Johannes Postkazerne circulair

Uitdaging: Defensie staat voor de aanzienlijke opgave om de vastgoedportefeuille te moderniseren, zo ook de Johannes Postkazerne (JPK)
Locatie: Darp
Betrokken partijen: Rijksvastgoedbedrijf & Metabolic
Studenten: 1

Uitdaging

Defensie staat voor de aanzienlijke opgave om de vastgoedportefeuille te moderniseren, zo ook de JPK in Darp. In dat kader doet het Rijksvastgoedbedrijf onderzoek naar de mogelijkheden van een duurzame renovatie oftewel revitalisatie van de JPK.

Aanpak

Nice° ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf met het integreren van circulariteit in deze opgave en positioneert de revitalisatie van de JPK als een (open) innovatietraject circulair bouwen. Dit betekent dat de renovatie meer wordt dan een bouwproject. Het wordt een programma, waarin de doorwerking van de opgedane kennis en ervaring breed ingebed wordt in het Rijksvastgoedbedrijf, en in de hele waardeketen.

Nice° opteert in dat programma voor de rol van aanjager van de circulaire transformatie. In dat kader baseren we onze aanpak van het aanjagen van de circulaire transformatie op de principes van strategisch niche management. We hanteren in het project een integrale aanpak waarbij we doorlopend analyseren wat de impact is van ons handelen en waar bijstelling nodig is van processen. Zo anticiperen we op de onvoorspelbaarheid die deel is van innovatietrajecten als deze en organiseren we collectieve impact vanuit een systemische aanpak.

Activiteiten

Nice° gaat samen met Metabolic een materiaalpaspoort ontwikkelen wat op verbeeldende wijze vastlegt welke materialen er zijn op basis van de bestaande gebouwen. Op basis daarvan voert nice° samen met Metabolic een materiaalpotentieanalyse uit waarin er wordt gekeken naar welke componenten potentie hebben voor een hoogwaardig hergebruikt en biedt daarmee een eerste handvat voor toepassing in het ontwerp. 

Om alle inzichten die voortvloeien uit deze activiteiten goed te borgen worden er interne werksessies georganiseerd met het ontwerpteam van het Rijksvastgoedbedrijf. En wordt er een adviesrapport opgesteld ten behoeve van de integratie van de circulaire ambities van het Rijksvastgoedbedrijf.

Resultaten

  • Materiaalpaspoort
  • Materiaalpotentiebepaling
  • AdviesrapportBeeld: Gelderlander
Video: Rijksvastgoed

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Een kantoorgebouw renoveren met bijna alleen maar bestaande materialen. Hoe Rijksvastgoedbedrijf dat aanpakt? Dat kom je te weten in deze aflevering over circulair bouwen.

Nice° team

Projectmedewerkers

Annelies

Programmamanager

Fenna

Projectmedewerker

Myrthe

Trainee

Studenten werkzaam aan dit project:

Studiejaar 2023-2024

Nina 


Hogeschool van Hall Larenstein
Milieukunde