Wij helpen bedrijven op weg naar een Circulaire Economie!

Onze focus ligt op uitdagingen in vier sectoren

Afval & Grondstof

Bouw & Infra

Landbouw & Voedsel

Stad & Regio

We gaan aan de slag met authentieke vraagstukken en jagen praktijkexperimenten en pilotprojecten aan. Het uitvoeren en leren doen we via innovatiewerkplaatsen. 

Hoe helpen we bedrijven?

Inspireren we om tot één gedragen noordelijke visie op circulaire economie te komen.