Green Business Challenge

Tijdens de Green Business Challenge werken een aantal young professionals (studenten en starters) uit heel Europa aan businessmodellen voor een groene economie. De cases zijn gebaseerd op een van de volgende thema's: circulaire economie, biobased en circulair productontwerp, biocomposieten, groene chemie en klimaatverandering.

Tijdens dit impactprogramma werken ruim 30 deelnemers, internationale professionals die klaar zijn om hun stempel op de wereld te drukken, aan echte vraagstukken.

Vraagstukken die ertoe doen. Wat ontstaat is een interessante situatie waarin jonge breinen vanuit diverse disciplines nadenken over actuele vraagstukken.

Cases worden aangepakt met een combinatie van creativiteit, internationale diversiteit en nieuwe invalshoeken.

Dit alles met inhoudelijke ondersteuning van ervaren business developers en thema-specialisten uit de regio. Een werkweek lang gaan de deelnemers volledig op in de case. Door het inzetten van goede begeleiding, workshops en trainingen realiseren we waardevolle, inspirerende uitkomsten.

Op 8 november is deze internationale groep op de Gasfabriek in Meppel

NICE heeft een case aangedragen om uit te werken door dit internationale team
Om bij te dragen aan de transitie naar een circulaire economie, ziet NICE, in samenwerking met 'Werk Vooruit collectief' uit Meppel: Saab Youngtimer Lease B+O Architectuur en Cement Dagbesteding een living lab waar jongeren met een achterstand op de arbeidsmarkt in staat worden gesteld om hun eigen circulaire woning en werk te bouwen binnen de circulaire economie. Deze Challenge richt zich op hoe het beoogde living lab verder kan worden ontwikkeld en gefinancierd.