Volta 2020

Uitdaging: Ontwerpen en realiseren van circulaire vernieuwbouw  

Locatie: Voltastraat Hoogeveen 

Betrokken partijen: Alfa-college, Bork groep, Brinks Bouwadvies, Hunebouw, Hollandse Nieuwe, ICS-adviseurs, Madaster, TEAM 4 Architecten, Ten Cate Installaties, Vepa 

Uitdaging

Het Alfa-college in Hoogeveen heeft haar schoolgebouwen grootschalig getransformeerd. Het vertrekpunt in het project Volta 2020 is het een circulaire aanbesteding aan te besteden en om circulaire principes toe te passen in het ontwerp, realisatie en beheer.     

Impact

Dit heeft gerealiseerd in een circulaire vernieuwbouw op een manier dat studenten van het Alfa college zelf betrokken waren bij dit project en hier aan mee konden werken.   

Aanpak 

De aanbestedelingsprocedure is ging in januari 2018 gestart en is in november 2018 afgerond met de gunning aan Hunebouw. Februari 2018 is er gestart met de eerste verbouwingswerzaakheden verbouwingswerkzaamheden.   
 
In het proces is er steeds gekeken waar ernaar mogelijkheden waren om materialen her te gebruiken. Het Alfa-college heeft een deel van de circulaire verbouw gerealiseerd door studenten van verschillende vakopleidingen in te zetten.   
 
NICE is betrokken als partner van het Alfa-college. Sinds mei 2017 is NICE gestart met onderzoek naar referentieprojecten ter inspiratie. Daarnaast is er een materialenpaspoort in Madaster van het oude complex gemaakt. NICE heeft een circulariteitsscore aan de materialen gegeven om zo een circulariteitstool te ontwikkelen. Na afronding en oplevering van de verbouwing van locatie Voltastraat heeft NICE onderzocht of de waarde van de circulaire verbouw uitgedrukt kon worden en is de invoer in Madaster afgerond.  


Het nieuwe Alfa-college: duurzaam voor én door studenten gebouwd


NICE Team

Project medewerkers


Alex

Directeur bestuurder

Nienke

Lab Manager

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2020-2021


Bruun 

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 


Daisy 

Hanzehogeschool Groningen 

Vastgoed en Makelaardij 


Studiejaar 2019-2020


Bram

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 

 

Emma

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 

 Wiëlle

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 

Nadia

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 

Studiejaar 2018-2019


Martijn

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 

 


Jelle

Hanzehogeschool Groningen 

Built Environment 


Alfa-College werkt als eerste Nederlandse onderwijsinstelling met madaster educatie