NICE

Actuele projecten

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Hieronder een overzicht van alle lopende projecten. Wil je meer weten over een project neem dan contact op. 

Lopende projecten

Drenthe woont circulair

In 2018 is het samenwerkingsverband ‘Drenthe Woont Circulair’ opgericht door de acht Drentse woningcorporaties en vier strategische partners, waaronder NICE. Samen verkennen zij het waarom, hoe, wat en wie van circulair bouwen en wonen in de vorm van een traject gericht op doen. Onze ambitie is om 100% circulair te bouwen en renoveren in 2040 en om een circulaire bouwwereld te hebben gerealiseerd in Drenthe.  

Port of Zwolle

De ontwikkeling van Port of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio Zwolle (2020) en werkt aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus. Economische structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand.  

Expeditie Circulair Westerveld

Collectief Circulair Westerveld (CCW) wil de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld versnellen. Niet als doel, maar als middel: een nieuwe verbindende strategie voor een duurzame samenleving. De scope van de transitie is gericht op de hele keten, van burger tot bedrijfsleven, van jong tot oud, waarbij we oplossingen nastreven die meervoudige impact maken. 

Korte ketens

Korte Ketens werkt aan de concrete uitvoering van landschapstransformatie binnen de voedseltransitie. Veel voedselproducenten zitten klem in een systeem waarin zij aan een hele lijst eisen moeten voldoen. Voedselproducenten, supermarkten en consumenten houden elkaar op deze manier in een houdgreep. Met het model van de korte keten stappen we hieruit door het eigenaarschap van de producten weer bij de producenten te leggen.

Circle of Food

Circle of Food wil een circulair voedselsysteem de standaard maken, de Zwampasta is nog maar het begin. Circle of Food helpt met Food of the Future ondernemers/boeren met het verwaarden van reststromen of tijdelijke overschotten. Dit levert aan 3 kanten voordelen: 

  1. we hebben te maken met minder afval
  2. voedsel behoudt zijn waarde in de keten
  3. creëert meer afzetmogelijkheden voor de producent

Gemeentewerf Meppel

De buitendienst van de gemeente Meppel en houdt zich onder andere bezig met stadsreiniging en groenonderhoud. Hierdoor zijn ze veel in contact met afval, hier ligt de mogelijkheid om circulair te innoveren. Eind april 2021 is het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Samen van afval naar grondstoffen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De Gemeente wil in deze beleidsperiode sterk inzetten op het voorkomen van afval: Meppel wil in 2030 afvalvrij zijn.

Materialen HUB de Stadterij

Bouwen is noodzakelijk voor een gezond functioneren van onze economie. Daarentegen is de bouw groot verbruiker van energie (35% aandeel in totale CO2-uitstoot), primaire grondstoffen (50% van totaal), en verantwoordelijk voor 40% van onze nationale afvalberg. Hoe vormen we deze lineaire bouwindustrie om tot een circulaire voor 2050? 

Vogelzang dakelementen

Vogelzang Dakelementen is een gerenommeerd familiebedrijf dat al ruim 35 jaar bestaat. Het bedrijf is sinds 2020 bezig om een veranderslag te maken richting circulariteit en duurzaamheid. Een transitie die niet alleen hun eigen productieproces aangaat, maar feitelijk de hele bouwketen. Naast innovaties in het proces vraagt het ook innovaties qua bedrijfsorganisatie en bedrijfscultuur. Kortom, een veranderproces op verschillende niveaus. 

Als bedrijf geïnteresseerd in het samenwerken met NICE?