Afvalkathedraal

Uitdaging: het bouwen van een circulaire kathedraal. Voor het versterken van de sociale structuur en Identiteit; een nieuwe vorm van noaberschap
Impact: Een nieuw verhaal kunnen vertellen over circulaire economie
Locatie: Gemeente de Wolden
Betrokken partijen: de Peergroup, Gemeente de Wolden, Ascon de Nijs
Mede mogelijk gemaakt door: SNN
Aantal studenten: 9

Uitdaging

Als kloppend hart van het Wiede Wold-dorp realiseren we samen met ontwerpers én de lokale bevolking vanaf begin 2023 een geheel uit gerecycled, uit sloop geoogste en afgedankte materialen opgetrokken ‘kathedraal’. Een Kathedraal als symbool voor samen bouwen aan een gemeenschappelijk ‘hoger’ doel. De Peergroup is hiervan de initiatiefnemer en heeft ons als partner betrokken. 

Het markante bouwwerk wordt een plek waar voorstellingen kunnen worden gegeven, debatten georganiseerd en geïnitieerd en activiteiten worden ontwikkeld. Ter vergroting van de wederzijdse binding, versterken van de sociale structuur en Identiteit; een nieuwe vorm van noaberschap.

Impact 

Het project ‘De Afvalkathedraal’ is onderdeel van de activiteiten in het kader van gemeente De Wolden culturele gemeente van Drenthe. Binnen dit project wordt er ingezet op het initiëren van en de bewustwording van transitie denken binnen de gemeenschap. De maatschappelijk verandering van lineaire naar circulaire economie. Hierbij hoort het actief betrekken van de jeugd vanaf basisschool leeftijd. Alle betrokken bewoners van jong tot oud willen we hiermee al doende een bijdrage laten leveren aan een letterlijk experiment van circulair bouwen. 


De functionele component van de Kathedraal moet een invulling krijgen vanuit de participatie en betrokkenheid van de bouwers. Hierbij moeten de informatieve en de geleerde stappen en plek krijgen binnen het bouwwerk en het bouwproces. Ontmoeten, overleggen, delen en nieuwe initiatieven zouden hier moeten gaan ontstaan. Het samen bouwen vergroot de betrokkenheid en het eigenaarschap. Een bedevaartsoord voor de circulaire economie, die daardoor bijdraagt aan een doorlopend lerend samenspel.  

Aanpak 

NICE werkt intensief samen met De Peergroup. Het stimuleren van lokale experimenten in een intense vorm van lokale participatie moet ‘de reis naar de realisatie’ van de Kathedraal gaan vormen. De reis 'van idee naar ontstaan' wordt vastgelegd op film en kan dienen als voeding voor een theaterstuk of misschien dienen achtergrond voor een dergelijke productie. 

Het idee en doel van de Kathedraal als voertuig voor de bewustwording over circulaire economie moet met inbreng van betrokken inwoners (jong en oud) en verdere stakeholders zijn definitieve vorm krijgen. Het uiteindelijk doel en gebruik bepaalt in hoeverre het concept Kathedraal ook een daadwerkelijk gebouw gaat worden of een bouwsel wat vooral de geestbewaarder van het bovenliggende doel representeert. 

NICE ondersteunt het participatie deel en de ontwikkeling van het idee naar een te realiseren concept. Dit concept moet ruimte en mogelijkheden bieden voor de Peergroup om hun afgeleide Theaterproductie een plek te verschaffen. De vanuit de Gemeente toegestane levensduur van de kathedraal zal van grote invloed zijn op het te ontwikkelen concept; tijdelijk, semi-permanent of permanent. Dit laatste zal ook een onderdeel van het onderzoek binnen nice° zijn.  


