EXPEDITIE CIRCULAIR WESTERVELD

Uitdaging: Versnellen transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld
Impact: Opbouw en versterking transitiecompetenties
Locatie: Gemeente Westerveld
Betrokken partijen: Versnellingshoeve, Cepro, Gemeente Westerveld, Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe, ambtenaren, ondernemers en inwoners
Mede mogelijk gemaakt door: Regio Deal Regio Zwolle
Aantal studenten: 11

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Uitdaging

Collectief Circulair Westerveld (CCW) wil de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld versnellen. Niet als doel, maar als middel: een nieuwe verbindende strategie voor een duurzame samenleving. De scope van de transitie is gericht op de hele keten, van burger tot bedrijfsleven, van jong tot oud, waarbij we oplossingen nastreven die meervoudige impact maken.   

Impact

Een van de onderdelen van het Collectief Circulair Westerveld is de Expeditie Circulair Westerveld die het circulair consumeren en produceren in Westerveld stimuleert. Expeditie Circulair Westerveld zet in op opbouw en versterking van transitiecompetenties in Westerveld. Ondernemers, inwoners en ambtenaren leren al doende tezamen richting en invulling te geven aan een systeemverandering naar circulair produceren en consumeren. De Expeditie Circulair stimuleert lokale circulaire initiatieven a.d.h.v. drie verschillende startpunten: IDEE, START & GROEI. Met inzet van concrete lokale circulaire projecten en daarvoor ondersteunende kaders en beleid. In een doorlopend lerend samenspel.  

Aanpak

Nice° werkt onder de vlag van CCW aan een mix van activiteiten waar ruimte is voor lokale circulaire experimenten, onder andere aan de Expeditie Circulair Westerveld. Nice° brengt met het vertrekpunt IDEE pionierende ondernemers, betrokken burgers en innovatieve ambtenaren bijeen in een expeditieteam. Dat team krijgt van ons ondersteuning in de vorm van scholing, training en coaching om gedurende een half jaar het initiële IDEE op te werken naar een haalbaar projectinitiatief. Als uitgangspunt is er een hoog doe gehalte, waar praktijk en beleid samen optrekken.

Wat vraagt zo’n innovatieve vorm van samenwerking van elke deelnemer? En hoe leer je samen impact te maken? Wat is de gedeelde visie en verwachting voor Westerveld, en hoe neem je daar als ondernemer, inwoner en ambtenaar gedeeld eigenaarschap in?
 
Bij de uitwerking van IDEE naar initiatief trekken we gezamenlijk op in de vorm van werkplaatsen en kennisateliers, de zogenaamde transitieLAB’s. We brengen de verschillende mensen, netwerken en inzendingen bijeen. Ontwikkelen met elkaar ingrediënten voor een circulair Westerveld. Concretiseren de ideeën die bijdragen aan een systeemverandering richting circulair produceren en consumeren, hier en nu.

Activiteiten

Als eerste is gewerkt aan de opbouw van het samenwerkingsverband Collectief Circulair Westerveld. In dat kader heeft nice° een meervoudig impactkader ontwikkeld ten behoeve van een gemeenschappelijk vocabulaire voor de verschillende betrokken organisaties, én als leidraad voor het werk van CCW: een kompas. Dit kompas is ingezet bij het ontwerp van de Expeditie Circulair Westerveld.
 
De eerste ronde van Expeditie Circulair Westerveld is juli 2022 afgerond en richtte zich op projecten rond drie vraagstukken:
Verwaarden van reststromen
Circulaire bouw
Kleinschalige voedselproductie
Ondertussen staat de tweede Expeditie ronde op het punt om van start te gaan! Woon of werk jij in Westerveld en heb je een circulair idee? Meld je dan aan voor de Expeditie Circulair Westerveld 2023!

Ter ondersteuning van die focus is een grondstofstroomanalyse ontwikkeld. Dit in strategische samenwerking met Metabolic. Dit onderzoek biedt inzicht in de gebiedspotentie en brengt potentiële grondstoffen uit Westerveld die circulair produceren en consumeren stimuleren in kaart. Het onderzoek bevat ook de benodigde bestuurlijke innovaties, en welke vormen van lokale betrokkenheid aansluiten bij Westerveld. 

De afgeronde Expedite Circulair Westerveld 2022 is gedurende de Expeditie gemonitord op strategisch niche management niveau en op praktisch niveau. Dit is gedaan om vat te krijgen om de geleerde lessen in kaart te brengen en zo ook de transitie in beeld te brengen.

. Er is gekeken naar naar het strategisch niveau (ecosysteem: samenwerkingsverband Collectief Circulair Westerveld), naar tactisch niveau (Expeditie organisatie en uitvoering door nice°) en naar operationeel niveau (deelnemers van de Expeditie en hun projecten).
Dit is vertaald in een leerboek Circulaire Beleidsontwikkeling. 

Mee doen?

Heb jij een circulair IDEE? Is initiatief klaar voor de START? Of is het tijd voor circulaire GROEI? Meld je dan snel aan als deelnemer van de volgende Expeditieronde! Er staat een groot netwerk ondernemers en experts tot je beschikking zodat jij sneller de volgende stap zet met jouw circulaire onderneming. Nieuwsgierig naar wat de expeditie precies is? Neem een kijkje op de website van Collectief Circulair Westerveld!Meer weten?

Grondstofstroomanalyse

We zijn altijd ergens mee bezig. Meestal met het behalen van resultaten voor onze klanten. Maar soms krijgen we de kans te experimenteren met nieuwe concepten en ideeën.

Podcasts van Expeditie IDEE

Luister hier naar de verhalen van de deelnemers, begeleiders, organisatoren en studenten van Expeditie Westerveld 2022 traject IDEE!

Leerboek: Expeditie

Het leerboek is geschikt voor het organiseren van een transitie expeditie. Met dit leerboek, bent u klaar om een transitie expeditie van het begin tot einde ondernemen. Het leerboek is voor iedereen toegankelijk en het maakt daarom niet uit welke rol u in de expeditie speelt. Dit leerboek zal de opgedane lessen, tools en inzichten vanaf het begin van de expeditie bevatten. 

Publicatie onderzoek Junior Medewerker Sarah 

Het onderzoek van onze alumni junior medewerker, Sarah, is gepubliceerd door Glocality!   In het onderzoek zijn criteria opgesteld voor het organiseren van een transitie lab om de circulaire economie te stimuleren. 

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

Nice° Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Stefan

Lab Manager

Berber

Project Medewerker

Studenten werkzaam aan dit project 

Studiejaar 2022-2023


Luka

Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management


Jelger

Hogeschool Windesheim
Global Project & Change Management

Gerben

Hogeschool Van Hall Larenstein
Management van de Leefomgeving

Elisa

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie & Multimedia

Iris

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie & Multimedia

Isa

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie & Multimedia

Studiejaar 2021-2022


Sarah

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Laura

HEPN - Haute Ecole de la Province de Namur Duurzaamheid-adviseur


Joris 

Hogeschool Van Hall Larenstein Velp
Bos- en Natuurbeheer


Sabine

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Change & Project Management


Studiejaar 2020-2021


Annelies

Hogeschool Arnhem Nijmegen
Master Circulaire Economie