Circulaire ketenprojecten meer subsidie en nieuwe focus textiel

 
15 januari - Om het bedrijfsleven verder te verduurzamen, kunnen ondernemers vanaf 4 april weer samen subsidie aanvragen voor een circulair ketenproject. De voorwaarden voor het samenwerkingsverband en voor textiel zijn aangepast. Met de aanpassingen bieden we meer gerichte kansen om - in een keten - een product, proces of dienst circulair te maken.


Ketensamenwerking

In de nieuwe ronde helpen we ondernemers die nog niet eerder met subsidie aan de slag zijn gegaan. Zo kunnen zij samen hun product- of materiaalketen meer circulair organiseren. En zodoende ook verduurzamen. Daarom zijn er dit jaar aanvullende voorwaarden gesteld aan het ketensamenwerkingsverband.
Wanneer kunnen ondernemers die eerder subsidie ontvingen wel opnieuw een aanvraag doen?

  • Als minimaal de helft van de deelnemers nieuw is in het samenwerkingsverband.
  • Als een project binnen dezelfde product- of materiaalketen wordt uitgevoerd met dezelfde procesbegeleider, maar de activiteiten in vergelijking met de vorige aanvraag voldoende vernieuwend zijn.


‘Closed-loop recycling’ voor de textielindustrie

Ondernemers die de textielindustrie verduurzamen, kunnen nu ook gerichter subsidie aanvragen. De regeling richt zich namelijk nu alleen nog op vezel-tot-vezel textielrecycling. Dat betekent: van gebruikt textiel weer nieuw, hoogwaardig textiel maken, ook wel ‘closed-loop recycling’ genoemd. Met deze subsidie kunnen ondernemers textielafval bewerken en deze opnieuw inzetten voor kleding of huishoudtextiel.

Extra budget

In 2024 is er meer budget beschikbaar dan vorig jaar, namelijk € 4,75 miljoen.
Net als vorige aanvraagrondes komen ondernemers in aanmerking voor maximaal 50% subsidie over de gemaakte kosten in een project. De andere 50% betalen zij zelf. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een product- of materiaalketen.

Deze subsidieregeling is samen met het Versnellingshuis Nederland circulair! opgezet.

Meer weten over deze subsidie? Kijk hier.
© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland