Circular Trust Building

Uitdaging: Het bevorderen van de transitie naar een circulaire bouweconomie in de Noordzeeregio
Betrokken partijen: Het CTB-consortium bestaat uit 15 partners uit 6 landen en geassocieerde partners
Studenten:

Website
LinkedIn

Uitdaging

Het bevorderen van de transitie naar een circulaire bouweconomie in de Noordzeeregio is de focus van dit nieuwe EU-project waar niceº projectpartner in is. Circular Trust Building (CTB) bouwt daarin voort op de ervaringen uit ons thematisch cluster Bouw & Infra. Specifiek die uit de Proeftuin Drenthe Woont Circulair. Zo is de Drentse woningcorporatie Actium ook projectpartner in CTB. 

Circular Trust Building is een EU-samenwerking gesteund door het Interreg Noordzeeregio-programma onder prioriteit 2 met als specifiek doel 'het bevorderen van de overgang naar een circulaire en hulpbronefficiënte economie' als onderdeel van een groene overgang in de Noordzeeregio.

De overgang naar een circulaire, hulpbronefficiënte bouwsector is cruciaal voor het verlagen van CO2-uitstoot en het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050. Door de positieve effecten van geïdentificeerde succesfactoren voor circulariteit en hergebruik van afvalmaterialen te vergroten, werkt het CTB-consortium samen aan verdere ontwikkeling, nieuwe oplossingen en het versterken van samenwerking in de keten.

Aanpak

Circular Trust Building vergroot de geïdentificeerde succesfactoren van de partners met behulp van de innovatieve sociaal-technische transitietheorie:

  • Backcasting: het betrekken van belanghebbenden bij gemeenschappelijke doelen en gezamenlijk analyseren van wat nodig is, wat beschikbaar is en wie wat kan bijdragen.
  • Verhoogde institutionele capaciteit in (de-)constructie, renovatie, ontwikkeling en regulering: getrainde professionals bevorderen de overgang.
  • Wendbare ontwikkeling van ontbrekende oplossingen, zoals een circulair bouwkader, regionale circulaire bouwovereenkomsten, het verbinden van digitale platforms, en het afstemmen van vraag en aanbod.


In 8 demonstratieprojecten ondersteunt CTB lokale bouw-, sloop-, ontwerp- en projectontwikkelingsbedrijven, met als gezamenlijk doel een vermindering van 25% van de materiaal-voetafdruk in deze sector. Door transnationale samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring wil CTB de overgang naar een circulaire bouweconomie verder versnellen.

Activiteiten

Het CTB-consortium bestaat uit 15 partners uit 6 landen en geassocieerde partners. Samen zullen we strategieën en regionale actieplannen ontwikkelen om de bouwsector en haar belanghebbenden te versterken en de overgang naar koolstofneutraliteit in de bouwsector in de Noordzeeregio te versnellen. De samenwerking verbindt overheid, kennisinstellingen, industrie, belanghebbenden en samenleving aan opschaling en implementatie. Transnationale samenwerking en uitwisseling zijn van cruciaal belang.

Circular Trust Building (CTB) zal officieel van start gaan tijdens de eerste partnerbijeenkomst, die zal worden gehost door de Lead Partner, de Provincie Drenthe.


Datum: 16-17 januari 2024
Excursies op 17 januari naar: circulaire vernieuwbouw van het Alfa College te Hoogeveen, het circulair innovatiemilieu Tussenstation te Hoogeveen en 4 in aanbouw zijnde biobased sociale huurwoningen in Aalden van woningcorporatie Woonservice naar ontwerp van Daad architecten.

Beeld: DAAD architecten


Nice° team

Projectmedewerkers

Annelies

programmamanager

Fenna

projectmedewerker