Samen versnellen we de transitie naar een circulaire economie. Daar maken we ons hard voor!

Door impact te maken

Inspireren we om tot één gedragen noordelijke visie op circulaire economie te komen. 

Verbinden we onderwijs, onderzoek, ondernemers, overheden en omgeving in het Noorden.

Leren we al doende over de transitie in én met de praktijk in regionale leerkringen.

Doen we concrete praktijkexperimenten in de vorm van lokale innovatiewerkplaatsen.

"We are all astronauts of spaceship Earth"

Wubbo Ockels

Circulaire economie zetten wij niet in als doel maar als middel

 een nieuwe verbindende strategie voor een welvarende, inclusieve en veerkrachtige regio

"the real challenge is not climate change  but mind change"

Thomas Rau

Door te focussen op

Helpen we bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met hun meest belangrijke complexe uitdagingen binnen – maar niet beperkt tot – de volgende thematische gebieden

Afval & Grondstof

Bouw & Infra