Verhalen Expeditie Westerveld

De motivatie voor de initiatiefnemers om een transitie expeditie te organiseren is dat ze zagen dat MKB’ers heel hard aan het werk waren, maar geen ruimte hadden om te innoveren. Daarnaast komen ondernemers met hele mooie plannen naar de overheid en die zegt dan dat kan niet. Hierdoor zijn ze tot het inzicht gekomen dat praktijk en beleid beter samengebracht moet worden zodat innovatie sneller en soepeler kan verlopen. Zonder samenwerking geen circulaire economie. Hieronder vind je de verhalen en de verschillende perspectieven van de initiatiefnemers, begeleiders, deelnemers en studenten.

Initiatiefnemers | Alex van Oost en Wiebe Lamsma

Alex van Oost, directeur-bestuurder van Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) en Wiebe Lamsma CEO Circulaire Versnellers zijn twee van de initiatiefnemers voor een Transitie Expeditie in de gemeente Westerveld. Beide zijn zij onderdeel van het opgerichte Collectief Circulair Westerveld. Zij reflecteren op wat is eigenlijk een Expeditie en waartoe dient een Expeditie.

Luister naar dit verhaal >>>

Begeleiders | Margo Verhagen en Annelies Lely 

Margo Verhagen (NICE) en Annelies Lely (NICE) werken samen om de expeditie te begeleiden waar ze met een gemeente, ondernemers en inwoners samenwerken aan een gemeenschappelijk doel, vanuit verschillende perspectieven.

Luister naar dit verhaal >>>

Deelnemer | Matthew Hankel

Matthew Hankel, industrieel productontwerper, is een van de deelnemers aan de Expeditie Westerveld. Hij is mee gaan doen om zijn idee door de begeleiding en het netwerk verder te brengen. Voor hem staat circulaire economie voor schadeloosheid. Hij ontwerpt consumentenproducten van bedrijfsafval. Hij heeft de expeditie gebruikt om te leren hoe je je idee communiceert, bij welke mensen kun je terecht. Hij heeft nog een mooie laatste boodschap aan iedereen.

Luister naar dit verhaal >>>

Deelnemer | Jean Berkhout


Jean Berkhout heeft een verkopende functie in het groen en deelnemer aan de Expeditie Westerveld. Hij ziet de natuur zienderogen achteruitgaan. Jean zag de Expeditie als kans om zij stem te laten horen en zijn zienswijze te delen binnen de eigen gemeenschap. Hij wil een centrale hub creëren waar reststromen terecht kan komen om vervolgens weer als nieuw product in de gemeenschap een plek te geven. De Expeditie heeft hem geholpen om mensen te ontmoeten die steeds een stukje van jouw puzzel kunnen helpen leggen.

Luister naar dit verhaal >>>

Deelnemer | Petra Prins

Petra Prins heeft toerisme en kunstacademie gedaan en is deelnemer aan de Expeditie Westerveld. Circulariteit betekent voor haar dat je alles hergebruikt. Haar camping concept ‘De langzame pas’ heeft een circulair en menselijk gehalte, arbeid inclusief. Zij wil de wereld mooier achterlaten dan dat ze hem aantrof. De Expeditie heeft haar geholpen om haar idee te vertalen naar de taal van de ondernemer.

Luister naar dit verhaal >>>

Deelnemer | Miriam Winkel

Miriam Winkel, adviseur Communicatie en Participatie bij de gemeente Westerveld, houdt zich bezig met ingewikkelde vraagstukken uit de maatschappij. Hoe kunnen we een onderwerp als circulariteit, wat complex is, verder brengen. Circulariteit draait vooral om houding en gedrag, hoe staan we in deze wereld, hoe kan ieder individu een steentje bijdragen. Binnen de gemeente Westerveld inspireren en motiveren zij hun collega’s op naar hun eigen werk te kijken wat zij anders kunnen doen.


Luister naar dit verhaal >>>

Leerboek | Sarah Trinks en Laura Delhez

Sarah en Laura vertellen over hun stage bij NICE en hun rol bij Expeditie Westerveld. Zij hebben de verschillende deelnemers, partners en organisatoren geïnterviewd. Zij hebben een leerboek gemaakt zodat andere gemeenten zelf ook een expeditie kunnen organiseren.

Luister naar dit verhaal >>>

Reflectie | Alex van Oost en Wiebe Lamsma

Alex kijkt samen met Wiebe terug op de expeditie en stiekem een beetje vooruit naar de volgende editie.

Luister naar dit verhaal >>>

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen