Nieuws

12-08-2022
TENDER VALORISATIE 2022 van de SNN

Maak jij met jouw project impact op Noord-Nederland? Zowel op economisch als maatschappelijk gebied? En zorg je hierbij voor vernieuwing en verbinding, leer je van anderen en proberen je samen met partners dingen uit?  Met de tender Valorisatie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) dagen wij partijen uit om met goede, innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Voor een slimmer, groener, socialer en inclusiever Noord-Nederland én Europa.  

 

Ga naar het hele persbericht >

29-06-2022
Alex van Oost van NICE: ‘Hebben we een ramp nodig om tot verandering te komen?’

MEPPEL NICE bestaat vijf jaar. Het Noordelijk Innovatielab voor Circulaire Economie lijkt een ‘ongrijpbaar iets’, maar het kennis- en expertisecentrum – dat een plekje heeft gevonden in de Gasfabriek in de Meppeler binnenstad – treedt steeds meer op de voorgrond. Tijd voor een interview met Alex van Oost, grondlegger en directeur.

 

Ga naar het hele persbericht >

02-05-2022
NICE en IBDO lanceren CIRCO Hub Drenthe

Vanaf april 2022 is de CIRCO Hub Drenthe officieel van start. Deze Hub  helpt bedrijven en ondernemers in Drenthe om hun circulaire ambities te realiseren door producten, diensten en businessmodellen door te ontwikkelen of te (her)ontwerpen.  De hub vormt daarmee een springplank voor een circulaire transitie in de provincie Drenthe.  De CIRCO Hub Drenthe is een samenwerking van Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) en Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Er wordt samengewerkt met diverse partners, netwerken en kennisinstellingen om ervoor te zorgen dat circulaire kennis zo breed mogelijk gedeeld wordt. 

 

Ga naar het hele persbericht >

01-02-2022
Schouwburg Ogterop icoonproject circulair bouwen

De gemeente Meppel wil circulair bouwen bij de vernieuwbouw van schouwburg Ogterop en gaat daar extra geld voor reserveren. Met de vernieuwbouw wordt ingezet op het versterken en toekomstbestendig maken van het cultureel aanbod in Meppel en de regio. Maar ook met het werk zelf is de duurzame ambitie duidelijk: de aanpak van Ogterop moet een icoonproject op het gebied van circulair bouwen worden.

 

Ga naar het hele persbericht >

16-12-2021
NICE bestaat 5 jaar en ziet vraag in Noord-Nederland naar circulaire oplossingen exponentieel toenemen 

“Toen ik vijf jaar geleden als kwartiermaker begon met NICE was de gevoelde urgentie nog stukken minder. Nu met een stapeling van crises zoals de landelijke woningnood, stijgende grondstofprijzen, groeiende stikstofoverschotten, voortgaande klimaatveranderingen daarbovenop nog eens een pandemie maakt dat de druk om de dingen écht anders te doen alleen maar groter is geworden. De waarom vraag hoeven we inmiddels dan ook niet meer te beantwoorden, maar vooral de vraag HOE doen we dat dan. NICE is daarmee dagelijks aan de slag. Op technisch vlak, organisatorisch en financieel, qua kennisontwikkeling en kennisdeling, maar vooral ook op het gebied van houding. Want ik zeg altijd: “the real challenge is not climate change, but mind change.” vertelt Alex van Oost, directeur-bestuurder NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) gevestigd in Meppel. 


Ga naar het hele persbericht >

15-12-2021
Vakjury Expeditie Circulair Westerveld kiest voor 12 projecten die bijdragen aan circulair consumeren en produceren in gemeente Westerveld 

De vakjury was aangenaam verrast met de hoeveelheid inzendingen, dit was boven verwachting. De ideeën sluiten goed aan bij de transitie naar circulair produceren en consumeren in Westerveld. De vakjury zag veel intrinsieke motivatie bij de deelnemers, hier is gemeente Westerveld een heel mooi living lab voor. Daarnaast ziet de vakjury verschillende mogelijkheden tot een samenwerking tussen de projecten. Een advies van de jury is, zoek elkaar vooral ook op. 


Ga naar het hele persbericht >