Als uitgangspunt is er een hoog doe gehalte, learning by Doing’’ zal de ontstaansgeschiedenis van de Kathedraal gaan schrijven. Het “eigen afval” verwerken als grondstof voor het gemeenschappelijke eindresultaat is de start. Hiermee bewerkstelligen we een andere houding en een nieuw paradigma over samenwerken en bouwen, die vormen de basis voor de beoogde transformatie waardoor het een duidelijke bijdrage levert aan de circulaire economie. Het proces van samen bouwen geeft binding tussen mensen onderling, besef van historie en de waarde van de natuur en de directe omgeving  


  • Wat maakt dat het bouwwerk zal worden ervaren als ‘afvalkathedraal’? 
  • Hoe krijgen we in het proces een hoge mate van participatie?
  • Hoe meten we de impact op de deelnemers als het gaat om transitie denken? 
  • Hoe leggen we dat proces vast zowel fysiek als in samenwerking en gevoeld eigenaarschap?
  • Hoe gaat dit project passen in alle activiteiten van Wiede Wold?
  • Hoe plaatsen we dit in de doelstellingen van de gemeente over circulair ondernemen en ook binnen de doelstelling van de Peergroup? 
  • Wat vraagt zo’n innovatieve vorm van samenwerking van elke deelnemer?  

 

We trekken gezamenlijk op met de projectorganisatie binnen Wiede Wold in intensieve samenwerking met de Peergroup om vooral het verhaal van ‘de reis” in beeld te brengen. In samenwerking met de gemeente moeten we vorm gaan geven aan het traject van participatie met bewoners en geïnteresseerden. Hierbij zal bewustwording het meest belangrijke uitgangspunt zijn. We brengen de verschillende mensen, activiteiten, initiatieven bijeen om te komen tot een integraal ruimtelijk ontwerp met de ‘Afvalkathedraal’ als middelpunt van het transitie denken en misschien andere bewegingen naar circulaire economie; blijvend dan wel tijdelijk. 

Bouwmeester

We zoeken mensen of groepen die mee willen doen met het bouwen van de kathedraal of op een andere manier betrokken willen zijn. Dat kan bijvoorbeeld door het leveren van bouwmaterialen of mee te doen als vrijwilliger door te helpen in het naaiatelier, met de catering, het parkeren, de kassa, of met allerlei voorkomende hand-en-span-diensten.

Je kunt ook meedenken over de invulling van het programma aan activiteiten die we in de Afvalkathedraal willen organiseren. Je kunt als ambassadeur aanhaken of als bedrijf gelieerd worden aan het project.


Iedereen die op wat voor manier dan ook meewerkt aan De Afvalkathedraal wordt Bouwmeester.

Lees meer over dit project op deafvalkathedraal.nl en meld je aan!

Dit project is onderdeel van het programma Wiede Wold ter gelegenheid van het culturele jaar van Gemeente De Wolden.  Samen met de inwoners gaan vele kunstenaars, ontwerpers, theatermakers en creatievelingen op zoek naar de toekomst van ons platteland.  Met ontwerpen, installaties, bouwwerken, een voorstelling en nog veel meer krijgt het platteland letterlijk een podium. Kom in het voorjaar van 2024 naar De Wolden en laat je inspireren!

Nice° to connect!

Bouwen met hergebruikte grondstoffen is (voor ons) niks nieuws! Met de onderwerpen die bij dit project aan bod komen werken we ook bij verschillende andere projecten. Waaronder:

Nice° Team

Project medewerkers

Annelies

Programma Manager

Nienke

Lab Manager

Marijke

Trainee Marketing & Communicatie

Studenten werkzaam aan dit project

Studiejaar 2023-2024


Nynke

Hogeschool van Hall Larenstein
Management van de leefomgeving

Daphne

Hogeschool van Hall Larenstein
Management van de leefomgeving

Studiejaar 2022-2023


Bruno

Minerva Academie Leeuwarden
Academie voor Popcultuur

Sara

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment

Kyra

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment

David

Hanzehogeschool Groningen
Built Environment


Marijke

NHL Stenden Leeuwarden
Leisure & Events

Gerben

Hogeschool Van Hall Larenstein
Management van de Leefomgeving


Iris

Hanzehogeschool Groningen
Vastgoed & Makelaardij


Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Luister en kijk hoe Dirk Bruinsma uitlegt waarom hij in 2024 een Afvalkathedraal wil bouwen van oude materialen. 

Kunnen we in de toekomst bouwen met volledig circulaire grondstoffen en gerecyclede materialen? Deze architect laat zien dat het zelfs nu al kan. We nemen een kijkje in zijn huis dat helemaal ingericht is op circulariteit.
(bron: VPRO)


Geinspireerd door de Deense architect Anders Lendager kijken we naar de mogelijkheden voor het bouwen met afval voor het Afvalkathedraal. Want de toekomst van de architectuur ligt in het puin!
(bron: de Correspondent)