PERSBERICHT
Meppel, 15 december 2021


Vakjury Expeditie Circulair Westerveld kiest voor 12 projecten die bijdragen aan circulair consumeren en produceren in gemeente Westerveld

Tot 14 november konden inwoners, (startende) ondernemers en ambtenaren in Westerveld hun circulaire projecten inzenden. De projecten in deze eerste expeditie zijn gericht op complexe vraagstukken op het gebied van voedsel, bouw of reststromen zoals voedselverspilling, schaarste van grondstoffen en verlies van biodiversiteit. Een deskundige vakjury heeft 12 projecten van bewoners en ondernemers geselecteerd die mogen rekenen op tijd, kennis, netwerk en experimenteerruimte om deze projecten verder te brengen.  

 

De competitie, genaamd Expeditie Circulair Westerveld, is onderdeel van het programma Circulair Produceren en Consumeren (CPEC) en wordt gezamenlijk georganiseerd door het samenwerkingsverband Collectief Circulair Westerveld (CCW). Er zijn drie vertrekpunten: IDEE, START en GROEI. 

 

De winnende projecten zijn toegekend door een vakjury, die benoemd is door de partners van het samenwerkingsverband CCW. De jury bestaat uit de volgende drie leden:

·       Klaas Smidt | wethouder gemeente Westerveld

·       Janko Lolkema | secretaris Economic Board Regio Zwolle (EBRZ)

·       Kees Klomp | lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam

 

De vakjury was aangenaam verrast met de hoeveelheid inzendingen, dit was boven verwachting.
“De gemeente Westerveld is met dit regiodealproject een mooie voorbeeld gemeente om van onderop samen met burgers en ondernemers circulair denken en doen te stimuleren en realiseren. Dit blijkt uit de ruim 20 inzendingen!” - Jan Lolkema, secretaris Economic Board Regio Zwolle (EBRZ).

 

De projecten sluiten goed aan bij de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld.
‘Dit initiatief is ontzettend goed voor het maatschappelijke gemoed. Het is hartverwarmend om te zien hoe veel prachtige, betekenisvolle en kansrijke initiatieven er uit de koker van welwillende burgers ontstaan, die het goed voor hebben met hun directe leefomgeving. Dit is Betekeniseconomie in optima forma’ - Kees Klomp, lector Betekeniseconomie Hogeschool Rotterdam. 

 

Daarnaast ziet de vakjury verschillende mogelijkheden tot een samenwerking tussen de projecten.
“Ik was onder de indruk van de oogst. De projecten zetten meteen je eigen denken in gang en ik zie meteen allerlei mogelijkheden om projecten met elkaar te koppelen” – Klaas Smidt, wethouder gemeente Westerveld. 

Een advies van de jury is, zoek elkaar vooral ook op.

 

Op basis van het reglement van de open oproep heeft de jury uit alle inzendingen 12 projecten gekozen die gaan deelnemen aan de expeditie. 

 

De projecten die doorgaan in de Expeditie zijn:

 

IDEE

1.     Herbestem Westerveld | Jean Berkhout

2.     De rest is wat waard | Matthew Hankel

3.     Circulaire voedseltuinen | Marrit Hofman

4.     Ongestoord Wild | Rob van Kralingen

5.     Van gras naar groene energie | Jos Leffers

6.     Camping de langzame pas | Petra Prins

Bij de uitwerking van IDEE naar initiatief trekken de deelnemers gezamenlijk op in de vorm van werkplaatsen en kennisateliers, de zogenaamde transitieLAB’s, om zo te komen tot concretisering van de ideeën die bijdragen aan een circulair Westerveld. De initiatieven worden ondersteund door Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (nice°). 

 

START

1.     De Pluimerije | Marjolein Bakker

2.     Bouwen met lokaal hout | Hilco Broekman

3.     Vitaal Voedseltuin | Stichting Tuinbouwschooltuin Frederiksoord Bob Veldman

4.     Circulaire fietstassen | Stichting Veuruut Sascha Visser

5.     Ice Brothers | Cas & Stijn

Na een gezamenlijke aftrap waarin de geselecteerde START en GROEI ondernemers hun project pitchen, wordt een (voor de deelnemers) programma op maat gemaakt gericht op het laten groeien tot een regionaal en circulair succes. De begeleiding is in handen van Versnellingshoeve ‘t Kiemt

 

GROEI

1.     Stov | Marjolein Perin

Na een gezamenlijke aftrap met de geselecteerde START ondernemers wordt deze deelnemer door de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe ondersteund met kennis en netwerk om de proof of concept op te schalen

 

Op de website https://collectiefcirculairwesterveld.nl zal een overzicht van de deelnemers en het juryrapport gepubliceerd worden

 

Over Collectief Circulair Westerveld (CCW)

We leven in woelige tijden. De druk op biodiversiteit en klimaat neemt toe, grondstoffen worden schaarser en de woningnood stijgt. Een opeenstapeling van uitdagingen die diep van binnen in de maatschappij gevoeld wordt. Dat vraagt om het maken van scherpe keuzes en nieuw perspectief om te handelen. Het biedt kansen om samen de beweging te maken naar een circulaire economie.

 

Collectief Circulair Westerveld wil de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld versnellen. De scope van de transitie is gericht op de hele keten, van burger tot bedrijfsleven, van jong tot oud, waarbij ze oplossingen nastreven die meervoudige impact maken. Zo is CCW met elkaar op weg naar een nieuw systeem voor een duurzame samenleving waar ecologische, sociale en economische waarden hand in hand gaan. 

 

Collectief Circulair Westerveld bestaat uit de volgende partners: 

·       Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (nice°) 

·       Versnellingshoeve ’t Kiemt 

·       Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe 

·       Buitengewone Leerstoel i.o. CEPRO 

·       Gemeente Westerveld 

·       Beweegcoaches Westerveld  

 

Het driejarig programma van Collectief Circulair Westerveld is mogelijk gemaakt dankzij de Regio Deal Regio Zwolle.