Boom Circulair

Uitdaging: Het familiebedrijf Boom wilt samen met niceº verkennen welke stappen er gemaakt kunnen worden richting circulariteit in een vooralsnog dominante lineare economie.

Locatie: Meppel

Betrokken partijen: Boom, niceº
Mede mogelijk gemaakt door:
Aantal studenten: 1 intern, 6 extern

Uitdaging

Op dit moment is het percentage gerecyclede materialen vanuit de chemie, zorg- en onderzoeksector laag. We zien echter dat materialen schaarser en duurder worden; de prijzen van grondstoffen stijgen gestaag. Circulariteit behoort op dit moment nog niet tot de reguliere praktijk. Het lineare ‘business as usual’ systeem is tot dusver eenvoudiger en goedkoper voor ondernemers. Ondanks dit gaat Boom de uitdaging aan om stappen richting circulariteit te verkennen.


Aanpak

Het is een uitdaging waarbij niceº, met expertise en netwerk, kan helpen en navigeren. Niceº heeft voor deze uitdaging een aanpak gebaseerd op 3 transitielijnen; primaire bedrijfsprocessen, bedrijf & organisatie, en ketenpositie. 

Gezien Boom al bezig is met CO2 reductie en energieverbruik, zal de focus meer komen te liggen op intern grondstofverbruik, afval en op de producten die Boom in-/verkoopt.
 
Om ook binnen Boom bottom-up eigenaarschap te creëren rondom circulariteit ie er een verkennersgroep opgezet. Zo wordt het thema circulariteit breed gedragen binnen het bedrijf. Dit proces kan worden gezien als een in-company training waarin niceº inhoudelijke, multidisciplinaire sessies faciliteert aan de verkennersgroep. Hierin draagt niceº kennis over, maar zo worden ook de drivers en motieven binnen de organisatie geïdentificeerd. 

Daarnaast heeft Boom een centrale positie in de keten waardoor het bedrijf impact kan maken. Door in gesprek te gaan met de andere spelers in de keten en hen samen te brengen kunnen er kansen en ambities worden geïdentificeerd binnen de keten.

Meer weten over dit project? Neem een kijkje op https://www.boomlab.nl/ 

Nice° Team

Project medewerkers

Fenna

Project-leider

Margo

Project Medewerker

Myrthe

Trainee

Studenten werkzaam aan dit project:

Studiejaar 2023-2024

Jakub

Hanzehogeschool Groningen
Interdisciplinary Business Professional