Actualiteit

European Green Deal Call

De European Green Deal Call is gelanceerd! Een unieke kans voor onderzoeks-en innovatie projecten die bijdragen aan een duurzamer, schoner, veiliger en gezonder Europa. In totaal komt er bijna 1 miljard Euro beschikbaar voor projecten rond de thema’s  klimaatverandering, circulariteit, energie, mobiliteit, voedsel, biodiversiteit, minder vervuiling en burgerbetrokkenheid. 

25/9 | SDG Action Day 2020

Op de SDG Action Day wordt er extra aandacht gevraagd voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit zijn 17 doelen om de wereld een betere plek te.maken in 2030. We gaan al het laatste decennium in: the decade of transformation. Twee trainees, Elise en Hilly,  zijn Green Ambassadors van de Hanzehogeschool en hebben de kans gekregen extra aandacht te vragen voor deze dag. Met hun onderzoek bij NICE voor het project ZernikeZwam is er bijgedragen aan een verantwoorde consumptie en productie, maar ook op het gebied van partnerschap om doelen te bereiken. 

24/9 | NICE Webinar: Wellbeing Economy

Samen met Thrive Institute organiseert NICE de Webinar Wellbeing Economy van Katherine Trebeck. Laat je inspireren door Katherine haar kennis en wereldwijde ervaring in dit thema én krijg inzicht in nieuwe waarde perspectieven die verder gaan dan alleen financiële waarde.

Thema:          Wellbeing Economy
Spreker:         Katherine Trebeck
Moderator:    Kees Klomp, founding partner
                        van  Thrive Institute & 
                        aanstaand lector           
                        Betekeniseconomie bij
                        Hogeschool Rotterdam
Datum:           Donderdag 24 september
Tijd:                15.00 – 16.15 uur
Opgeven:       Meld je aan door een mail te   
                        sturen naar   
                        info@wearenice.org *
 

* Max. 250 online plaatsen beschikbaar, na aanmelding ontvang je een bevestiging met meer informatie.

2 sep | NICE Persbericht

NICE verbindt in tijden COVID-19 vraag en aanbod door als innovatielab ruim 20 stagiaires te koppelen aan circulaire vraagstukken van bedrijven uit Noord-Nederland. Hiermee geeft NICE jong talent een perspectief en helpt bedrijven verder.  Deze week starten de stagiaires van de kennisinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Van Hall Larenstein, Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Windesheim en HAN University of Applied Sciences. Deze groep werkt in interdisciplinaire teams aan 7 concrete circulaire vraagstukken van bedrijven uit Noord -Nederland. NICE start ook met een eigen traineeprogramma: TRAINICE.  Vier jonge talenten krijgen de kans om een doorontwikkeling te maken als professional in de wereld van de circulaire economie. Ze werken aan het ontwikkelen van een nieuw circulair product en/of dienst en ondersteunen NICE in de organisatie. NICE fungeert hierin als incubator en accelerator. Zo biedt NICE jong talent een wenkend perspectief op betekenisvol werk in de regio. Zij zijn de toekomst.

Regio Deal Zwolle van start

Juli 2020 | Het Rijk en Regio Zwolle hebben een akkoord bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle. Voor deze Regio Deal stelt het Rijk 22,5 miljoen euro beschikbaar. Regio Zwolle investeert minimaal hetzelfde bedrag. De Regio Deal moet bijdragen aan een sociaal sterke, circulaire, innovatieve klimaatbestendige regio. Als NICE zijn we samen met de Gemeente Meppel betrokken bij de Regio Deal Zwolle.

Al doende leren

Juni 2020 | Wat de Proeftuin Drenthe Woont Circulair bijzonder maakt is de nieuwe innovatieve samenwerking. Zowel binnen de 6 bouwteams als tussen die bouwteams onderling. Hoe je dat SAMEN doet, en hoe je het LEREN daarin expliciteert, is een traject van DOEN. Anders gezegd: al doende leren.

Subsidiemogelijkheden: Innoveren VIA organisatie-innovatie (2020)

Mei 2020 | Op weg naar 100% circulair! Noord-Nederland wil de groenste regio van Nederland worden. Wil jij (samen met andere ondernemers uit het mkb) circulair ondernemen en bijdragen aan een duurzame toekomst? Bijvoorbeeld door een circulair product of nieuwe dienst te ontwerpen? Of jouw organisatie of businessmodel ‘groen’ te organiseren? Ook dát kan met de VIA subsidie!

'Europese subsidieprogramma LIFE opent nieuwe call'

April 2020 | Dat betekent dat Nederlandse bedrijven, overheden, waterschappen, kennisinstellingen en andere partijen met een (innovatief) idee voor een natuur-, milieu- of klimaatproject hun voorstel kunnen indienen.

Alfa-College werkt als eerste Nederlandse onderwijsinstelling met Madaster-educatie

Maart 2020 | Het Alfa-college in Hoogeveen is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die aan de slag gaat met het Madaster Educatie platform. Studenten kunnen nu bestaande gebouwen inventariseren en toetsen op circulariteit...