Fieldlab Circulair Ondernemen

Uitdaging: Een plek maken waar jong talent na het MBO werk kan maken van de transitie naar een circulaire economie: Het Fieldlab Circulair Ondernemen!
Betrokken partijen: AOC Terra, Distribugs
Studenten: 6

Uitdaging

Circulair ondernemen heeft de toekomst. Net als de jeugd. Die gaan dus mooi samen. En dat is wat we ook willen. We zien dat de transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om versnelling. Om een doeners mentaliteit. We willen het gat tussen de urgentie en uitvoering dichten. Door een plek te maken waar jong talent na het MBO werk kan van de verandering: het fieldlab circulair ondernemen. We staan voor kansengelijkheid, nieuwsgierigheid en wederkerigheid.

Kansengelijkheid
We rusten toe op de toekomst. Ondersteunen studenten na hun MBO- opleiding hun unieke mogelijkheden te verwezenlijken in het HBO of in werk. Zo zelf vorm te geven aan hun toekomst in de circulaire economie.

Nieuwsgierigheid
We omarmen het onvoorspelbare. Onderkennen dat ruimte geven aan diversiteit van denk- en werkwijzen helpt grenzen te verleggen. En zo vindingrijkheid en veerkracht van jong talent te versterken.

Wederkerigheid
We beoefenen de kunst van het samen. Richten studenten op samenwerken vanuit het gemeenschappelijke, dat wat van iedereen is en van ieders belang. Zo versterken we hun onderlinge solidariteit in het werken in waardeketens.

Aanpak

Het fieldlab biedt de fysieke plek voor circulaire innovatietrajecten. Het heeft de faciliteiten om producten te ontwikkelen en te testen. Te verwerken en produceren. Het is een maakplek in Meppel. In aanvulling op het circulair lab van NICE in de Gasfabriek Meppel. Niet los daarvan, maar innig verbonden. Als knooppunt in een groeiend innovatie-ecosysteem.

Jongeren kunnen na het behalen van hun MBO-diploma aan de slag in het fieldlab om hun eigen idee of het idee van een mkb'er van circulair ondernemen aan de slag op het gebied van circulair ondernemen. Het lab biedt faciliteiten en ondersteuning om de (voedsel)producten te ontwikkelen en te testen, door te ontwikkelen en te produceren.

In eerste instantie start de pilot vanuit de locatie van NICE in de Gasfabriek van Meppel. In februari 2023 opent het fieldlab de deuren op een nieuwe aanvullende locatie in Meppel. Verder vooruitkijkend wordt niet uitgesloten dat op andere plekken in de provincie meer specifieke fieldlab’s komen.

Activiteiten

We spreken de ambitie uit om het fieldlab circulair ondernemen samen te starten. Door een begin te maken andere organisaties uit te nodigen ook te beginnen. Zich aan te sluiten bij de beweging die we samen willen maken van een lineaire naar een circulaire economie. Met jong talent in de hoofdrol.

Op 29 september, tijdens Festival Route Circulair, is daarom het manifest Wij Verdienen Circulair ondertekend.


"NICE en Terra starten samen een praktijkopleiding circulair ondernemen in de Gasfabriek in Meppel" Meppeler Courant

NICE Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Stefan

Lab Manager

Dede

TraiNICE

Yann

TraiNICE

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2022-2023


Gijs

Hogeschool Windesheim
Bedrijfskunde

Mariëlle

Hanzehogeschool Groningen
Rechten

Lisa

Hogere Agrarische School Den Bosch

Food Innovation

Veronique

Hanzehogeschool Groningen
Voeding & Diëtetiek

Bjorn

Hanzehogeschool Groningen
Facility Management

Sander

Rijksuniversiteit Groningen
Sustainable entrepreneurship