Symposium 
Prefab bouwen met biocomposiet


Datum: Donderdag 16 juni
Tijd: 14.30 – 19.30 uur
Locatie: Biosintrum, Ecomunitypark 5, 8431 SM Oosterwolde
Entree: kosteloos

Symposium Prefab bouwen met biocomposiet

De Nederlandse bouwsector staat de komende decennia voor een enorme opgave op het gebied van verduurzaming. Er moeten enorm veel woningen worden gebouwd. Met de traditionele manier van bouwen gaat dit niet lukken. Er zal meer prefab gebouwd moeten worden met Biobased bouwmaterialen. Om deze materialen concurrerend aan te kunnen bieden is echter opschaling nodig. De prefab bouw biedt de juiste kansen hiervoor. 


Op donderdag 16 juni organiseert Compose It in samenwerking met Innodeen een symposium getiteld Prefab Bouwen met Biocomposieten.


WAT GAAN WE DOEN?
Tijdens dit symposium nemen we u mee in de actuele stand van zaken omtrent prefab bouw met biocomposieten. Toonaangevende sprekers met diverse achtergronden geven hun visie op dit onderwerp. Daarnaast gaan we graag met elkaar in gesprek. Het belooft een informatieve en interactieve middag te worden. 


De sprekers zijn:

Prof. Dr. Jan Rotmans            Hoogleraar Transitiekunde, Erasmus Universiteit (digitaal)
Ir. Daan van Rooijen                Associate Lector Biocomposieten, NHL Stenden
Ludo Schennink                       Commercieel Manager, Innodeen
Leontien de Waal                     Sector Banker Bouw, ABN Amro
Jan Willem van de Groep       Kwartiermaker Biobased Bouwmaterialen, PIANOo 


VOOR WIE?
Iedereen die actief is in of betrokken is bij de duurzaamheidstransitie in bouwsector. Denk aan architecten, constructeurs en leveranciers van bouwmaterialen. Maar ook aan beleidsmedewerkers van gemeenten en studenten en onderzoekers van kennisinstellingen. 


AANMELDEN
Meld u aan via het aanmeldformulier, entree is kosteloos. Er is plaats voor maximaal 100 gasten. Uw aanmelding is definitief, nadat u een bevestiging van ons hebt ontvangen. 


VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Neem contact op met Rudmer Heij, projectleider Compose It via [email protected] of 06 - 146 672 14.