Actualiteit

HOW TO: Interactief online vergaderen 

Online vergaderen, we kunnen er inmiddels niet meer onderuit. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen aangehaakt blijft en dat je niet alleen maar aan het zenden bent? In de NICE CONNECT sessies zoeken we de onderlinge verbinding en verbinding met het netwerk op. Dit keer nodigden we Marlous Roosegaar van Roosegaar Omgevingsmanagement uit.  

 

Marlous weet met haar bedrijf creatief de samenleving te betrekken. Ze gelooft net als NICE in samen doen! Juist dat is een uitdaging om via een scherm te bereiken, maar daar wist ze ons in te inspireren. Met het hele team gingen we online brainstormen hoe je het beste online kunt vergaderen. 

 

Er zijn concrete tips uitgekomen en daarmee hopen we jou ook te inspireren: 

  • Zorg dat iedereen actief deelneemt door tools als Mural of bijvoorbeeld Miro in te zetten. Via deze tools kun je online brainstormen door digitale post-its te plakken of een mindmap te maken.  
  • Communiceer van de voren duidelijk het doel van de vergadering. Zo voorkom je te lange, niet to the point sessies.  
  • Door alle inhoudelijke meetings wordt nog wel eens vergeten om te vragen hoe het met iemand gaat. De gesprekken bij de koffieautomaat zijn er niet meer. Maak daarom ook tijd om te verbinden met het team. Een digitale borrel of een inspiratiemoment kan hierbij helpen. 
  • Emoties zijn moelijker te vangen achter een scherm. Kijk daarom naar hoe iemand erbij zit tijdens de presentatie. Kijkt diegene weg? Wordt de mobiel erbij gepakt? Of merk je dat iemand gefrustreerd is of helemaal niets zegt? Dit hoef je niet persé in de online vergadering op te lossen. Je kunt na die tijd even bellen om te achterhalen wat diegene dwarszat.  
  • Breek digitaal het ijs door te spelen met je achtergrond. Een gevulde boekenkast levert bijvoorbeeld gegarandeerd reacties op. 

 

Heb jij een aanvullende tip óf wil je eens aanhaken bij een NICE CONNECT sessie? Laat het ons weten in de reacties.  

Circulair door samenwerking

Het gaat om projecten waarin mkb-ondernemers in een keten samen een product of dienst circulair ontwerpen of samen processen of een businessmodel circulair organiseren. De subsidieregeling is samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair opgezet. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per ondernemer.

 

De projecten die subsidie krijgen dankzij de ophoging van het budget zijn bijvoorbeeld het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten, onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof, lokaal gebruik van snoeihout en het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

BZK: Voortgang circulair bouwen

Minister Ollongren (BZK) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over circulair bouwen. De minister schrijft dat de eerste stap naar de feitelijke halvering van de milieuprestatie-eis de scherpere eis voor nieuwe woningen van 1,0 naar 0,8 in 2021 is.  Het kabinet heeft aangegeven om in lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie er naar te streven om binnen de Regeling groenprojecten de financiële ruimte meer te gebruiken voor innovatieve projecten die de transitie naar een circulaire economie versnellen. 

European Green Deal Call

De European Green Deal Call is gelanceerd! Een unieke kans voor onderzoeks-en innovatie projecten die bijdragen aan een duurzamer, schoner, veiliger en gezonder Europa. In totaal komt er bijna 1 miljard Euro beschikbaar voor projecten rond de thema’s  klimaatverandering, circulariteit, energie, mobiliteit, voedsel, biodiversiteit, minder vervuiling en burgerbetrokkenheid. 

25/9 | SDG Action Day 2020

Op de SDG Action Day wordt er extra aandacht gevraagd voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 doelen om de wereld een betere plek te.maken in 2030. We gaan al het laatste decennium in: the decade of transformation. Twee trainees, Elise en Hilly,  zijn Green Ambassadors van de Hanzehogeschool en hebben de kans gekregen extra aandacht te vragen voor deze dag. Met hun onderzoek bij NICE voor het project ZernikeZwam is er bijgedragen aan een verantwoorde consumptie en productie, maar ook op het gebied van partnerschap om doelen te bereiken. 

