Film: Ode aan het Ongemak - de kracht van het begin

Deze film geeft hoop. Je kunt het een onderzoek noemen naar het belang van de persoonlijke, innerlijke kant van de transitie naar een circulaire economie.

Inspirerende mensen komen aan het woord. We laten zien dat het niet gaat om dingen anders te doen, maar om anders te zíjn: een betere wereld begint IN jezelf

Dat levert zowel innerlijke spanning op als wrijving met de omgeving. Ingesleten paden moeten herzien, anders kijken wordt de norm. Hoe doe je dat? Waar loop je tegenaan? Welke rol is er weggelegd voor oudere generaties en wat kunnen we leren van onze jongeren? 

We ontkrachten het vooroordeel dat circulaire economie enkel gaat over cognitieve besluiten, bijvoorbeeld met betrekking tot productie. Circulaire economie zit ook in je hart.

We nodigen gemeenschappen, scholen en bedrijven uit om deze documentaire te gebruiken als een dialoog starter, een educatieve tool of een versneller voor verandering. Neem contact op met Nienke Mol om dit mogelijk te maken: [email protected], +31611899625

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

"Een prachtige film die - in alle kwetsbaarheid en nederigheid -
het gezicht van 'anders' laat zien"


- Shinta Oosterwaal -
Auteur, nieuwe econoom, excecutive team coach"Mooi gemaakt! Confronterend en uitnodigend tegelijk."

- Nynke Laverman -
Zangeres, songwriter en theatermaker

"Een mooi sferisch portret van betrokken mensen. Het gaat sterk over de 'duiding' van onze tijdsgeest (systeemcrisis) en parallel de onderop initiatieven die zoeken naar antwoord.

Ik miste wat de 'dansvloer' waar we die systeemcrisis stap voor stap gaan 'crashen'. Is dat niet de soft-space in de samenleving waarvoor we ruimte moeten maken, waar we kunnen sleutelen  aan oplossingen van de nieuwe tijd. Door plekken te creëren (zoals nice°) waar de samenleving uitgedaagd wordt om met oplossingen te komen, maar ook met ruimte om systeemproblematiek te omzeilen."


- Klaas Sietse Spoelstra - 
Ministerie van de Toekomst


Lees hieronder de individuele interviews

Ruth Mourik

Betaalbaar wonen in harmonie met de natuur en de gemeenschap zou toegankelijk moeten zijn voor iedere portemonnee, stelt Ruth Mourik.

Bij Drenthe Woont Circulair ondersteunt ze experimenten met circulaire, sociale huurwoningen en legt ze de lessen vast zodat iedereen bij kan dragen aan het nieuwe wonen. “We hebben heel veel invloed met z’n allen.”
Lees het hele interview >>>

Reinder Hoekstra

Met de Natuur- en Milieufederatie Drenthe probeert Reinder op allerlei manieren bij te dragen aan een nieuw voedsel- en landbouwsysteem.

Bijvoorbeeld door het Groenboerenplan te steunen dat door 2.500 boeren werd gepresenteerd als reactie op het stikstofbesluit. Daarmee laat hij zien dat pro-natuur niet betekent dat je anti-boer bent. Lees het hele interview >>>

Jan Berend van der Wijk

Onder leiding van Jan Berend van der Wijk, regiodirecteur van het Alfa-college in Hoogeveen, werd het gebouw van deze vestiging van het ROC flink verbouwd. Of liever gezegd: vernieuwbouwd. Want alles is circulair.

“Als je hier binnenkomt, moeten circulariteit en duurzaamheid recht in je gezicht komen.” Lees het hele interview >>>

Riek Siertsema

Op lokaal niveau de handen ineenslaan voor een betere toekomst, dat is volgens Riek Siertsema het geheim van leefbare regio’s. Als bestuurder brengt ze circulaire initiatieven in Noord-Nederland samen en verschuift ze normen.

Riek: “We moeten ons ego aan de kant durven zetten en ons weer wederzijds afhankelijk opstellen, net zoals gemeenschappen dat vroeger deden.”
Lees het hele interview >>>

Alfred Echten

Leegstaande gebouwen een nieuwe functie geven kan niet altijd. Bijvoorbeeld als ze te onveilig zijn, of verbouwing te kostbaar is. Slopen is dan vaak de enige optie die overblijft.

Alfred Echten, directeur bij sloopbedrijf Bork Groep, laat zien dat afbreken niet het einde hoeft te betekenen. Het kan juist het begin zijn van iets nieuws en waardevols.
Lees het hele interview >>>

Herman Cock

Innoveren om maatschappelijke opgaven om te lossen is Herman Cock met de paplepel ingegoten. Sinds zeven jaar houdt de aanjager circulaire economie bij de Provincie Drenthe zich  bezig met circulariteit.

“Hoe we de economie hebben ingericht, dat moet gewoon anders. Met een circulaire economie kunnen we de Aarde beter achterlaten.”
Lees het hele interview >>>

Rob Hoogeveen

Nederland verkeert in een woningcrisis. Mensen kunnen niet aan een huis komen, de prijzen zijn hoog en de woningbouw moet ook nog verduurzamen. 

Rob Hoogeveen, manager vastgoed bij Woningcorporatie Actium, gaat aan de slag: “We willen dat het goed gaat met iedereen en dat iedereen een fijne duurzame plek heeft om te wonen.”

Lees het hele interview >>>

Zeven twintigers

De twintigers van nu groeiden op met steeds alarmerende berichten over klimaatverandering. Al snel beseften ze dat hun leven er niet hetzelfde uit kon zien als dat van hun ouders.

Zij moesten het anders gaan doen: anders reizen, anders wonen, anders eten, anders leven. Groen. En duurzaam. Hoe kijken zij zelf tegen hun positie in de wereld aan? Zeven jongvolwassenen delen hun ervaringen.
Lees het hele interview >>>

Alex van Oost

Waarom doe ik wat ik doe. Waarom doen we het eigenlijk zo. Die vraag gaan we eigenlijk niet aan, want dat komt heel dichtbij. Dat vraagt ook zelfreflectie, dat vraagt ter discussie stellen wat je doet en bereidheid vinden om mogelijk ook dingen los te laten of op te geven.

Zonder een transitie in onze binnenwereld zal in die buitenwereld keer op keer in andere gedaantes de crises terugkomen.
Lees het hele interview >>>