EXPEDITIE CIRCULAIR WESTERVELD

Uitdaging: Versnellen transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld
Impact: Opbouw en versterking transitiecompetenties
Locatie: Gemeente Westerveld
Betrokken partijen: Versnellingshoeve, Cepro, Gemeente Westerveld, Gebiedscoöperatie Zuid West Drenthe, ambtenaren, ondernemers en inwoners
Mede mogelijk gemaakt door: Regio Deal Regio Zwolle
Aantal studenten: 5

Uitdaging

Collectief Circulair Westerveld (CCW) wil de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld versnellen. Niet als doel, maar als middel: een nieuwe verbindende strategie voor een duurzame samenleving. De scope van de transitie is gericht op de hele keten, van burger tot bedrijfsleven, van jong tot oud, waarbij we oplossingen nastreven die meervoudige impact maken. 

Impact

Expeditie Circulair Westerveld zet in op opbouw en versterking van transitiecompetenties in Westerveld. Ondernemers, inwoners en ambtenaren leren al doende tezamen richting en invulling te geven aan een systeemverandering naar circulair produceren en consumeren. Met inzet van concrete lokale circulaire projecten en daarvoor ondersteunende kaders en beleid. In een doorlopend lerend samenspel.  

Aanpak

NICE werkt onder de vlag van CCW aan een mix van activiteiten waar ruimte is voor lokale circulaire experimenten. NICE brengt met het vertrekpunt IDEE pionierende ondernemers, betrokken burgers en innovatieve ambtenaren bijeen in een expeditieteam. Dat team krijgt van ons ondersteuning in de vorm van scholing, training en coaching om gedurende een half jaar het initiële IDEE op te werken naar een haalbaar projectinitiatief. Als uitgangspunt is er een hoog doe gehalte, waar praktijk en beleid samen optrekken.

Wat vraagt zo’n innovatieve vorm van samenwerking van elke deelnemer? En hoe leer je samen impact te maken? Wat is de gedeelde visie en verwachting voor Westerveld, en hoe neem je daar als ondernemer, inwoner en ambtenaar gedeeld eigenaarschap in?
 
Bij de uitwerking van IDEE naar initiatief trekken we gezamenlijk op in de vorm van werkplaatsen en kennisateliers, de zogenaamde transitieLAB’s. We brengen de verschillende mensen, netwerken en inzendingen bijeen. Ontwikkelen met elkaar ingrediënten voor een circulair Westerveld. Concretiseren de ideeën die bijdragen aan een systeemverandering richting circulair produceren en consumeren, hier en nu.

Stappenplan

Als eerste is gewerkt aan de opbouw van het samenwerkingsverband Collectief Circulair Westerveld. In dat kader heeft NICE een meervoudig impactkader ontwikkeld ten behoeve van een gemeenschappelijk vocabulaire voor de verschillende betrokken organisaties, én als leidraad voor het werk van CCW: een kompas. Dit kompas is ingezet bij het ontwerp van de Expeditie Circulair Westerveld.
 
De eerste ronde van Expeditie Circulair Westerveld is gestart in september 2021 en richt zich op projecten rond drie vraagstukken: 
Verwaarden van reststromen
Circulaire bouw
Kleinschalige voedselproductie
 
Ter ondersteuning van die focus voeren we de komende maanden een grondstofstroomanalyse uit. Dit onderzoek biedt inzicht in de gebiedspotentie en helpt bij het maken van afgewogen keuzes voor nieuwe circulaire projecten uit de open oproep. Ook onderzoeken we de benodigde bestuurlijke innovaties, en welke vormen van lokale betrokkenheid aansluiten bij Westerveld. Dit vertalen we uiteindelijk in een leerboek Circulaire Beleidsontwikkeling. 

Jean Berkhout bij zijn verzameling materiaal
copyright: RTV Drenthe | Josien Feitsma

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

NICE Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Stefan

Lab Manager

Fenna

Project Medewerker

Marie

TraiNICE

Studenten werkzaam aan dit project 

Studiejaar 2022-2023


Elisa

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie & Multimedia

Iris

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie & Multimedia

Isa

Hanzehogeschool Groningen
Communicatie & Multimedia

Studenten werkzaam aan dit project 

Studiejaar 2021-2022


Sarah

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management

Laura

HEPN - Haute Ecole de la Province de Namur Duurzaamheid-adviseur


Joris 

Hogeschool Van Hall Larenstein Velp
Bos- en Natuurbeheer


Sabine

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Change & Project Management

Studiejaar 2020-2021


Annelies

Hogeschool Arnhem Nijmegen
Master Circulaire Economie