24/9 | NICE Webinar: Wellbeing Economy

Samen met Thrive Institute organiseert NICE de Webinar Wellbeing Economy van Katherine Trebeck. Laat je inspireren door Katherine haar kennis en wereldwijde ervaring in dit thema én krijg inzicht in nieuwe waarde perspectieven die verder gaan dan alleen financiële waarde.

Thema:          Wellbeing Economy
Spreker:         Katherine Trebeck
Moderator:    Kees Klomp, founding partner
                        van  Thrive Institute & 
                        aanstaand lector           
                        Betekeniseconomie bij
                        Hogeschool Rotterdam
Datum:           Donderdag 24 september
Tijd:                15.00 – 16.15 uur
Opgeven:       Meld je aan door een mail te   
                        sturen naar   
                        info@wearenice.org *
 

* Max. 250 online plaatsen beschikbaar, na aanmelding ontvang je een bevestiging met meer informatie.

2 sep | NICE Persbericht

NICE verbindt in tijden COVID-19 vraag en aanbod door als innovatielab ruim 20 stagiaires te koppelen aan circulaire vraagstukken van bedrijven uit Noord-Nederland. Hiermee geeft NICE jong talent een perspectief en helpt bedrijven verder.  Deze week starten de stagiaires van de kennisinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Windesheim en HAN University of Applied Sciences. Deze groep werkt in interdisciplinaire teams aan 7 concrete circulaire vraagstukken van bedrijven uit Noord -Nederland. NICE start ook met een eigen traineeprogramma: TRAINICE.  Vier jonge talenten krijgen de kans om een doorontwikkeling te maken als professional in de wereld van de circulaire economie. Ze werken aan het ontwikkelen van een nieuw circulair product en/of dienst en ondersteunen NICE in de organisatie. NICE fungeert hierin als incubator en accelerator. Zo biedt NICE jong talent een wenkend perspectief op betekenisvol werk in de regio. Zij zijn de toekomst.

Regio Deal Zwolle van start

Juli 2020 | Het Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Voor deze Regio Deal stelt het Rijk 22,5 miljoen euro beschikbaar. Regio Zwolle investeert minimaal hetzelfde bedrag. De Regio Deal moet bijdragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio. Als NICE zijn we samen met de Gemeente Meppel betrokken bij de Regio Deal Zwolle.

Al doende leren

Juni 2020 | Wat de Proeftuin Drenthe Woont Circulair bijzonder maakt is de nieuwe innovatieve samenwerking. Zowel binnen de 6 bouwteams als tussen die bouwteams onderling. Hoe je dat SAMEN doet, en hoe je het LEREN daarin expliciteert, is een traject van DOEN. Anders gezegd: al doende leren.

Subsidiemogelijkheden: Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Mei 2020 | Op weg naar 100% circulair! Noord-Nederland wil de groenste regio van Nederland worden. Wil jij (samen met andere ondernemers uit het mkb) circulair ondernemen en bijdragen aan een duurzame toekomst? Bijvoorbeeld door een circulair product of nieuwe dienst te ontwerpen? Of jouw organisatie of businessmodel ‘groen’ te organiseren? Ook dát kan met de VIA subsidie!

'Europese subsidieprogramma LIFE opent nieuwe call'

April 2020 | Dat betekent dat Nederlandse bedrijven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en andere partijen met een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu- of klimaatproject hun voorstel kunnen indienen.

Alfa-College werkt als eerste Nederlandse onderwijsinstelling met Madaster-educatie

Maart 2020 | Het Alfa-college in Hoogeveen is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die aan de slag gaat met het Madaster Educatie platform. Studenten kunnen nu bestaande gebouwen inventariseren en toetsen op circulariteit...