 

Lees hier meer

Upcycled by Bee NICE

Rolmodel
De gemeente kijkt hoe haar eigen reststromen kunnen worden hergebruikt. Van oude containers van de buitendienst worden bijenhuizen en wormenthotels gemaakt. Dit draagt bij aan het tastbaar maken van de circulaire economie. 
Lees hier meer 

Meppel Onderneemt Circulair 

Stadspraktijken
Om circulair ondernemerschap te stimuleren, zijn er nice° stories gemaakt van vijf circulaire koplopers in Meppel. Ook worden de kansen voor circulair ondernemerschap in de gemeente in kaart gebracht a.d.h.v. een grondstofstroomanalyse. 

NICE EXPO

Hotspot
Elk half jaar organiseert nice° een Expositie om de opgedane kennis en ervaringen te delen. Dit trekt ondernemers, kennisinstellingen en overheidsinstellingen uit heel Noord-Nederland naar Meppel.