TIJD VOOR TOEKOMSTBESTENDIG ECONOMIE-ONDERWIJS!

De bijeenkomst is van 15.30 tot 17.30 uur
in de NICE Gasfabriek, Gasgracht 3 te Meppel

Op 10 november gaan leerlingen, studenten, docenten, wetenschappers, experts en andere geïnteresseerden met gastsprekers in gesprek over de vernieuwing en herijking van het economie-onderwijs in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Door klimaatverandering ziet de toekomst van de huidige jongeren er namelijk anders uit dan nu: in hoe ze wonen, werken, consumeren, samenleven. Hoe kan vernieuwd economie- onderwijs ze daar goed op voorbereiden? En hoe zorgen we dat ze daardoor een zinvolle bijdrage leveren aan een wereld die beter in balans is?

Waar ecologie en economie eerst nog synoniemen waren, is inhoudelijk in de laatste decennia een (te) grote scheiding ontstaan. Met de opkomst van nieuwe economische theorieën, zoals circulaire economie, is een herijking zinvol of zelfs nodig. 

PROGRAMMA
15:15 – 15:30 inloop

15:30 – 15:45 Waar zijn we? (Verhaal NICE), wie zijn er? (Voorstellen NADO en bezoekers)

15:45 – 16:00 Vragen van de middag, zoals: 

  • Hoe kunnen we jongeren opleiden en uitrusten met competenties die hen in staat stellen de wereld te verduurzamen?
  • Welke duurzame thema’s ontbreken in het huidige curriculum?
  • Hoe doorbreek je de dominantie van de klassieke economische theorieën?
  • Zijn er alternatieven voor de traditionele schoolboeken van de marktleiders in de onderwijsuitgeverij?
  • Welke vakken lenen zich voor integrale benadering van mondiale problemen als voedsel- en grondstoffen schaarste?

16:00 – 16:30 Ronde 1: Aan de slag in kleine groepjes met de vragen, dialoog werkvorm. 

16:30: 16:45 Ronde 1: Terugkoppeling plenair

16:45 – 17:10 Ronde 2: Aan de slag in kleine groepjes met de vragen, dialoog werkvorm. 

17:10 – 17:30 Ronde 2: Terugkoppeling en ophalen van inzichten. Daarna de afsluiting. 


NADO on Tour is powered by: NADO, Circulair Friesland Leeuwarden, Noorderpoort SDG House Groningen, NICE

    

Waarom is ander economie-onderwijs nodig?

Arjen Wals (hoogleraar Wageningen Universiteit):
Het reguliere onderwijs is bijna volledig gericht op het versterken van de economie en gaat grotendeels voorbij aan de hedendaagse duurzaamheidskwesties. Daardoor missen jongeren het noodzakelijke basisdenken om wereldwijde problemen, zoals over voedselzekerheid, biodiversiteit of grondstoffenschaarste het hoofd te bieden. We moeten jongeren opleiden en uitrusten met competenties die hen in staat stellen de wereld te verduurzamen.’


Maarten Nijman (Our New Economy):
‘We hebben een enorme behoefte aan kritisch denkende leerlingen die goed weten wat de uitdagingen van de 21ste eeuw zijn. En echt niet om de problemen op hun bordje te leggen, maar om ze toe te rusten om met de problemen om te gaan en de huidige generatie ter verantwoording te roepen. En er zijn al docenten die hier invulling aan proberen te geven. Zij worden door het onderwijssysteem, het curriculum en de examenprogramma’s eerder tegengewerkt dan geholpen. Als we deze groep kunnen ondersteunen en versterken, dan ontstaat er meer druk op dat systeem.’


Pieter Lossie (VO-raad en oud-voorzitter LAKS):
‘Als we vroeg beginnen met het verweven van duurzaamheid in het gehele onderwijs, zullen leerlingen de kans krijgen het duurzaamheidsprincipe in de loop der tijd persoonlijk te laden en breed toe te passen in het leven dat voor deze leerlingen nog grotendeels voor hen ligt. Dit essentiële aanbod is daarmee iets dat ik iedere leerling gun, niet alleen zij die een keuzevak duurzaamheid kiezen.’