NICE° CIRCULEERT VERDER 

 
16 maart - Op 15 maart, in de Week van de Circulaire Economie, draagt de Raad van Toezicht van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (niceº) het leiderschap van directeur-bestuurder Alex van Oost over aan Annelies Lely als transitie leider en René van Dalen als zakelijk leider. Deze overdracht markeert een cruciale fase in de doorontwikkeling van nice° en onze missie om de circulaire economie te versnellen.

Nieuw leiderschap

Als gedreven ondernemer met een focus op impact maken werkt Annelies Lely met nice° aan de transitie naar een circulaire toekomst. “Het werken aan maatschappelijke transitievraagstukken is een rode draad in mijn carrière. Het DNA van nice°; met professionals werken en het opleiden van jonge changemakers, voelt dan ook als mijn DNA.” 

René van Dalen ziet dat er in de noordelijke provincies heel veel goede dingen gebeuren op het vlak van de circulaire economie, maar ook dat er nog heel veel moet gebeuren om de circulaire doelen te realiseren. De transitie gaat niet vanzelf. “Ik zie het als een voorrecht en opdracht tegelijk om samen met team nice° én alle betrokkenen verder te bouwen aan de circulaire ambities van de noordelijke provincies. Nice° is voor mij dé plek om hier invulling aan te geven.”

 

De Raad van Toezicht waardeert ook de dynamiek tussen creativiteit en ervaring, en benadrukt de meerwaarde van intergenerationele leiding van nice°, waarbij hun diversiteit, qua achtergrond, interesse en talent zorgt voor veel verschillende perspectieven en is daarmee een bron van kennis en inspiratie.

 

Het vertrek van Alex van Oost op 15 maart markeert het einde van een tijdperk van pionieren naar professionaliseren. Onder zijn aanvoering zijn er vele ambitieuze programma’s en projecten tot stand gekomen. Binnen de regio Noord-Nederland en Zwolle, en ver daarbuiten in internationale projecten. Hij heeft de fundamenten gelegd voor onze organisatie en de bredere circulaire economiebeweging binnen Noord-Nederland en daarbuiten.


Ambities voor de komende jaren 

De ambities van nice° zijn groot en de noodzaak om de vele problemen aan te pakken zo nog groter. Nice° ziet zich als een erkende en te herkennen speler in het regionale, nationale en zelfs in het internationale ecosysteem. Waarbij we zo’n 2500 jong professionals helpen ontwikkelen tot de circulaire changemakers van de toekomst. Daarnaast koerst nice° op nog meer impact maken met succesvolle projecten en intensieve samenwerking met de vele initiatieven in Noord-Nederland. © Persbericht nice° | Meppel