Meppel Onderneemt Circulair
21 april 17:00 - 21:00

Komt jouw bedrijf uit de afval-, bouw-, maak-, zorg- of voedselindustrie en ben je geïnteresseerd in circulair ondernemen? Laat je dan inspireren tijdens dit event door circulaire denkers en doeners uit Meppel, krijg inzicht in de kansen die naar voren komen uit de Grondstofstroom analyse van Meppel inclusief circulair diner!  


Locatie: NICE, Gasgracht 3 te Meppel
Deelname is gratis

Ferr-Tech

B+O architecten

SAAB Youngtimers

Villa Kalkoven

Cement

Meppel Onderneemt Circulair

DOEL VAN HET EVENT

Het event Meppel Onderneemt Circulair wordt georganiseerd in samenwerking met Gemeente Meppel en NICE. Deze samenwerking is ontstaan vanuit een gezamenlijk belang: de transitie versnellen naar een circulaire economie. Het bewustzijn om circulair te gaan ondernemen is bij de meeste ondernemers aanwezig, maar bij hen leeft vooral de HOE vraag. Daarom willen we met het event ondernemers helpen door: inspiratie te bieden, inzicht te geven in de lokale kansen, te verbinden en te ondersteunen in de eerste concrete stappen.

VOOR WIE IS DIT EVENT BEDOELD

Het event is bedoeld voor ondernemers uit de afval-, maak-, voedsel-, bouw- en zorgindustrie. NICE heeft voor deze sectoren een grondstofstroom analyse gedaan, kansen in de regio inzichtelijk gemaakt en businesscases uitgewerkt. Als je interesse hebt om meer te leren over circulair ondernemen, dan zien we je graag op 21 april! 

 

WAT KUN JE UIT HET EVENT HALEN


Inspiratie: Laat je inspireren door circulaire doeners uit verschillende industrieën uit de gemeente Meppel die veel kennis en ervaring hebben opgedaan over circulair ondernemen. Dit zijn o.a.: 

Ferr-Tech | Afvalwaterzuivering groen, efficiënt en circulair

B+O | Architectuur en Stedenbouw
Villa Kalkoven | Duurzame en lokale producten
SAAB Youngtimers | Circulair businessmodel
Cement | sociale duurzaamheid


Inzicht:  

  • Kennis verkrijgen over de grondstofstromen van de benoemde industrieën in Meppel. 
  • Uitwerkingen van businesscases aan de hand van de kansen die uit de analyse zijn voortgekomen.  


Verbinding: Vergroot je netwerk en vind partners om mee samen te werken.  


Actie: Je kan ervoor kiezen om je in te schrijven bij een CIRCO-track van NICE. Dit is een samenkomst van ketenpartners om circulaire businesskansen te ontdekken onder begeleiding van NICE. Meer informatie hierover op het event.  

 

Zien we jou op het event? Meld je dan snel aan!  INVULLING / PROGRAMMA

17:00 – 17:15    Inloop en proeverij Circle of Food​


17.15 – 17:30    Welkom Alex van Oost: NICE vijf jaar circulair denken en doen in de praktijk​

17:30 – 18:00    Panel vijf circulaire doeners uit de zorg, bouw, afval, voedsel en maakindustrie


18:00 – 18:45    Lopend buffet


18:45 – 19:15    Presentatie Grondstofstroom analyse en kansen in de regio​

19:15 – 19:30    Potentiële business cases obv grondstofstroom analyse​


19:30 – 19:45    Korte break


19:45 – 20:00    Ik Ben Drents Ondernemer over wat zij kunnen betekenen voor de ondernemers​

20:00 – 20:30    Lancering NICE als CIRCO Hub 


20:30 - 21:00   Netwerkborrel, mogelijkheid tot inschrijven CIRCO track​s