DRENTHE WOONT CIRCULAIR

Uitdaging: Onze ambitie is om 100% circulair te bouwen en renoveren in 2040 en om een circulaire bouwwereld te hebben gerealiseerd in Drenthe
Impact: Fundamentele veranderingen doorvoeren door samen te leren. Als individu, organisatie en gemeenschap
Locatie: Provincie Drenthe
Betrokken partijen: Provincie Drenthe, Bouwend Nederland, NVBU, BNA, Missing Chapter, Actium, Domesta, SEW wooningcoorperatie, Woonborg, Woningstichting de Volmacht, Lefier, Woon Concept, Woonservice
Aantal studenten: 23

Uitdaging

In 2018 is het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’ opgericht door de acht Drentse woningcorporaties en vier strategische partners, waaronder nice°. Samen verkennen zij het waarom, hoe, wat en wie van circulair bouwen en wonen in de vorm van een traject gericht op doen. 

Het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’ (DWC) benut de landelijke ontwikkelingen vanuit het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ (2016) en omarmen de ingezette lijn ‘Noord-Nederland Circulair’ (2018) vanuit de drie noordelijke provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. Onze ambitie is om 100% circulair te bouwen en renoveren in 2040 en om een circulaire bouwwereld te hebben gerealiseerd in Drenthe.  

Impact

Een proeftuin door heel Drenthe biedt de context om aan de hand van zes concrete bouwprojecten (circa 100 woningen in totaal) al doende te leren. Als individu, organisatie en gemeenschap. Binnen Drenthe Woont Circulair wordt een blijvende impact gezocht. Geen eenmalige pilot, maar een bijdrage aan fundamentele veranderingen; voorbij het nu gangbare.  

Aanpak

Nice° werkt met DWC aan het regisseren van het LEREN: kennis- en capaciteitsontwikkeling. Dat doen we door inzet van experts, de zogenaamde BOUWbrigade, en met het team junior medewerkers bij nice°. 

Met hen werken we sinds SEP2020 aan twee hoofdactiviteiten: 

  • de opbouw van een digitale leeromgeving
  • het doorlopend monitoren en evalueren van de voortgang van het leren. 


We ontwikkelen een digitale omgeving die het leren van en tussen deelnemers van de proeftuin mogelijk maakt. Er is zoveel relevante informatie over de circulaire economie in relatie tot woningbouw, dat het vinden van wat je nodig hebt best een uitdaging is. We brengen wat we collectief kennen en kunnen centraal bij elkaar en maken het makkelijk vindbaar. We zijn samen, in de bouwteams en verkennersgroepen en ook daarbuiten, veel aan het leren en hebben natuurlijk ook gezamenlijke doelen die we willen halen. Om te voorkomen dat we anderen het wiel opnieuw laten uitvinden, om ervoor te zorgen dat we onze belangrijke leermomenten vastleggen, en om te blijven checken of we op de juiste weg zitten, is het zaak dat we dit leren goed zien en vastleggen. Dat is de kern van monitoring en evaluatie. Nice°zal dit voor haar rekening nemen.  

Nice° Bouwbrigade over het belang van circulair bouwen en Drenthe Woont Circulair

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

De kansen en uitdagingen van circulair slopen

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

WE STAAN VOOR JE KLAAR!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!

Nice° Team

Project medewerkers

Alex 

Directeur Bestuurder 

Nienke

Lab Manager

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2021-2022

Daisy

Hanzehogeschool Groningen 
Vastgoed & Makelaardij


Dagmar 

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij 

Lotte 

Hogeschool Windesheim  Zwolle
Global Project & Change Management


Studiejaar 2020-2021


Welmoed

Rijksuniversiteit Groningen
Environmental & Infrastructure Planning


Roy

Hanzehogeschool Groningent
Built Environment


Vera

Hogeschool Windesheim Zwolle
Global Project & Change Management


Stef

Hanzehogeschool Groningen
Bedrijfskunde


Bronti

Rijksuniversiteit Groningen
International Business


Ferdinand

NHL Stenden
International Business & Management Studies


Brian

Rijksuniversiteit Groningen
Energy & Environmental Sciences


Uday

Technische Universiteit Eindhoven
Technnology & Society


Jelmer

Universiteit Utrecht
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement


Bob

Universiteit Utrecht
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement

Guy

Universiteit Utrecht
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement

 Sander

Universiteit Utrecht
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement

Bram

Universiteit Utrecht
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement


Studiejaar 2019-2020


Wanru

Hanzehogeschool Groningen 
Rechten 


Julia

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional


Berry

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Studies


Anis

Hanzehogeschool Groningen 
Rechten 


Roelof

Hogeschool van Larenstein
Management van de Leefomgeving


Malou

Hogeschool Windesheim Zwolle
Rechten 
DOWNLOADS