Archief

De afgelopen vijf jaar hebben we met vele partners samengewerkt aan projecten. Een aantal van deze zijn ondertussen afgerond. 

Vogelzang Dakelementen

Het familiebedrijf is sinds 2020 bezig om een veranderslag te maken richting circulariteit en duurzaamheid. NICE hielp Vogelzang Dakelementen met het maken van een circulaire bedrijfsscan. Het huidige productieproces met een grondstofstroomanalyse (materialen, water en energie) is in kaart gebracht. 

Volta 2020

Het Alfa-college in Hoogeveen heeft haar schoolgebouwen grootschalig getransformeerd. 
Dit heeft gerealiseerd in een circulaire vernieuwbouw op een manier dat studenten van het Alfa college zelf betrokken waren bij dit project en hier aan mee konden werken.

Vepa Upcycling

Het meubelbedrijf Vepa heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Ze investeren in duurzame innovaties en ontwikkeling en streven ze naar een volledig afvalvrije bedrijfsoperatie. NICE heeft samen met Vepa gewerkt aan het ontwerpen van een circulair product gemaakt van een reststroom van Vepa. Hierbij zijn eerst de reststromen in beeld gebracht en is gekeken welke stromen door Vepa nog geen nieuwe bestemming krijgen en/of het meest kansrijk zijn. 

NICE Organisatie

Ook NICE is een experiment. Dat komt ook met de nodige vraagstukken en ontwikkelen van de organisatie zelf op gebied van financiering, personeelszaken, juridisch vlak en marketingcommunicatie. Er is een change agent competenties profiel ontwikkeld, functieprofielen van functies omschreven en adviesrapport m.b.t. het ontwikkelde TraiNICE programma geschreven.  

Zernike Greencampus

Doelstelling van de Hanzehogeschool Groningen is ook om in 2025 0% restafval te produceren. Dit resulteerde in het opzetten van de oesterzwammenkwekerij ZernikeZwam op de Zernike Campus. Het laat tastbaar zien dat afval niet bestaat maar een grondstof is voor iets nieuws. Het creëert een context waar onderwijs en ondernemers samenwerken, circulaire businesscase ontwikkelen en bijdrage levert aan bewustwording en kennis van studenten. 

Zorgzaak Innovatiekaas

De Innovatiekas heeft het karakter van een fieldlab waarin er experimenten gedaan worden om innovaties op gebied van voedsel- en landbouw te ontwikkelen. Na het afronden van de vooronderzoeksfase is het plan voor uitvoering gepresenteerd.

Meppel CircuLeert

De gemeente Meppel is een van de initiatiefnemers van de oprichting van NICE en strategisch partner. Samen met de gemeente is het programma Meppel CircuLeert opgezet. Dit programma bestaat uit drie onderdelen: het ondersteunen van de gemeente bij hun transitie naar een circulair Meppel zodat zij een rolmodel kunnen zijn voor haar inwoners en bedrijven (Rolmodel), het stimuleren en versterken we circulaire initiatieven uit de Meppeler samenleving zoals vanuit het MKB (Stadspraktijken) en het  borgen we de opgedane kennis en ervaring en helpen we Meppel op de circulaire kaart te zetten (Hotspot). Dit is een lopend programma met waarvan enkele projecten zijn afgerond.