NICE

Actuele projecten

Met ons team en partners in de regio werken we aan verschillende vraagstukken van bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden. Hieronder een overzicht van alle lopende projecten. Wil je meer weten over een project neem dan contact op. 

Overzicht alle lopende projecten

Stad & Regio

Zwolle, Meppel, Kampen

Drie havens, één havenbedrijf. 
Ontmoet Port of Zwolle.

Port of Zwolle, de logistieke hub van het Noordoosten, krijgt binnen de Regiodeal die Regio Zwolle met het Rijk heeft gesloten een subsidiebijdrage waarmee zij zich kan ontwikkelen tot een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid.


Rabobank Challenge Meppel

Samen met de Rabobank, Natuur & Milieufederatie en Kiemkracht is NICE in de oriënterende fase van circulair ondernemerschap voor MKB in Meppel.

NICE|TREX

NICE|TREX zet in op opbouw en versterking van transitiecapaciteit in het ecosysteem van Gemeente Westerveld. Dat betekent dat er gestuurd wordt op leidende beginselen als diversiteit (in deelnemers en projecten), continuïteit (meerjarig programma met handelingsperspectief) en wederkerigheid (dienstbaarheid aan gemeenschappelijke – en individuelen belangen). Uitgangspunt is om met een meerjarig programma bij te dragen aan een blijvende impact.

.

Afval & Grondstof

Gemeentewerf Meppel

NICE ondersteund de buitendienst Meppel van Gemeente Meppel in het behalen van hun ambitie om de meest
duurzame buitendienst van Nederland te worden. 

ZernikeZwam

ZernikeZwam stimuleert bewustzijn over afval. Op koffiedik van de Hanzehogeschool worden oesterzwammen gekweekt. 

'Doen is het nieuwe denken'


Hanzehogeschool Groningen wil in 2025 een schoolvoorbeeld van duurzaamheid zijn. In 2025 willen ze volledig van aardgas af en naar een campus met 0% restafval. 

 

NICE onderzoekt de mogelijkheden van het verwaarden van reststromen op de campus. Het meest actuele project is Zernike Zwam: duurzaam gekweekte oesterzwammen op het restproduct koffiedik.

Bouw & Infra

M-HUB De Stadterij

BORK is een innovatieve koploper binnen de sloop-, recycling- en saneringsbranche, zij willen een waardevolle bijdrage leveren aan een wereld die ze met trots kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. Het verwezenlijken van deze droom begint volgens BORK door simpelweg een beetje beter op elkaar en de omgeving te letten. Daarom slopen ze met respect voor omgeving, mens en dier. Dankzij een duurzame mindset, allerlei technische ontwikkelingen én een innovatief gedachtegoed kunnen ze hun missie steeds beter nastreven. Zo zijn zij, samen met een aantal andere kop(s)lopers in de sloopbranche, aanjagers van de zo gewenste circulaire kringloop en maken wij ‘ruimte voor vooruitgang’. NICE draagt bij aan deze ambitie van BORK door continue inzet van jong talent op de actuele onderzoeksprojecten.

Drenthe Woont Circulair

Drenthe Woont Circulair is een samenwerkingsverband van de acht Drentse woningcorporaties. Een gezamenlijke verkenning van het waarom, hoe, wat en wie van circulair bouwen en wonen. In de vorm van een traject gericht op doen. Een proeftuin door heel Drenthe biedt de context om aan de hand van meerdere concrete bouwprojecten al doende te leren. Als individu, organisatie en gemeenschap. NICE is partner van Drenthe Woont Circulair (DWC) en regisseur van het ‘leren in de transitie naar circulaire sociale woningbouw’. 

Volta 2020

Het schoolgebouw van het Alfa-College is circulair verbouwd. NICE is partner van Volta2020 en heeft gedurende de hele verbouw kennis geleverd aan dit project.

Landbouw & Voedsel

Innovatiekas Frederiksoord

De kas van de voormalige tuinbouwschool wordt dé plek waar ondernemers en young professionals samen experimenteren en leren gericht op voedselinnovatie- en productie.

Als bedrijf geïnteresseerd in het samenwerken met NICE?