Frans Timmermans op werkbezoek bij Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (nice°) in Meppel


Niceº staat op de kaart. En wordt gezien als waarmaker in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Reden voor Frans Timmermans, lijsttrekker van GroenLinks-PvdA, om een werkbezoek te doen. Op maandag 2 oktober heeft hij zijn oor te luisteren gelegd bij niceº. Op zoek naar verhalen uit de praktijk ter inspiratie voor zijn eigen denken en het vervolg van zijn campagne.  

 

Een nieuwe narratief 

Niceº nam hem mee in het nieuwe handelingsperspectief van een circulaire economie en de specifieke rol die niceº in het opbouwen daarvan heeft. Een rol van regie, van al doende leren, en in ketens samenwerken. Laten zien hoe het kan. Jong talent, ervaren professionals, organisaties en ondernemingen daarbij toerustend voor de transitie. 

 

Concrete praktijkvoorbeelden uit de regio zijn toegelicht, waarbij met Frans Timmermans gereflecteerd werd op kansen en knelpunten. Waar ook de overheid aan zet is. Bijvoorbeeld op het vlak van BTW-verlaging voor gebruikte materialen of extra CO2-heffing op primaire materialen. En met het circulair inkopen en aanbesteden door overheden en semi-overheden. 

 

 Vier focusgebieden 

Als ware partners in verandering, hebben de medewerkers en trainees met Frans Timmermans de vier focusgebieden van niceº verkend: 

 

  1. Stad & Regio – ruimte bieden aan circulaire gebiedsontwikkeling. Port of Zwolle als een logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. Met verduurzaming van de bijbehorende bedrijventerreinen en het sluiten van kringlopen in de haven. Ook in de vorm van een EU-project REDII Ports waar onderzoek gedaan wordt in 3 havens in Denemarken, Frankrijk en Noorwegen.   
  2. Afval & Grondstof – omzetten van afval en reststromen tot kostbare grondstoffen. Het epische bouwwerk "De Afvalkathedraal" als cultureel meesterwerk in de manifestatie Wiede Wold. Met een wervelende theaterstorm ATROPOS van Peergroup als oproep tot actie. Een proces van circulair ontwerpen en bouwen, gedragen door de gemeenschap. 
  3. Bouw & Infra – werk maken van circulair bouwen, wonen en renoveren. Van nieuwe sociale huurwoningen in de Proeftuin Drenthe Woont Circulair tot de vernieuwbouw van het Alfa College te Hoogeveen. Hoe oogsten het nieuwe slopen is en upcycling concreet handen en voeten krijgt in het Tussenstation van Bork.  
  4. Landbouw & Voedsel – producten maken in korte ketens als ambacht. Fieldlab Circulair Ondernemen in Meppel als een broedplaats van innovatie voor MBO en HBO studenten. Waar aan de productie van nieuw voedsel gewerkt wordt in een heus Proteïne Atelier. Met en voor ondernemers. 

 

In dialoog met de studenten  

Frans Timmermans deelde niet alleen zijn ervaring als voormalig eurocommissaris, maar ook zijn enorme betrokkenheid bij milieu en klimaat. In een boeiend gesprek met de studenten, circulaire professionals van morgen, spraken ze over het creëren van draagvlak en wat hen allen persoonlijk inspireert. Open en nieuwsgierig wisselden ze ervaringen uit, deelden zorgen en debatteerden ze over mogelijke oplossingen. Aan het einde van de middag sprak Timmermans hen bemoedigend toe: "Houd hoop en hou vol, betere tijden komen eraan." 

 

Ambities voor de komende jaren 

De ambities van nice° zijn groot en de noodzaak om de vele problemen aan te pakken zo nog groter. Nice° ziet zich als een erkende en te herkennen speler in het regionale, nationale en misschien zelfs in het internationale ecosysteem. Nice° koerst op nog meer impact maken met succesvolle projecten en intensievere samenwerking met de vele initiatieven in Noord-Nederland. Waarbij ze tevens zo’n 2500 jonge talenten willen helpen ontwikkelen tot de circulaire changemakers van de toekomst. 

 

In gesprek 

Nice° erkent het belang van kantelpunten als faciliterende wet- en regelgeving om de transitie naar een circulaire economie te kunnen versnellen. Nice° nodigt andere politieke partijen van harte uit in de Gasfabriek in Meppel om deel te nemen aan het noodzakelijke gesprek en samen de weg naar een circulaire toekomst vorm te geven.