Vogelzang Dakelementen

Uitdaging: De omslag maken naar circulair ondernemen
Locatie: Provincie Drenthe
Betrokken partijen: Vogelzang dakelementen
Aantal studenten: 2

Uitdaging

Vogelzang Dakelementen is een gerenommeerd familiebedrijf dat al ruim 35 jaar bestaat. Het bedrijf is sinds 2020 bezig om een veranderslag te maken richting circulariteit en duurzaamheid. Een transitie die niet alleen hun eigen productieproces aangaat, maar feitelijk de hele bouwketen. Naast innovaties in het proces vraagt het ook innovaties qua bedrijfsorganisatie en bedrijfscultuur. Kortom, een veranderproces op verschillende niveaus.  

Aanpak

Het bedrijf wil met hun bouwproducten een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de bouw. Dit doen ze door kritisch te kijken naar de bouwmaterialen die ze gebruiken en hun eigen productieproces. Ze focussen zich op duurzame materialen en minder afval. Dus, Vogelzang Dakelementen wil de omslag maken naar circulair ondernemen.  
NICE werkt sinds begin 2021 met Vogelzang Dakelementen aan een circulaire bedrijfsscan. Het huidige productieproces brengen we met een grondstofstroomanalyse (materialen, water en energie) in kaart: een nulmeting. Dat vormt het vertrekpunt voor het formuleren van concrete ambities voor verduurzaming van het productieproces. Daarnaast halen we ook de kennisbehoefte op in de organisatie om een scholingsprogramma voor medewerkers samen te kunnen stellen. 

Activiteiten

We ronden de eerste fase van de bedrijfsscan nu af. De uitkomsten gaan we analyseren en inzetten voor een vervolg, waarbij het opzetten van informatiemanagement binnen de keten en het bedrijf meegenomen wordt. Inzet is dat het monitoren van het productieproces op circulariteit jaarlijks kan worden uitgevoerd om zo de realisatie van de ambities te evalueren. 
 
 

NICE Team

Project medewerkers

Alex

Directeur Bestuurder

Nienke

Lab Manager

Studenten werkzaam aan dit project


Studiejaar 2021-2022


Martijn

Hanzehogeschool Groningen
Technische Bedrijfskunde 

Leon

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment | mBK

We staan voor je klaar!

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op!