NICE

Actuele projecten

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Hieronder een overzicht van alle lopende projecten. Wil je meer weten over een project neem dan contact op. Houd deze pagina in de gaten want we werken er hard aan om de projecten verder uit te lichten.

NICE is trotse partner van Drenthe Woont Circulair

Drenthe Woont Circulair is een samenwerkingsverband van de acht Drentse woningcorporaties. Een gezamenlijke verkenning van het waarom, hoe, wat en wie van circulair bouwen en wonen. In de vorm van een traject gericht op doen. Een proeftuin door heel Drenthe biedt de context om aan de hand van meerdere concrete bouwprojecten al doende te leren. Als individu, organisatie en gemeenschap. NICE is kennispartner van Drenthe Woont Circulair (DWC) en regisseur van het ‘leren in de transitie naar circulaire sociale woningbouw’. 

Drenthe Woont Circulair
Frederiksoord Eunesco werelderfgoed

NICE verkent mogelijkheden voor Fieldlab in Frederiksoord

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een plan voor de oude kassen van de tuinbouwschool in Frederiksoord. NICE wil hier graag een lokale innovatiewerkplaats maken gericht op de Circulaire Economie transitie in landbouw- en voedselsector. 

Overzicht alle lopende projecten

Trots zijn we op ons nieuwste projecten:

NICE|TREX in samenwerking met Gemeente Westerveld
&
CIRCULAIRE GEMEENTEWERF in samenwerking met Gemeente Meppel 

Binnenkort meer informatie!

Rabobank Meppel

Circulaire Economie Challenge Meppel

Samen met de Rabobank, Natuur & Milieufederatie en Kiemkracht is NICE aan het verkennen op welke manier -samen met ondernemers- alle evenementen in Meppel circulair georganiseerd kunnen worden. Op dit moment zitten we in de oriënterende en onderzoekende fase. Zodra we weer fysiek kunnen afspreken gaan we in gesprek met de ondernemers in Meppel om samen kansen te verkennen en koers te bepalen.

Volta 2020

Het Alfa-college te Hoogeveen gaat haar schoolgebouwen grootschalig transformeren: sloop, renovatie en nieuwbouw. Vertrekpunt is het  circulair aanbesteden van het project Volta 2020 en circulaire principes toe passen in ontwerp, realisatie en beheer. De aanbestedingsprocedure (Best Value) is begin januari 2018 gestart en wordt na de zomer van 2020 afgerond.


Als betrokken partner van het Alfa-college, doen we sinds mei 2017 onderzoek naar referentieprojecten en is een materialenpaspoort van een deel van het huidige complex gemaakt. Vervolgonderzoek richt zich op een verdieping maken van het materialenpaspoort en het ontwikkelen van een praktijkinstrument voor circulair ontwerpen. De focus ligt daarbij op de bij de sloop vrijkomende bouwmaterialen en het onderzoeken van de mate van herbruikbaarheid van die materialen in de nieuwbouw van de school en daarbuiten.

frederiksoord

Innovatiekas Frederiksoord

Een startend project waarin NICE samenwerkt met lokale ondernemers en betrokkenen in de regio Frederiksoord. Het doel is om van de Innovatiekas een plek maken waar bedrijfsleven, onderwijs en experts samen innoveren, ontwikkelen en kennis delen in de regio en daarbuiten. Heel specifiek gericht op de Circulaire Economie in de voedsel- en landbouwsector.

Lees hier meer over dit project.

Port of Zwolle

Een nieuw project! Port of Zwolle is onderdeel van de regiodeal Zwolle. Binnenkort volgt meer informatie. Lees hier meer over de regiodeal Zwolle.

M-hub de Stadterij

Voor de materialen-hub van Bork in Stuifzand (naast Hoogeveen) werken we doorlopend aan vraagstukken. Welke criteria essentieel zijn voor de (door)ontwikkeling van een materialen-HUB is het actuele project waar nu aan gewerkt wordt. 

oesterzwam koffiedik

Zernike Green Campus

Opdrachtgever Hanzehogeschool Groningen wil in 2025 een schoolvoorbeeld van duurzaamheid zijn. In 2025 willen ze volledig van aardgas af en naar 0% restafval. 

 

NICE onderzoekt de mogelijkheden van het verwaarden van reststromen op de campus. Het meest actuele project is Zernike Zwam: duurzaam gekweekte oesterzwammen op het restproduct koffiedik. Binnen dit project werken we op dit moment aan drie deelprojecten.


  • Ontwikkelen van een pasta op basis van oesterzwammen gekweekt op koffiedik
  • Nieuw ontwerp van de GrowKit waarmee iedereen thuis oesterzwammen kan kweken op eigen koffiedik
  • Het analyseren en ontwikkelen van de supplychain en het facilitaire proces van ZernikeZwam


Port of Zwolle

Een nieuw project! Port of Zwolle is onderdeel van de regiodeal Zwolle. Binnenkort volgt meer informatie. Lees hier meer over de regiodeal Zwolle.

M-hub de Stadterij

Voor de materialen-hub van Bork in Stuifzand (naast Hoogeveen) werken we doorlopend aan vraagstukken. Welke criteria essentieel zijn voor de (door)ontwikkeling van een materialen-HUB is het actuele project waar nu aan gewerkt wordt. 

Drenthe Woont Circulair

Met het project ‘Drenthe Woont Circulair’ geven Drentse woningcorporaties een flinke stimulans aan het circulair bouwen in Drenthe en daarbuiten.

 

Met de gezamenlijke aanpak van ´Drenthe woont circulair´ bundelen zij de kennis, kunde en ervaring op het gebied van circulair bouwen en zetten die in voor het bouwen van concrete proefprojecten. Uitgangspunt is daarbij henzelf, maar ook zeker de marktpartijen, onderwijsinstellingen en kennisinstituten uit te dagen om mee te denken en te doen en met duurzame en innovatieve oplossingen te komen. Samenwerking, onderling vertrouwen en kennisdeling zijn daarbij essentieel.

NICE is kennispartner op het vlak van circulaire economie binnen de bouw. NICE heeft voor dit project een scholingsprogramma ‘Circulair Bouwen en Wonen’ ontwikkeld voor de direct betrokken corporatie-medewerkers. Actueel op dit moment is de de beoogde leergemeenschap helpen organiseren volgens het principe van een Community of Learners. Doel is om het leerproces van alle betrokken partijen te verdiepen en de geleerde lessen te expliciteren. Vanuit NICE zijn er continu junior-medewerkers betrokken bij dit project. Het leren in én met de regionale praktijk krijgt zo een directe verbinding met het opleiden voor het nieuw benodigd vakmanschap. Deze integrale insteek maakt de proeftuin Drenthe Woont Circulair tot een broedkamer voor verschillende innovaties: technisch, sociaal, economisch, ecologisch, juridisch en meer.

Lees hier meer over dit project.

Als bedrijf geïnteresseerd in het samenwerken met NICE?