De transitie naar een circulaire economie is niet zozeer een technische of economische opgave, maar bovenal een sociale. Het vraagt een fundamentele verandering van onze houding. En daar is moed voor nodig. Nice° brengt een 'Ode aan het Ongemak'.

ODE aan het ONGEMAK – de kracht van het begin, geeft hoop. Je kunt het een onderzoek noemen naar het belang van de persoonlijke, innerlijke kant van de transitie naar een circulaire economie. Inspirerende mensen komen aan het woord. We laten zien dat het niet gaat om dingen anders te doen, maar om anders te zíjn: een betere wereld begint IN jezelf

 

Dat levert zowel innerlijke spanning op als wrijving met de omgeving. Ingesleten paden moeten herzien, anders kijken wordt de norm. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Welke rol is er weggelegd voor oudere generaties en wat kunnen we leren van onze jongeren? We ontkrachten het vooroordeel dat circulaire economie enkel gaat over cognitieve besluiten, bijvoorbeeld met betrekking tot productie. Circulaire economie zit ook in je hart. 

 

Alex van Oost ontmoet inspirerende mensen op voor hen betekenisvolle plekken. Collega’s uit het veld en partners in verandering uit Drenthe. Samen onderzoeken ze welk ongemak we onder ogen moeten komen om de transitie mogelijk te maken naar een wereld waarin wederkerigheid vanzelfsprekend is. 

  • Welke systemen moeten we daarvoor doorbreken? 
  • Wat vraagt dat aan transformatie in onze binnenwereld?
  • En hoe kan circulaire economie ons helpen een nieuw begin te maken?

 

Deze documentaire is een uitnodiging om het ongemak van verandering aan te gaan. Je hoeft niet alles in een keer perfect te doen. Je werkwijze en gewoonten omgooien, kost moeite en soms schuurt het. Het brengt je ook dichter bij wat werkelijk van waarde is. Geeft richting en nieuw handelingsperspectief. Met zicht op een betere werekd. Deel en werk samen, want onze ervaring is dat werken aan een circulaire economie ook heel erg aanstekelijk werkt. Past het niet in het huidige systeem? Bouw je eigen systeem! We nodigen iedereen dan ook uit: BEGIN!

 

We nodigen gemeenschappen, scholen en bedrijven uit om deze documentaire te gebruiken als een dialoog starter, een educatieve tool of een versneller voor verandering.

 

 ====================================================================

 

‘Ode aan het Ongemak – de kracht van het begin’ is een film van Alex van Oost, Nienke Mol, Kees Klomp en Stefan de Graaff

 

Voor meer informatie en interview aanvragen met Alex van Oost, neem contact op met: Nienke Mol, [email protected], 06-11 89 96 25

 

 

Over nice°

Een houding van intelligent vooruitstruikelen, niet weten wat de uitkomst is, kan ons verder helpen om naar een nieuw systeem, een nieuw perspectief te komen.

Wat nice°, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie doet, waarvoor we er zijn, is om de transitie naar een circulaire economie te helpen versnellen. We positioneren ons als organisatie daarin heel duidelijk op die plek waar sprake is van marktfalen, waar de markt, waar we het als samenleving nog niet kunnen. 

 

We creëren daarvoor een niche, nice° is zelf ook een niche, een ruimte waarbinnen we projecten, programma’s draaien met organisaties, of dat nu ondernemingen zijn, kennisinstellingen zijn, overheden zijn, want die brengen we feitelijk bij elkaar rond een gemeenschappelijk vraagstuk als klimaatverandering, als voedselproblematiek, als de grondstoffenproblematiek. Hoe we daarin tot andere producten, tot andere manieren van ontwerpen, resultaten, beleid kunnen komen. Circulaire economie is in die zin niet het doel, het is een middel om onderdeel te zijn van het grote systeem, van de natuur, van de ecologie.