Webinar marktformatie circulaire economie:
de overheid aan zet

27 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur

Ben je inkoper, projectleider of beleidsmaker bij een van de Drentse overheden? En wil je deel van de oplossing zijn? Ben je nieuwsgierig naar wat we je nog meer te bieden hebben in de stap naar circulair inkopen en aanbesteden? Meld je dan aan voor dit webinar!

Drenthe Doet Circulair is een initiatief van Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE), Ik ben Drents Ondernemer (IBDO) en NHL Stenden

Webinar marktformatie circulaire economie: de overheid aan zet

Overheden blijven achter in het inkopen van circulaire producten en -diensten, en in het aanbesteden op circulaire prestaties. Marktformatie groeit hierdoor slechts in de marge. Bedrijven krijgen zo onvoldoende kansen om bestaande processen te transformeren, en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Marktpartijen hebben op hun beurt geen tijd en middelen om de complexe – vaak systemische – circulaire economie (CE) vraagstukken te inventariseren of onderzoeken. De waan van de dag regeert. Het benodigde leren vindt op z’n best ad hoc plaats. Hier zit een belangrijk deel van het falen van de markt.

Drenthe Doet Circulair
het ‘circulaire business accelerator programma’

Het moet en kan ook echt anders! Het programma Drenthe Doet Circulair biedt eerste hulp bij deze transitie naar een circulaire economie. Een programma gericht op marktformatie, waarbij we zowel de vraag- als aanbodzijde inspireren, activeren en faciliteren met een integrale aanpak. CE challenges op het vlak van maatschappelijk vastgoed en GWW uitgezet door de Drentse overheden (provincie, gemeenten en waterschappen) vormen de context voor open innovatie samen met Drentse bedrijven. De scope beslaat de hele waardeketen.


De overheid aan zet
webinar over circulair inkopen en aanbesteden

Landelijk schafte de overheid in 2019 voor €85 miljard aan goederen en diensten aan volgens recent onderzoek van het RIVM. Dat is 15 procent van de totale inkoop van goederen en diensten die Nederland dat jaar verbruikte. Slechts een fractie hiervan wordt circulair uitgezet.
 
In dit webinar inspireren we je met koplopers die laten zien hoe het nu al kan, en bieden experts eerste hulp bij vragen over vormen van aanbesteding, meten van circulaire prestaties en actueel aanbod van circulaire producten en diensten.
 
Ben je inkoper, projectleider of beleidsmaker bij een van de Drentse overheden? En wil je deel van de oplossing zijn? Ben je nieuwsgierig naar wat we je nog meer te bieden hebben in de stap naar circulair inkopen en aanbesteden? Meld je dan aan voor dit webinar!  

Programma

Het webinar bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel introduceert het initiatief 'Drenthe Doet Circulair' en laat aan de hand van de Friese casus nieuwbouw It Swettehûs zien dat het kan. Trienke Lantinga, projectleider van Provincie Fryslân, vertelt over haar ervaringen uit eerste hand. Deel twee biedt aan de hand van break-out sessies met experts eerste hulp bij drie vraagstukken uit de praktijk van circulair inkopen en aanbesteden.

15:00 - 15:05 uur  OPENING

15:05 - 15:20 uur  WAAROM & HOE    introductie urgentie & insteek           Alex van Oost
15:20 - 15:30 uur  DUS                          korte reflectie op insteek
15:30 - 15:50 uur  ZO DUS                    interview met koploper uit Fryslân   Trienke Lantinga 

                                                                  casus nieuwbouw It Swettehûs
15:50 - 16:00 uur  KORTE PAUZE
16:00 - 16:30 uur  HOE & WAT             eerste hulp bieden bij

                                                                  * inzetten van aanbestedingsvormen
                                                                     door Sophie de Smet (PIANOo)
                                                                 
* meten van circulaire prestaties
                                                                     door Merlijn Blok (Metabolic)
                                                                 
* inzicht krijgen in circulair aanbod
                                                                     door Bas Koebrugge (Avans Hogeschool)
16:30 - 16:45 uur  EN NU WAT             inventarisatie kansen & behoeften
16:45 - 16:55 uur  WANNEER & WIE   vooruitblik formuleren innovatieuitdagingen
16:55 - 17:00 uur  AFSLUITING