Nice° en Terra ondertekenen manifest ‘Wij Verdienen Circulair’

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie en Terra tekenden op 29 september op Festival Route Circulair een manifest. Met dit manifest hebben beide partijen de ambitie uitgesproken om het FIELDLAB CIRCULAIR ONDERNEMEN samen te starten. Dit is een plek waar jong talent, na het mbo, werk kan maken van ondernemerschap in de circulaire economie. Het fieldlab biedt de fysieke plek voor circulaire innovatietrajecten. Het heeft de faciliteiten om producten te ontwikkelen en te testen. Te verwerken en te produceren. In eerste instantie start de pilot vanuit de locatie van nice° in de Gasfabriek van Meppel. In februari 2023 opent het fieldlab haar deuren op een nieuwe aanvullende locatie in Meppel. Verder vooruitkijkend wordt niet uitgesloten dat op andere plekken in de provincie meer specifieke fieldlab’s komen. 

 

Circulair ondernemen heeft de toekomst. Net als de jeugd. Die gaan dus mooi samen. De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om versnelling. Om een doeners mentaliteit. Daar zijn mbo'ers voor nodig. Daarom hebben nice° en Terra de handen ineengeslagen. Samen maken ze een plek waar jong talent na het MBO werk kan maken van de verandering: het FIELDLAB CIRCULAIR ONDERNEMEN. 

 

Leren circuleren

Het is de bedoeling dat in het fieldlab jongeren aan de slag kunnen met hun eigen ideeën of die van het MKB. Ze worden begeleid om die werkelijkheid te laten worden, waardoor ze uiteindelijk durven uit te vliegen naar een eigen onderneming. Ook moet de eventuele stap naar het hbo makkelijker worden.

 

Beide partijen werken al sinds de oprichting van nice° eind 2016 samen. Het ondertekenen van het manifest ‘Wij Verdienen Circulair’ verdiept die relatie en geeft richting naar de toekomst. Erna Daling deed dit als gedelegeerd bestuurder namens Terra en Alex van Oost als directeur-bestuurder namens nice°. De komende tijd wordt de samenwerking verder uitgebouwd samen met bedrijven en andere onderwijsinstellingen in de regio, en daarbuiten.

 

Plek maken en bieden voor circulaire innovaties

Het fieldlab biedt de fysieke plek voor circulaire innovatietrajecten. Het heeft de faciliteiten om producten te ontwikkelen en te testen. Te verwerken en produceren. Het is een maakplek in Meppel. In aanvulling op het circulair lab van nice° in de Gasfabriek Meppel. Niet los daarvan, maar innig verbonden. Als knooppunt in een groeiend innovatie-ecosysteem. 

 

Ketens kiezen om in samen te werken

Circulaire economie raakt veel bedrijfstakken, beleidsterreinen en belanghebbenden. Dat biedt kansen: bijdragen aan circulaire economie betekent bijdragen aan vele doelen en uitdagingen. Terra en nice° richten zich in eerste instantie op uitdagingen in landbouw en voedsel en de maakindustrie. Daarbinnen ligt de focus op een paar ketens om te innoveren. 

 

Competenties ontwikkelen voor de jong circulaire professional

Circulaire economie is nieuw. En vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. En bovenal een nieuwe houding, een andere mindset. Het doel van het fieldlab is om het denken van jongeren op te rekken en hen uit hun comfortzone te halen. Om samen met hen nieuwe inzichten te verkrijgen. En met ervaringen van koplopers, friskijkers en dwarsdenkers. In en met de praktijk.