Inspiratiediner
Noord-Nederland Woont Circulair

Bestuurders en management van de noordelijke woningcorporaties, directeuren van bouwconsortia uit de Proeftuin Drenthe Woont Circulair en andere betrokken noordelijke partners gaan met elkaar aan tafel.

Woningnood is als vraagstuk met stip gestegen op de maatschappelijke agenda. Dit verhoogt – naast de noodzaak CO2-uitstoot radicaal om te buigen, en grondstoffenschaarste te voorkomen – de druk op de Bouw verder. Het vraagt juist nu om een versnelling van fundamentele veranderingen in hoe wij bouwen en wonen. Het moet en kán echt anders, en in de transitie naar circulair bouwen ligt een deel van de oplossing. De hamvraag is HOE?

Goed voorbeeld doet goed volgen
Inspirerend voorbeeld is Drenthe Woont Circulair (DWC). DWC is sinds 2018 uitgegroeid van een pril idee tot een krachtige beweging. Met het credo ‘samen ontdekken door te doen’ zijn acht woning- corporaties en zes bouwconsortia eind 2019 een partnerschap in verandering aangegaan.

De enorme experimenteerruimte in de Drentse proeftuin levert een schat aan nieuwe inzichten op het HOE van de transitie naar circulair bouwen. Hoe doe je een inspirerende uitvraag aan de markt? Hoe organiseer je de ruimte om te experimenteren? Hoe zorg je voor gedeeld eigenaarschap? Hoe maak je het betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar?

Nieuwe inzichten op actuele vragen die we graag willen delen om zo de impact te vermenigvuldigen. Immers, de diepte van de transitie wordt bepaald door de mate van kennisdeling.

Samen om de tafel gaan
Als setting voor een kennisdeling ‘van mond tot mond’ organiseren we het inspiratie diner NNL Woont Circulair. Bestuurders en management van de noordelijke woningcorporaties, directeuren van bouwconsortia uit de Proeftuin DWC, bestuurders van de drie noordelijke provincies en andere betrokken noordelijke partners gaan met elkaar aan tafel.

Doel is van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Te verkennen hoe we de geleerde lessen kunnen toepassen. Op een grotere schaal en met betrokkenheid van nog meer (regionale) partijen.
Uitgangspunt is om samen meer impact te maken op noordelijke schaal en zo de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen.

Eigenaarschap op de toekomst te nemen
Het inspiratie diner NNL Woont Circulair vormt de setting voor een avond vol inspiratie en handelings- perspectief. De persoonlijk dialoog staat centraal tijdens een diner van gezonde regionale producten.

PROGRAMMA
17.45 - 18.00  Inloop

18.00 - 18.15   Opening
18.15 - 18.45   Keynote Thomas Rau
18.45 - 19.00   In gesprek aan tafel: voorgerecht 

19.00 - 19.45   Om tafel: paneldiscussie
– Thomas Rau (vz DWC Vakjury) 
– Kees Klomp (lid DWC vakjury)
– Marike Bonhof (CFO Vitens)
– Jaap Boekholt (De Volmacht)
– Rob Hoogeveen (Actium)
– Wouter Huuskes (Trebbe)
– Ruth Mourik (NICE)

19.45 - 20.30   In gesprek aan tafel: hoofdgerecht
20.30 - 20.45   In gesprek aan tafel: nagerecht
20.45 - 21.00.  Afsluiting en vervolg