Nieuws

02-11-2023

Afvalkathedraal in Koekangerveld krijgt steeds meer vorm, circulair hoogtepunt van Wiede Wold

De volgend voorjaar te bouwen Afvalkathedraal in Koekangerveld krijgt steeds meer vorm. Uit de laatste schets blijkt dat het tijdelijke theater in een weiland aan de Mr. J. de Blieckweg voor het grootse deel onoverdekt wordt en gebouwd wordt met gebruikmaking van gebruikte meerpalen en materiaal uit de kassenbouw.

 

Ga naar het hele persbericht >

30-09-2023
Rondlopen in een stoer vest van de wol van het Drentse Heideschaap? Dat kan binnenkort.

Het wolproject ‘Waardevol wol, van vacht naar vest’ is een van de deelnemers van Expeditie Circulair Westerveld, een onderdeel van Collectief Circulair Westerveld. In deze expeditie werken ondernemers, inwoners, ambtenaren en studenten samen aan projecten die bijdragen aan de lokale, circulaire economie. Er is hiervoor een samenwerking opgezet tussen het Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (NICE), Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe en Versnellingshoeve ‘t Kiemt in Frederiksoord.

 

Ga naar het hele persbericht >

10-02-2023
AFTRAP EXPEDITIE CIRCULAIR WESTERVELD 2023

In de Week van de Circulaire Economie kwamen ondernemers, inwoners en ambtenaren bijeen om circulair produceren en consumeren in Westerveld flink te stimuleren. 

Het Collectief Circulair Westerveld (CCW) organiseert dit jaar voor de 2e keer een ‘Expeditie Circulair Westerveld’ - een professionele ontdekkingsreis voor ondernemers, inwoners en ambtenaren om hun ideeën en initiatieven serieus gestalte te geven en op te schalen. 

 

Ga naar het hele persbericht >

27-12-2022
VAN NICE MATTERS NAAR NICE MOVES

We sluiten het jaar hoopvol af bij Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie | nice°. De komende drie jaar hebben we nieuw perspectief om de kansen van een circulaire economie te helpen verzilveren met onze nice°-formule. Provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) investeren 2 miljoen euro in ons programma NICE MOVES. Daar kunnen we de ‘movement’ verder mee aanjagen.

 

Ga naar het hele persbericht >

27-12-2022
EXPEDITIE CIRCULAIR WESTERVELD VERWELKOMT VIER NIEUWE PROJECTEN

Vier projecten doen mee aan de tweede editie van Expeditie Circulair Westerveld. Deze projecten mogen rekenen op tijd, kennis en ruimte om hun netwerk te vergroten en hulp om hun circulaire ambities versneld te ontwikkelen.

 

Ga naar het hele persbericht >

05-10-2022
OGTEROP EN KRFT ARCHITECTEN BOUWEN AAN VERBEELDING

Architectenbureau krft en Paul de Ruiter Architects gaan het ontwerp voor de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop maken. Tijdens de architectenselectie, middels een aanbestedingsprocedure, kwamen zij als winnaar uit de bus. Hun visie op het project en de aanpak voor onder andere historische verbinding en circulariteit gaven de doorslag. 

 

Ga naar het hele persbericht >

29-09-2022
PREMIERE FILM 'ODE AAN HET ONGEMAK'

De transitie naar een circulaire economie is niet zozeer een technische of economische opgave, maar bovenal een sociale. Het vraagt een fundamentele verandering van onze houding. En daar is moed voor nodig. Nice° brengt een 'Ode aan het Ongemak'.

 

Ga naar het hele persbericht >

12-08-2022
TENDER VALORISATIE 2022 van de SNN

Maak jij met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? En zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en proberen je samen met partners dingen uit?  Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.  

 

Ga naar het hele persbericht >

29-06-2022
Alex van Oost van nice°: ‘Hebben we een ramp nodig om tot verandering te komen?’

Nice° bestaat vijf jaar. Het Noordelijk Innovatielab voor Circulaire Economie lijkt een ‘ongrijpbaar iets’, maar het kennis- en expertisecentrum – dat een plekje heeft gevonden in de Gasfabriek in de Meppeler binnenstad – treedt steeds meer op de voorgrond. Tijd voor een interview met Alex van Oost, grondlegger en directeur.

 

Ga naar het hele persbericht >

02-05-2022
Nice° en IBDO lanceren CIRCO Hub Drenthe

Vanaf april 2022 is de CIRCO Hub Drenthe officieel van start. Deze Hub  helpt bedrijven en ondernemers in Drenthe om hun circulaire ambities te realiseren door producten, diensten en businessmodellen door te ontwikkelen of te (her)ontwerpen.  De hub vormt daarmee een springplank voor een circulaire transitie in de provincie Drenthe.  De CIRCO Hub Drenthe is een samenwerking van Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (nice°) en Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Er wordt samengewerkt met diverse partners, netwerken en kennisinstellingen om ervoor te zorgen dat circulaire kennis zo breed mogelijk gedeeld wordt. 

 

Ga naar het hele persbericht >

01-02-2022
Schouwburg Ogterop icoonproject circulair bouwen

De gemeente Meppel wil circulair bouwen bij de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop en gaat daar extra geld voor reserveren. Met de vernieuwbouw wordt ingezet op het versterken en toekomstbestendig maken van het cultureel aanbod in Meppel en de regio. Maar ook met het werk zelf is de duurzame ambitie duidelijk: de aanpak van Ogterop moet een icoonproject op het gebied van circulair bouwen worden.

 

Ga naar het hele persbericht >

16-12-2021
NICE bestaat 5 jaar en ziet vraag in Noord-Nederland naar circulaire oplossingen exponentieel toenemen 

“Toen ik vijf jaar geleden als kwartiermaker begon met nice° was de gevoelde urgentie nog stukken minder. Nu met een stapeling van crises zoals de landelijke woningnood, stijgende grondstofprijzen, groeiende stikstofoverschotten, voortgaande klimaatveranderingen daarbovenop nog eens een pandemie maakt dat de druk om de dingen écht anders te doen alleen maar groter is geworden. De waarom vraag hoeven we inmiddels dan ook niet meer te beantwoorden, maar vooral de vraag HOE doen we dat dan. Nice° is daarmee dagelijks aan de slag. Op technisch vlak, organisatorisch en financieel, qua kennisontwikkeling en kennisdeling, maar vooral ook op het gebied van houding. Want ik zeg altijd: “the real challenge is not climate change, but mind change.” vertelt Alex van Oost, directeur-bestuurder nice° (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) gevestigd in Meppel. 


Ga naar het hele persbericht >

15-12-2021
Vakjury Expeditie Circulair Westerveld kiest voor 12 projecten die bijdragen aan circulair consumeren en produceren in gemeente Westerveld 

De vakjury was aangenaam verrast met de hoeveelheid inzendingen, dit was boven verwachting. De ideeën sluiten goed aan bij de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld. De vakjury zag veel intrinsieke motivatie bij de deelnemers, hier is gemeente Westerveld een heel mooi living lab voor. Daarnaast ziet de vakjury verschillende mogelijkheden tot een samenwerking tussen de projecten. Een advies van de jury is, zoek elkaar vooral ook op. 


Ga naar het hele persbericht >