Project 'Innovatiekas'

Terug in de tijd

Geschiedenis Frederiksoord

In 2018 was het 200 jaar geleden dat de visionaire idealist Johannes van den Bosch met steun van Koning Willem I iets wilde doen aan armoedebestrijding in de stedelijke gebieden. Hij richtte de Maatschappij van Weldadigheid op en stichtte zijn eerste proefkolonie genaamd Frederiksoord. Hier bood hij arme gezinnen huisvesting, werk, scholing en zorg. Dit is het begin van de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid, waarin de basis werd gelegd voor onze verzorgingsstaat van nu en waarvan de sporen nog steeds zichtbaar zijn in het landschap.

 

De Visie van Johannes van der Bosch was de visie van de maakbare samenleving 

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/ee7f2b8a-e9bb-4c4c-aae0-0ec43eee33b3.

Inhoud tonen

1 van de 6 deelprogramma's uit het Kolonieplan is: Hart van Frederiksoord

Het ontwikkelen van de voormalige Tuinbouwschool Frederiksoord en het omliggende gebied door hier opnieuw een invulling aan te geven waarin de sociaal-maatschappelijke innovatie samen met initiatieven op het gebied van land- en tuinbouw als een proeftuin kunnen gaan fungeren.


Tuinbouwschool 

In 1884 is in opdracht van de stichting van weldadigheid -deels gefinancierd door F.H.L van Swieten- de Tuinbouwschool in Frederiksoord opgericht. De school focuste zich op praktisch onderwijs in de tuinbouw sector met verschillende tuinen en een kassencomplex. De tuinhazen -zo werden de leerlingen genoemd door de omgeving- kregen hier praktische lessen over de tuinbouw.. 

Impressie Innovatiekas

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/ee7f2b8a-e9bb-4c4c-aae0-0ec43eee33b3.

Inhoud tonen

Schets van opdracht

Ruud Slot van Zorgzaak pacht het hele terrein van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij gaat samenwerkingen aan met allerlei verschillende partijen op het terrein. NICE is een van de partijen.

"Samen met al deze partijen wordt gewerkt aan het ontwikkelen van creatieve en innovatieve (zorg)projecten" aldus Ruud Slot.

NICE is de samenwerking met Zorgzaak aangegaan en heeft het kassencomplex op het terrein voor 3 jaar in bruikleen. Deze 3 jaren worden gebruikt om impact te maken in én met de regio op het gebied van Circulaire economie in landbouw en voedsel. 

De kas wordt dé regionale Circulaire Economie Innovatiehub specifiek voor de landbouw en voedsel sector.

Visie

Educatie

Volgens Johannes van der Bosch was educatie de spil van de maatschappij, zo denken wij er ook over. Educatie helpt men verder, inspireert en creëert kansen. Kansen in circulaire voedsel en landbouw willen leren aan iedereen door te doen.

Lokaal

We benutten lokale kwaliteiten, kennis en vaardigheden en we zorgen ervoor dat de Innovatiekas ook weer iets teruggeeft aan de omgeving.

Innovatie

Innovatie creëert het nu van morgen, en helpt de wereld van vandaag. Door innovatie in de circulaire economie en landbouw/voedsel productie toe te passen, creëren we een beter en gezonder voedsel systeem én leefomgeving. 

Onze missie

Wij verbinden circulair, innovatie en educatie met elkaar in een lokale context. Landbouw- en voedsel producten is ons vakgebied van expertise. We laten ons inspireren door experts in ons netwerk en de omgeving. Onze uitgebreide en interdisciplinaire werkcirkel van junior medewerkers is een poel van kennis die we niet ongebruikt laten. Ambitieus als we zijn gaan we voor die impact in circulaire landbouw en voedsel productie in ons werkgebied en de rest van het land. 

Concept

Innovatieve landbouw en voedsel transitie van kas naar buiten. Op deze manier proberen we de circulaire ervaring in onze omgeving en daarbuiten aan te jagen, te stimuleren en te vergroten.

Van Kas naar Kits

De kits zijn gebaseerd op de experimenten die in de kas plaatsvinden. Deze compacte versies brengen de kas bij de mensen thuis, op school of bij ondernemers.  

Eerste ideeën Kits

Aquaponics

Door het gebruik van de reststromen van vissen kunnen aquacultuur en hyrdoponics gecombineerd worden tot één systeem: Aquaponics, dit kan ook in het klein op een circulaire manier. Door kleinschalige aquaponics kits te maken proberen we awareness te creëren over het watergebruik op volle grond ten opzichte van aquaponics en vergelijkbare systemen.

Mini ecosystemen

Kleine op zichzelf functionerende ecosystemen die goed dienen als educatief middel voor scholen en voor thuis. Deze kunnen kits kunnen gemonteerd of als pakket aangeleverd worden voor het gemak en om het educatieve doel in oog te houden.

Permacultuur

Kits met verschillende lagen beplanting. Boompjes-struikjes-bodembedekkers-volle grond groenten. Deze kits creëren een Gilde waar het jaar rond van gegeten kan worden. De kit bestaat 100% uit gerecycled materiaal (IBC containers) en wordt in het miniatuur uitgevoerd.

Rode lijn voor het concept zijn de 7 pijlers van de circulaire economie met daar bij aanvullend onze eigen pijlers die in de visie beschreven staan.

Anno 2020: droom voor de toekomst met een koppeling naar de geschiedenis

Met onze ogen dicht...

In 2045 is de Innovatiekas dé plek waar innovatie kiemt. Het bruist er van ondernemers, studenten en medewerkers. Van generatie op generatie wordt het werken bij of voor de Innovatiekas doorgegeven. Iedereen weet: de Innovatiekas is the place to be!  Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe kits met opdrachtgevers, passend bij de actualiteit van de dag. Het circulair leren door zelf te doen is de normaalste zaak van de wereld.

To do komende weken

  • Renovatie van de kas
  • Feedback verwerken
  • Concept bespreken met stakeholders
  • Projectplan schrijven
  • Lokale ondernemers meenemen in verdere conceptontwikkeling
  • Lancering concept voorbereiden (wens is September, hangt af van Corona-situatie)


Created with Sketch.

Feedback Bingo

Marc is quizmaster!

Created with Sketch.

We hebben allemaal een passie. Dit is de mijne! Ik besloot al jong voor mijn passie te gaan. En elke dag leer ik nog bij.

Samenwerkingen

ZORGZAAK

Ruud Slot is eigenaar van Zorgzaak, vanuit de stichting Maatschappij van Weldadigheid pacht hij het terrein van de voormalige tuinbouwschool.

Created with Sketch.

CIRCULAIRE VERSNELLERS

Wiebe Lamsma en Eva Flendrie zijn actief in de regio voor verschillende projecten. Ze hebben hun kantoor in de versnellingshoeve, nabij de kassen. Op het terrein van de tuinbouwschool hebben zij als project: voedsel van een markertuin. Binnen het project Innovatiekas worden ze door NICE betrokken voor verschillende deelopdrachten.

Created with Sketch.