Verkennersessies Circulair Ontwerpen 

ontwikkelomgeving voor de professional 

CIRCULAIR! EN HOE DAN?

Met de verkennerssessies zetten we in op het onderling versterken van partners in ons netwerk. Op het samen creëren en delen van kennis. We willen een gedeeld inzicht krijgen in de circulaire staat van de keten en bijbehorende ecosystemen. Om hiermee samen stappen te kunnen zetten naar circulair produceren. In de eerste verkennerssessie van 23 november hebben we samen, vanuit alle verschillende perspectieven, verkend welke vraagstukken er liggen in de bandbreedte van product design tot social design. 


De thema’s waar we met jullie in de volgende verkenner sessie graag op voortbouwen baseren we op de input van de eerste verkennerssessie en de 3 thematieken van Theory U: Anders kijken, anders zijn en anders doen. Theory U is een raamwerk die ons de mogelijkheid biedt om samen met jullie op verkenning te gaan naar het onbekende. Om te kijken wat daar kan gaan ontstaan.

ANDERS KIJKEN | 08 MAART

Deze fase staat in het teken van anders kijken. Waar we normaal uitgaan van dat wat we al kennen, is deze fase bedoeld om naar elkaar te luisteren en om nieuwe perspectieven te onderzoeken. Anders kijken gaat dus ook over luisteren. Vragen die we behandelen kunnen zijn:

 • Hoe zet je de uitgangspunten van de wellbeing economy in bij circulair ontwerp? 
 • Hoe kunnen we circulariteit een nieuwe standaard maken? 
 • Hoe zetten we een stap terug naar een simpeler leven? 
 • Hoe maak je de cirkel rond? (Tapijttegel ‘einde leven’)
 • Hoe wordt circulaire kennis grenzeloos?  


MELD JE AAN VOOR DEZE SESSIE >>>


ANDERS ZIJN | 24 MEI

Deze fase gaat over het laten ontstaan van iets nieuws. Met de nieuwe perspectieven op zak en de losgelaten oude denkbeelden kunnen we hier, beneden in de U, nieuwe dingen laten ontstaan. Dit is vaak een proces dat heel ongemakkelijk voelt, omdat je vooral de tijd en ruimte moet vinden om die nieuwe dingen te laten ontstaan. Vragen die we behandelen kunnen zijn:

 • Hoe zetten we multidisciplinaire ecosystemen op, waarin we kunnen experimenteren, innoveren, leren, delen en inspireren?
 • Wat is nieuw leiderschap? 


MELD JE AAN VOOR DEZE SESSIE >>>

ANDERS DOEN | 11 OKTOBER

De laatste fase bouwt voort op dat wat je losgelaten hebt en op dat wat er ontstaan is in de vorige fase. Hier staat het anders doen centraal. Dus hoe kun je datgene wat ontstaan is uit gaan voeren? Hier gebruiken we onder andere en ontwikkelen van prototypes om een stap verder te komen naar het doen. Vragen die we behandelen kunnen zijn:

 • Hoe creëer je bewustwording/verantwoordelijkheid richting producten/diensten? 
 • Hoe kunnen we kwaliteit garanderen voor een lagere prijs? 
 • Hoe zorgen we ervoor dat gebruikte materialen, die niet in materiële kwaliteit achteruitgaan, niet hun financiële waarde verliezen? 
 • Hoe krijg je draagvlak voor circulariteit/duurzaamheid bij de opdrachtgever? 
 • Hoe waardeer je in een aanbesteding de ecologische/sociale waarde? 
 • Hoe zetten we een circulair keurmerk beter neer? (Ook op Europees niveau)


MELD JE AAN VOOR DEZE SESSIE >>>

We willen jou daar graag voor uitnodigen, omdat we zoveel mogelijk verschillende perspectieven nodig hebben om dit complexe vraagstuk te kunnen oplossen. En de transitie naar een circulaire economie maak je samen!

 

Laten we samen kennis delen en creëren! 


Locatie: Gasfabriek Meppel

Tijd: 14:45  inloop
        15:00  start programma
        17:00  afsluiting
        17:30  einde borrel