Wij helpen bedrijven op weg naar een Circulaire Economie!

Onze focus ligt op uitdagingen in vier sectoren

Afval & Grondstof

Bouw & Infra

Landbouw & Voedsel

Stad & Regio

We gaan aan de slag met authentieke vraagstukken en jagen praktijkexperimenten en pilotprojecten aan. Het uitvoeren en leren doen we via innovatiewerkplaatsen. 

Hoe helpen we bedrijven?

Inspireren we om tot één gedragen noordelijke visie op circulaire economie te komen. 


Verbinden we onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheden en omgeving in het Noorden.


Leren we al doende over de transitie in én met de praktijk in regionale leerkringen.


Doen we concrete praktijkexperimenten in de vorm van lokale innovatiewerkplaatsen.


Wat kunnen we betekenen bij een circulair vraagstuk?


Een circulair vraagstuk? Wij ondersteunen bij het concretiseren van de oriëntatiefase gericht op dit vraagstuk. Gezamenlijk kijken we naar de context, betrokken, kansen en de impact van het project Deze inzichten geven perspectief voor het vervolg.

De basis scherp! Van oriënteren gaan we naar het ontwikkelen van een visie. Hierbij kijken we ook of de verwachtingen en doelen van alle betrokkenen gelijk zijn. . Dit is een stevige basis waarop gezamenlijk gestart kan worden met het leerproces van het innovatietraject en ook de circulaire uitvraag en/of aanbesteding concreet gemaakt kan worden.

Na ontwikkelen staat ontwerpen centraal. 'Hoe gaan we om met gunning' of 'welke afspraken maken we met marktpartijen' zijn voorbeelden van vragen die centraal staan in de ontwerpfase. De manier van omgaan met belemmeringen, de wijze van communicatie, het monitoren en het leren van het proces zijn voorbeelden van onderwerpen waar we betrokken bij zijn.

Alles ontwikkeld? Dan begint het realiseren. De fase waarin een concreet product ontstaat. Ook in deze fase speelt samenwerking, communicatie en monitoring een belangrijke rol. We staan naast het projectteam, ondersteunen en helpen bij het realiseren van het concrete eindproduct.

Als het eindproduct gerealiseerd is breekt de fase van opleveren aan. In deze fase zorgen we voor zorgvuldige oplevering van het project en besteden daarnaast aandacht aan de geleerde lessen van het project want al doende leren we. De inzichten zijn nodig om de stap naar herhaalbaarheid en opschaalbaarheid te zetten.  Hiermee maken we in de toekomst impact!

Heeft jouw bedrijf of organisatie een circulair vraagstuk?

Wij helpen graag. Zullen we een kennismakingsgesprek inplannen?


we are NICE