Kennisfestival Drenthe Woont Circulair

Woningnood is als vraagstuk met stip gestegen op de maatschappelijke agenda. 
Dit verhoogt – naast de noodzaak CO2-uitstoot radicaal om te buigen, en grondstoffenschaarste te voorkomen – de druk op de Bouw verder. Het vraagt juist nu om een versnelling van fundamentele veranderingen in hoe wij bouwen en wonen. Het moet en kán echt anders, en in de transitie naar circulair bouwen ligt een deel van de oplossing. De hamvraag is HOE?

.

Woningnood is als vraagstuk met stip gestegen op de maatschappelijke agenda. Dit verhoogt – naast de noodzaak CO2-uitstoot radicaal om te buigen, en grondstoffenschaarste te voorkomen – de druk op de Bouw verder. Het vraagt juist nu om een versnelling van fundamentele veranderingen in hoe wij bouwen en wonen. Het moet en kán echt anders, en in de transitie naar circulair bouwen ligt een deel van de oplossing. De hamvraag is HOE?

Goed voorbeeld doet goed volgen
Inspirerend voorbeeld is Drenthe Woont Circulair (DWC). DWC is sinds 2018 uitgegroeid van een pril idee tot een krachtige beweging. Met het credo ‘samen ontdekken door te doen’ zijn acht woning- corporaties en zes bouwconsortia eind 2019 een partnerschap in verandering aangegaan.De enorme experimenteerruimte in de Drentse proeftuin levert een schat aan nieuwe inzichten op het HOE van de transitie naar circulair bouwen. Hoe doe je een inspirerende uitvraag aan de markt? Hoe organiseer je de ruimte om te experimenteren? Hoe zorg je voor gedeeld eigenaarschap? Hoe maak je het betaalbaar, herhaalbaar en opschaalbaar?

Nieuwe inzichten op actuele vragen die we met het Kennisfestival Drenthe Woont Circulair op woensdag 09FEB graag willen delen om zo de impact te vermenigvuldigen. Immers, de diepte van de transitie wordt bepaald door de mate van kennisdeling.