Zorgzaak Innovatiekas Frederiksoord 

Uitdaging: Fieldlab gericht op voedsel- en landbouwsector innovatie onderdeel van vitaliteitscampus
Locatie: Vervallen landbouwkassen tuinbouwschool in Frederiksoord
Betrokken partijen: Zorgzaak, Circulaire Versnellers, lokale ondernemers die op het terrein zitten
Mede mogelijk gemaakt door: Onderdeel van het Kolonieplan “De Noordelijke Vrije Kolonie” Provicie Drenthe 
Betrokken studenten:

Terug in de tijd

Geschiedenis Frederiksoord

In 2018 was het 200 jaar geleden dat de visionaire idealist Johannes van den Bosch met steun van Koning Willem I iets wilde doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hij richtte de Maatschappij van Weldadigheid op en stichtte zijn eerste proefkolonie genaamd Frederiksoord. Hier bood hij arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. Dit is het begin van de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid, waarin de basis werd gelegd voor onze verzorgingsstaat van nu en waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap. 
De Visie van Johannes van der Bosch was de visie van de maakbare samenleving 

Tuinbouwschool 

In 1884 is in opdracht van de stichting van weldadigheid -deels gefinancierd door F.H.L van Swieten- de Tuinbouwschool in Frederiksoord opgericht. De school focuste zich op praktisch onderwijs in de tuinbouw sector met verschillende tuinen en een kassencomplex. De tuinhazen -zo werden de leerlingen genoemd door de omgeving- kregen hier praktische lessen over de tuinbouw.

Uitdaging

De kassen van de oude tuinbouwschool staan er nu vervallen en verlaten bij. Doel is om de kassen een nieuwe bestemming te geven en het onderdeel te laten zijn van de vitaliteitscampus die de Zorgzaak in Frederiksoord wil creëren. De Innovatiekas heeft het karakter van een fieldlab waarin er experimenten gedaan worden om innovaties op gebied van voedsel- en landbouw te ontwikkelen.  

Impact

Frederiksoord is een kleine community waar iedereen elkaar kent. NICE heeft als visie het fieldlab lokaal op te zetten met ondernemers. Samenwerking is hierin cruciaal en bij het opzetten van de Innovatiekas is het van belang mensen uit het gebied te betrekken.   

Aanpak

NICE heeft in de aanpak ervoor gekozen om de plek te benutten om contact te maken in het gebied. Op het terrein zitten lokale ondernemers en werken vrijwilligers aan onderhoud/beheer van de locatie. Op de locatie is er met studenten gewerkt aan onderhoud, aanleg water en betrekken van ondernemers. Er zijn contacten gelegd met ondernemers die mogelijk deel kunnen worden van de Innovatiekas. De onderzoeken die zijn gedaan op gebied van visie voor de Innovatiekas, duurzaam businessmodel en succesfactoren van een innovatiemilieu hebben geleid tot een plan voor rennovatie van de kas en stappenplan voor opzetten fieldlab de Innovatiekas.  
 
Na het afronden van de vooronderzoeksfase is het plan voor uitvoering gepresenteerd. In overleg met opdrachtgever Zorgzaak is er na het presenteren geconcludeerd dat de ambities onvoldoende op elkaar aansluiten. Het ontwikkelde plan zal niet worden uitgevoerd in Frederiksoord, maar wellicht in de toekomst op een andere locatie om de transitie op gebied landbouw en voedsel aan te jagen.  


NICE Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Nienke

Lab Manager

Stefan

Project Medewerker

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2020-2021


Ilse

Hogeschool Van Hall Larenstein

Bos- en Natuurbeheer 

Linda 

Hogeschool Windesheim Flevoland 

Ondernemen en Innoveren 


Chantal

Hanzehogeschool Groningen 

Vastgoed en Makelaardij 

Lianne

Hanzehogeschool Groningen 

Vastgoed en Makelaardij 

Mart

Hanzehogeschool Groningen 

Vastgoed en Makelaardij 

Steven

Hanzehogeschool Groningen 
Built Environment 

Studiejaar 2020-2021


Marc

Aeres Hogeschool Almere 
European Food Business

Stefan

Hanzehogeschool Groningen 
Technische Bedrijfskunde

Impressie van de Innovatiekas

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen