Circulair Innovatiemilieu Frederiksoord

INNOVATIEKAS 

Projectbeschrijving

NICE wil van de Innovatiekas een plek maken waar bedrijfsleven, onderwijs en experts samen innoveren, ontwikkelen en kennis delen in de regio en daarbuiten. Heel specifiek gericht op de Circulaire Economie in kleinschalige voedselproductie en innovatie.

Terug in de tijd

Geschiedenis Frederiksoord

In 2018 was het 200 jaar geleden dat de visionaire idealist Johannes van den Bosch met steun van Koning Willem I iets wilde doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hij richtte de Maatschappij van Weldadigheid op en stichtte zijn eerste proefkolonie genaamd Frederiksoord. Hier bood hij arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. Dit is het begin van de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid, waarin de basis werd gelegd voor onze verzorgingsstaat van nu en waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. De Visie van Johannes van der Bosch was de visie van de maakbare samenleving.  

Als NICE vervlechten we deze mooie geschiedenis door nu anno 2020 dit als kracht van de regio mee te nemen in de ontwikkeling van het idee voor de Innovatiekas.

Het Kolonieplan

Met alle partijen in de regio is een gebiedsontwikkelingsplan gemaakt: het Kolonieplan. Dit plan beschrijft de kansen, de richting en de focus op basis waarvan de gebiedsontwikkeling in gang kan worden gezet om de economische, maatschappelijke, cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied te vergroten. Binnen het Kolonieplan zijn zes deelprogramma’s gedefinieerd. 1 van de 6 deelprogramma's uit het Kolonieplan is: Hart van Frederiksoord


Met het plan voor de Innovatiekas sluit NICE aan op het deelprogramma vanuit het kolonieplan:
Het ontwikkelen van de voormalige Tuinbouwschool Frederiksoord en het omliggende gebied door hier opnieuw een invulling aan te geven waarin de sociaal-maatschappelijke innovatie samen met initiatieven op het gebied van land- en tuinbouw als een proeftuin kunnen gaan fungeren.


Visie voor de Innovatiekas

Educatie

Volgens Johannes van der Bosch was educatie de spil van de maatschappij, zo denken wij er ook over. Educatie helpt men verder, inspireert en creëert kansen. Kansen in circulaire voedsel en landbouw willen we leren aan iedereen door te doen.

Lokaal

We benutten lokale kwaliteiten, kennis en vaardigheden en we zorgen ervoor dat de Innovatiekas ook weer iets teruggeeft aan de omgeving. 

Innovatie

Innovatie creëert het nu van morgen en helpt de wereld van vandaag. Door innovatie in de circulaire economie en landbouw- voedselsector toe te passen, creëren we een beter en gezonder voedselsysteem én leefomgeving. 

Tuinbouwschool frederiksoord

Eerste concept

De kas is de plek voor ondernemers en onderwijs waar geïnnoveerd en geëxperimenteerd kan worden. Kennis uit de kas brengen we met elkaar verder. Op deze manier proberen we de circulaire ervaring in de omgeving en daarbuiten aan te jagen, te stimuleren en te vergroten. We doen dit niet alleen maar samen. Samen met de lokale ondernemers, met studenten en met experts.

Samen

We vinden het van groot belang om samen te werken. We willen als NICE impact maken op circulaire economie en dit kun je in een lokaal project niet alleen. We willen lokale ondernemers betrekken in het innovatieproject in de kas. Of ze nou innovatie inbrengen of innovatie afnemen; we werken samen. Zodra de corona maatregelen het toelaten gaan we in gesprek voor een gezamenlijke doorontwikkeling van de eerste aanzet van dit project.

Innovatiekas
Kas frederiksoord
tuinbouwschool frederiksoord

Geschiedenis van de tuinbouwschool 

In 1884 is in opdracht van de stichting van weldadigheid -deels gefinancierd door F.H.L van Swieten- de Tuinbouwschool in Frederiksoord opgericht. De school focuste zich op praktisch onderwijs in de tuinbouw sector met verschillende tuinen en een kassencomplex. De tuinhazen -zo werden de leerlingen genoemd door de omgeving- kregen hier praktische lessen over de tuinbouw.. 

Impressie Innovatiekas

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/ee7f2b8a-e9bb-4c4c-aae0-0ec43eee33b3.

Inhoud tonen

Meer weten over dit project?

Terug naar het overzicht van alle projecten

Het project Innovatiekas valt onder sector Landbouw & Voedsel